Utløpt

Vi søker etter en høyt motivert og kvalifisert forsker for å styrke vår forskning og undervisning innen miljøfysikk og fornybar energi.

Arbeidsgiver
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Stillingstittel
Førsteamanuensis i miljøfysikk
Frist
01.12.2019
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Fakultet for realfag og teknologi ved NMBU har ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis i anvendt miljøfysikk.

Vi søker etter en kandidat som kan komplementere og utvide våre aktiviteter ved Fakultet for realfag og teknologi innen anvendt miljøfysikk og fornybar energi/energisystemer. Vi ser spesifikt etter kandidater med interesse for praktisk integrasjon av nye fornybare energiressurser i den eksisterende infrastruktur.  Flere felt er av interesse, spesielt de rettet mot koblingen mellom nye fornybare energiressurser som vind- og solkraft med meteorologi. Måling, analyse og modellering av  meteorologiske forhold er essensielle for planlegging og design av storskala vind- og solkraftverk. Gode kunnskaper om lokale og regionale klimaforhold er essensielle for modellering, prediksjon og styring av kraftbalanse og produksjon fra slike anlegg gitt variabiliteten i vind- og solressurser.  Andre forskningstema av interesse er installasjon, modellering, drift og styring av systemer for produksjon av fornybar energi.

Stillingen medfører det vitenskaplige ansvaret for drift og videreutvikling av NMBUs meteorologiske stasjon (BIOKLIM). Denne har kontinuerlige klimadata fra tilbake til 1874 (solinnstrålingsdata fra 1949) som er unikt i nord-Europa. Stasjonen muliggjør studier av klima både på mikro-, lokal-, og makronivå for å aktivt monitorere klimaforandringer. Det oppfordres til interdisiplinært samarbeid rundt data fra stasjonen på tvers av institusjoner.   

Den som ansettes i stillingen vil bli gitt ansvar for undervisning i fysikkrelaterte emner på lavere grads nivå. På høyere grads nivå vil stillingen medføre undervisning i emner relatert til energi- og miljøfysikk. Veiledning av mastergradsstudenter i programmet Energifysikk - fornybar energi er tillagt stillingen. Veiledning av doktorgradskandidater vil skje innen relevante forskningsfelt.


Arbeidsoppgaver
 • Undervisning av kurs i grunnleggende fysikk.
 • Undervisning på høyere grads nivå innen energi- og miljøfysikk.
 • Forskning innen feltet miljøfysikk.
 • Vitenskapelig ansvar for drift og videreutvikling av feltstasjonen for bioklimatiske studier og klimaovervåking.
 • Veiledning av master- og doktorgradsstudenter.
 • Akademisk administrasjon

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • MSc i fysikk, eller tilsvarende grad i fysikk
 • PhD i fysikk eller nært beslektet felt, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad.
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse basert på utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk
 • Bakgrunn og omfattende erfaring i miljøfysikk, fornybar energiteknologi, energisystemer eller meteorologi.
 • Evne til å innhente eksperimentelle data og erfaring innen måleteknikk, eksperimentalfysikk eller tilsvarende.
 • Erfaring innen dataanalyse.
 • Evne til å publisere i internasjonale fagtidsskrift med fagfellevurdering.
 • Meget gode kunnskaper i muntlig og skriftlig engelsk.
 • Flytende, skriftlig og muntlig, i et skandinavisk språk for undervisning i lavere årskurs emner. Hvis dette mangler forplikter kandidaten seg til å tilegne seg dette innen to år etter ansettelse.

 

Ønskede akademiske kvalifikasjoner:

 • Dokumentert erfaring med undervisning innen høyere utdanning
 • Erfaring med modellering og dataanalyse, spesielt innen energisystemer og klimarelaterte problemstillinger.
 • Administrativ erfaring.

 

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.


Nødvendige personlige kvalifikasjoner:

 • Sterk motivasjon for vitenskaplig arbeid innen miljøfysikk og fornybare energiressurser.
 • Gode samarbeidsegenskaper samt egenskaper innen organisasjon og formidling.
 • Kompetanse og motivasjon for å utvikle relevante forskningsaktiviteter og evne til å innhente eksterne forskningsmidler.

 

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.


Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen er innplassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65-77 (NOK 583 900 - 741 300), avhengig av kvalifikasjoner.

Generell informasjon til søkere

Nærmere opplysninger ved professor Espen Olsen (seksjonsleder), telefon: +47 67231566, epost: espen.olsen@nmbu.no

 


Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 01.12.2019

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/03939 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 01.12.2019.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.


Om REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) tilbyr teknologiutdanning og lærerutdanning og forsker på løsninger som bidrar til det grønne skiftet innen industri, forvaltning og utdanning. Vi har om lag 130 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og 1100 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, samt lærerutdanning innen natur- og realfag. 


Om arbeidsgiveren

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Sektor
Offentlig
Sted
Universitetstunet 3, 1430 Ås
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk,
Undervisning og pedagogikk / Veileder
Følg firma
784 følger dette firmaet

Universitetstunet 3, 1430 Ås

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 159243641
Sist endret 1. okt. 2019 17:07

Rapporter annonse