Utløpt

Juridisk rådgiver/seniorrådgiver

Arbeidsgiver
NOKUT
Stillingstittel
Juridisk rådgiver/seniorrådgiver
Frist
13.10.2019
Ansettelsesform
Fast

Avdeling for regelverk og tilsyn har 45 ansatte fordelt på tre seksjoner som har ansvar for å forvalte og videreutvikle regelverket på universitets- og høyskolesektoren. Ansvaret omfatter også tilsyn med utdanningskvaliteten ved norske universiteter, høyskoler og fagskoler. Dette innebærer blant annet økonomisk tilsyn, akkreditering av og tilsyn med studietilbud og institusjoner, og tilsyn med institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid. Avdelingen søker å kunnskapsbasere alt sitt utviklingsarbeid og alle sine prosesser, og har et nært samarbeid med organets avdeling for evaluering og analyse.  

Arbeidsoppgaver

Stillingen er i juridisk seksjon som har ansvar for kontroll med private høyskoler, fagskoler og studentsamskipnader sin bruk av statlige midler. Seksjonen har også ansvar for å lage grunnlagsmateriale for Kunnskapsdepartementets, universitetenes og høyskolenes selskapskapsforvaltning. Videre har seksjonen ansvar for å føre kontroll med økonomiforvaltningen ved institusjonene innenfor høyere utdanning og forskning, samt kontroll med sikkerhet, beredskap og informasjonssikkerhet ved de nevnte institusjonene. Juridisk seksjon har også ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av juridisk arbeid i NOKUT.  

Seksjonens kjerneoppgaver er juridisk analyse av forvaltningsrettslige og formuesrettslige problemstillinger. I tillegg til universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven, og studentsamskipnadsloven er alminnelig selskaps- og formuesrett sentrale rettsområder. Arbeidet omfatter:
-        Juridiske analyser
-        Risikoanalyser
-        Forberedelse og gjennomføring av tilsyn
-        Analyse av transaksjoner, organisasjonsendringer og administrativ styring av virksomhetene
-        Bidrag til utforming av lov, forskrift og veiledningsmateriale
-        Samarbeid med Kunnskapsdepartementet, institusjonene og andre forvaltningsorgan
-        Samarbeid med andre europeiske tilsynsorgan

Kvalifikasjoner

-        master i rettsvitenskap med gode karakterer
-        gode analytiske evner
-        god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
-        minimum 2 års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper

-        evne til å arbeide selvstendig og i team
-        evne til å håndtere stort arbeidspress
-        initiativrik  og fleksibel
-        personlig egnethet

Vi tilbyr

- et aktivt og stimulerende arbeidsmiljø preget av fleksibilitet og utvikling
- medlemskap i Statens pensjonskasse
- gode velferdsordninger som fleksibel arbeidstid, mobiltelefonordning og treningsfasiliteter
- Lønnsvilkår etter kvalifikasjoner som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn kroner 479.000 - 770.000 (tilsvarende lønnstrinn 54 - 78).


Andre forhold
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne og hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25. 

Flere opplysninger kan du få ved å kontakte seksjonsleder Håvard Tvinnereim på telefon 916 39 688.

Søknaden sender du elektronisk via Webcruiter og vi ber deg laste opp vitnemål og attester.  

Om arbeidsgiveren

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, er et faglig uavhengig forvaltningsorgan med kompetanse innenfor norsk og utenlandsk høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUTs formål er å sikre og fremme kvalitet i høyere utdanning og fagskoleutdanning ved å: 

  
- føre tilsyn med, informere om og bidra til å utvikle kvaliteten på norske utdanninger og institusjoner

   -
godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk kompetanse i Norge


NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning samt godkjent utenlandsk utdanning. NOKUT har ca. 150 ansatte og holder til i Drammensveien 288 på Lysaker. Se www.nokut.no for mer informasjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Drammensveien 288, 0283 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Jurist

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Håvard Tvinnereim
Stillingstittel
Seksjonssjef juridisk seksjon
Telefon
916 39 688
Følg firma
393 følger dette firmaet

Drammensveien 288, 0283 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 158838138
Sist endret 27. sep. 2019 10:15

Rapporter annonse