Utløpt

Driftsansvarlig park

Arbeidsgiver
Oslo kommune
Stillingstittel
Driftsansvarlig park
Frist
30.09.2019
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Oslo kommune Bymiljøetaten

Parkforvaltningen er et av de største fagmiljøene innen park- og treforvaltning i Norge og består av 18 personer med ulik bakgrunn og erfaring. Vi er løsningsorienterte og vant til at dagen ikke alltid blir helt som vi har planlagt. Arbeidsmiljøet er preget av godt humør og vilje til å finne løsninger sammen. Vi har tett dialog med entreprenører, publikum og andre etater for å skjøtte parker, friområder og bytrær på en best mulig måte. Seksjonen er stadig i utvikling. Driftsansvarlig som ansettes vil være med på dette arbeidet.

Driftsansvarlig har ansvar for oppfølging av driftskontrakt innen et område og jobber tett med parkforvalter. Driftsansvarlig har ansvar for egne saker som er tilknyttet drift av grøntanlegg og byrom, herunder å innhente relevant informasjon og formulere svar på saker som forespørsel om driftsoppfølging, arealbruk og kontroll av driftsbestillinger. Store deler av arbeidsdagen må påberegnes å være ute i anlegg mtp. oppfølging av arbeidsoppgavene.  Driftsansvarlig møter ofte som kommunens grunneierrepresentant på befaringer. 

Arbeidsoppgaver

 • Avdekke driftsbehov, kontrollere og følge opp bestillinger basert på skjøtselsbeskrivelser i NS3420 ZK for kommunale parker og friområder med tilhørende fontener, lekeplasser og infrastruktur
 • Driftsoppfølging og rapportering i henhold til oppsatt kontrakt for gatetrær, parker- og friområder, budsjetterte midler, samt prioritering av innspill/henvendelser fra behovshavere, f.eks publikum
 • Utforme mindre bestillinger knyttet til drift av områder/anlegg 
 • Kontroll og oppfølging av løpende bestillinger og tilleggsbestillinger, inkludert fakturabehandling og avviksoppfølging
 • Kartlegge og registrere behov for anlegg/områder på en selvstendig og proaktiv måte og formidle dette strukturert til forvalter i behovsoversikten.
 • Oppfølging av verneinteresser og biologisk mangfold, oppfølging av planteplaner, skjøtsels- og driftsplaner
 • Ivareta publikumshenvendelser (enkel saksbehandling), og bidra med informasjon og delta i internt og tverretatlig samarbeid om drift og utvikling av byens grøntanlegg og byrom. Ta del i oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområder etter behov
 • Oppfølging av gravearbeider ved gatetrær og i park og friområder iht. Bymiljøetatens krav og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Bestått utdannelse på universitets/høyskolenivå tilsvarende bachelor som for eks. landskapsingeniør/plantevitenskap/hortonom/hagebruker eller andre relevante fagretninger. Annen relevant utdannelse og realkompetanse (som trepleier, gartner eller tilsvarende) med relevans for oppgavene kan erstatte utdanningskravet 
 • Ønskelig med erfaring fra parkdrift, gravlund, gartneri eller planteskole
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med trær/trepleie/ETW/ISA
 • Ønskelig med kjennskap til Naturmangfoldloven og arbeid knyttet til biologisk mangfold, særlig med tanke på skjøtsel
 • God muntlig og god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God kunnskap i bruk av pc som arbeidsverktøy
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som har et engasjement for skjøtsel, drift og forvaltning av trær, parker og friområder og som kan bidra til god kommunikasjon innad i seksjonen for best mulig samarbeid, ressursutnyttelse og resultater

Du må kunne samarbeide godt med de øvrige i avdelingen, samarbeidspartnere, driftsentreprenør og de øvrige faggruppene i etatens avdelinger. Dette for å oppnå gjensidig informasjon og best mulig drift og forvaltning av Oslo kommunes parker. Dette fordrer selvstendig og strukturert arbeid, gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper og at du er resultatorientert.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr. uke inkl. lunsj
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Stillingen lønnes i ltr 37 - 45 (kr  518 700- kr 597 400). Lønnsplasseringen er avhengig av erfaring og kompetanse. 

  Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju 

Om arbeidsgiveren


Bymiljøetaten er en etat med cirka 750 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo. I byrommene inngår fellesarealer som veier, gater, torg, møteplasser, parker og friområder, kommunale idretts- og friluftsanlegg og kommunaleide områder i Marka og indre Oslofjord.Bymiljøetaten skal sørge for innbydende byrom med godt renhold og avfallshåndtering, beplantning i parker, belysning, vedlikehold av gater, veier, turveier og broer. Etaten er en tilrettelegger og motivator for idrett, rekreasjon, naturopplevelse, folkehelse og kulturelle opplevelser.Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Sektor
Offentlig
Sted
0579 Oslo
Bransje
Jordbruk og skogbruk,
Drift og vedlikeholdstjenester
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging / Anleggsgartner,
Håndverker,
Agronom

Nøkkelord

GARTNER, HORTONOM, TRÆR, HAGEBRUKER, PARK

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Morten Aage Anker-Nilssen
Stillingstittel
Seksjonssjef park
Telefon
906 88 514
Følg firma
1295 følger dette firmaet

0579 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 157916729
Sist endret 16. sep. 2019 13:55

Rapporter annonse