Utløpt

Vil du bruke dataferdighetene dine til å forhindre terrorisme, spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner?

Arbeidsgiver
PST (Politiets sikkerhetstjeneste)
Stillingstittel
Vil du bruke dataferdighetene dine til å forhindre terrorisme, spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner?
Frist
13.10.2019
Ansettelsesform
Fast
PST skal fortsette å styrke sin kapasitet i det digitale rom til å avdekke, forhindre, håndtere og etterforske de mest alvorlige forsøkene på terrorisme, spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner.
 
Vi trenger flere dyktige medarbeidere med ulik kompetanse innen teknisk systemutvikling, programmering og utnyttelse av digitale sporsteder. 

Arbeidsoppgaver

Vi søker inntil tre spesialister innen digitale spor og en systemutvikler som får mulighet til å bidra i PSTs forebyggende saker, etterforskingssaker og spesialoperasjoner. Stillingene er fordelt på to ulike avsnitt i PSTs teknologiavdeling.
 
Som spesialist innen digitale spor må du like å grave deg ned i tekniske detaljer og jobbe systematisk og målrettet, enten for å finne de ukjente digitale sporene på en mobiltelefon eller finne ut hvordan et virus klarte å slette alle dataene på en PC.
 
Som systemutvikler får du ansvar for å utvikle, innføre og vedlikeholde våre operative systemer. Utviklerne våre er allsidige og kreative og bruker den teknologien som passer oppgaven best.
 
Hverdagen vil være variert og i stor grad bestå av teamarbeid og prosjektarbeid hvor målene nås gjennom felles innsats, og du vil bli del av et godt arbeidsmiljø som er preget av samhold, kreativitet og dyktige kolleger.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Kvalifikasjoner

Absolutte krav for alle stillingene:

Vi søker deg som er nysgjerrig på hvordan teknologi fungerer, og som har evne til å bruke dette kreativt og målrettet for å løse arbeidsoppgavene.

Relevant utdanning på minimum bachelornivå må være fullført, men særskilte kunnskaper og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Det er ønskelig at systemutviklere har følgende kvalifikasjoner:
.Behersker programmerings- og skriptspråk godt, for eksempel C#, Java, Python, Rust, JavaScript m.m.
.God evne å formidle eget fagfelt og forstå brukernes behov
.Kjennskap til databaser og datamodellering
.Kjennskap til integrasjon mellom ulike datasystemer
.Kjennskap til sikker kode

Det er ønskelig at spesialister innen digitale spor har følgende kvalifikasjoner:
.Praktisk kompetanse og erfaring med å finne, sikre og analysere digitale spor fra ulike typer datakilder - det som gjerne omtales som digital forensics
.Gode kunnskaper om operativ- og filsystemer
.Meget god formidlingsevne skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk
.Behersker programmering/skripting på grunnleggende nivå
.Kjennskap til nettverksprotokoller
.Kjennskap til kryptografi
.Kjennskap til skadevare og digitale sårbarheter
.Kjennskap til minneanalyse

 

Personlige egenskaper

Som person er du systematisk og løsningsorientert med en utpreget interesse for ny teknologi og dens muligheter. Vi søker en som bidrar positivt til arbeidsmiljøet, og som vil yte det lille ekstra når det er behov for det. Du setter kvalitet høyt og vil bidra til at målene vi setter oss blir nådd.
 
Personlig egnethet vektlegges, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.
 
Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr

Hos oss får du mulighet til å jobbe kreativt med teknologi, og du vil bli utfordret på dine fagkunnskaper. Du får stor frihet i utførelsen av arbeidet og gode muligheter for å påvirke hvordan arbeidsprosesser og metodikk kan forbedres. 

Vi tilbyr gode muligheter for egenutvikling, og vi både forventer og legger til rette for at du skal holde deg faglig oppdatert og dele kunnskapen din med kollegaene dine.

Du vil tilhøre en avdeling som er helt avgjørende for at PST er i stand til å håndtere de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 583 900-704 900 i ltr. 65-ltr. 75 i stilling som overingeniør (stillingskode 1087), senioringeniør (stillingskode 1181), rådgiver (stillingskode 1434) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og plassering i stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %). 

Søknad og prosess 
Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   

Søknad sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.    

         

Om arbeidsgiverenPolitiets tryggingsteneste (PST) er den nasjonale tryggings- og etterretningstenesta og har ei viktig rolle i vernet av demokratiet, borgarane og vitale samfunnsinteresser. PST er ei fleirfagleg teneste med behov for variert kompetanse. Vi har kontor i alle politidistrikt i landet og hovudkontor i Oslo.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
4
Sted
Nydalen, 0421 Oslo
Bransje
IT,
IT - programvare,
Offentlig administrasjon,
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
IT utvikling / Database,
IT utvikling / IT-sikkerhet,
IT utvikling / Utvikler (generell)

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lars Mikkel Aas
Stillingstittel
Avsnittsleder
Telefon
23 30 50 00
Kontaktperson
Thor Steinar Olsen
Stillingstittel
Seksjonsleder
Telefon
23 30 50 00
Følg firma
2348 følger dette firmaet

Nydalen, 0421 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 158269670
Sist endret 20. sep. 2019 15:45

Rapporter annonse