Utløpt

SPENNENDE STILLING SOM YM-KOORDINATOR MED MANGE MULIGHETER

Arbeidsgiver
Statens vegvesen
Stillingstittel
YM koordinator
Frist
11.10.2019
Ansettelsesform
Fast
YM koordinator i Prosjekt VestOppland

Statens vegvesen Region øst, Prosjekt Vestoppland har ledig stilling som YM-koordinator.

Prosjekt Vestoppland er en samling av store vegutbyggingsprosjekter på E16 i Valdres og rv. 4 på Hadeland. For tiden bygges E16 Bagn-Bjørgo og vi forbereder byggestart for etappe 2 på rv. 4 Roa-Lygna og E16 Kvamskleiva. I tillegg pågår en del mindre tiltak som landbruksadkomster og miljøgate i Gran. Prosjekt Vestoppland har også store planleggingsprosjekter på E16 og rv. 4.

Prosjekt Vestoppland har for tiden kontorsted på Roa og i Bagn. Arbeidssted er i utgangspunktet Roa på Hadeland, men arbeidsted i Valdres og/eller en annen fleksibel løsning kan avtales. Stillingen som YM-koordinator vil innebære reising mellom Prosjekt Vestopplands og Statens vegvesens øvrige kontor- og anleggssteder. Slik reising vil bli kompensert.


Arbeidsoppgaver

YM-koordinator vil til daglig samarbeide tett med de andre medarbeiderne i prosjektet og faggrupper i Statens vegvesen. Som YM-koordinator i Prosjekt Vestoppland vil du ha en viktig rolle med å fronte miljøfaget både internt og eksternt.

YM-koordinator skal være Prosjekt Vestopplands fagressurs på ytre miljø. Faget favner bredt; fra bl.a. klima og bærekraft, til massehåndtering og vassdragsovervåkning. Vi søker derfor etter en person som har solid faglig bakgrunn på området og som har interesse av å holde seg oppdatert og søke kunnskap på nye fagområder.

Som en del av stillingen skal du:

 • Utarbeide ytre miljø planer og følger opp disse
 • Bidra i forbindelse med prosjektering av nytt veganlegg, herunder følge opp og kvalitetssikre leveranser fra rådgiver
 • Definere krav i entreprisekontraktene slik at ytre miljø blir ivaretatt både i planlegging, prosjektering og byggefasen
 • Gjennomføre befaringer sammen med entreprenøren og medarbeidere i egen organisasjon
 • Forberede saker og delta på planleggingsmøter og byggemøter
 • Utarbeide myndighetssøknader og ha den løpende kontakten med statlig og kommunal miljøforvaltning
 • Ha ansvar for gjennomføring og oppfølging av registreringer og måleprogrammer
 • Opplæring av medarbeidere i egen organisasjon og hos leverandørene

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år, med relevante fagkombinasjoner og erfaring fra fagområdet. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområder, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

For oss er det viktig at du jobber selvstendig, tar initiativ og har evne til å sette deg inn i komplekse saker. Samtidig er det viktig at du samarbeider og kommuniserer godt med andre. God skriftlig framstillingsevne er nødvendig da YM-koordinator produserer mye skriftlig materiale.

Kandidaten må ha interesse av ivaretakelse miljø og natur. Du må være sulten på ny kunnskap og trives med å skulle bidra til å nå hårete mål.

Søkere må ha førerkort klasse B.


Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med prosjektleder Therese Høy på tlf. 928 96 000


Om arbeidsgiveren

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og

setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med ca. 7500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Vi er inne i en periode med flere spennende endringsprosesser, noe som vil påvirke både struktur og oppgavesammensetning.

Sektor
Offentlig
Sted
Industrigata 1, 2740 Roa
Bransje
Bygg og anlegg
Stillingsfunksjon
Ingeniør
Følg firma
639 følger dette firmaet

Industrigata 1, 2740 Roa

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 158673670
Sist endret 25. sep. 2019 11:44

Rapporter annonse