Utløpt

Utviklere og testere til spennende og moderne IKT-miljø 

Arbeidsgiver
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Stillingstittel
rådgiver/seniorrådgiver
Frist
22.09.2019
Ansettelsesform
Fast

Vi skal øke vår kapasitet og kompetanse innen utvikling og test på DSBs egenutviklede applikasjonsportefølje. Vi søker etter tre personer som skal inngå i løsningsteamet i IKT-seksjonen. Vil du være med å forme morgendagens digitale løsninger innenfor samfunnssikkerhet og beredskap? Er du glødende opptatt av koding, enten i utvikling og/eller test? Da er du kanskje en av våre nye kollegaer!

Arbeidsoppgaver

 • utvikling, test og vedlikehold av DSBs egenutviklede applikasjoner
 • arkitektur og løsningsdesign
 • deltagelse i utviklingsprosjekter
 • dokumentasjon, test og feilretting

Kvalifikasjoner

Det er krav om:

 • relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå, særlig relevant erfaring (arbeidsrelatert, åpen kildekode-prosjekter eller lignende) og kvalifikasjoner kan kompensere for manglende utdanning
 • erfaring med å skrive strukturert, ryddig og gjenbrukbar kode

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med utvikling og/eller testing av programvare med fokus på kontinuerlige leveranser
 • relevant erfaring med utvikling og/eller testing innenfor en eller flere av teknologiområdene nevnt under
 • erfaring med å kontinuerlig ivareta strenge krav til IKT-sikkerhet

Personlige egenskaper

 • kvalitetsbevisst og serviceinnstilt
 • evner å arbeide selvstendig og i team
 • nysgjerrig og evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger og teknologier

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgiver (stillingskode 1434), årslønn fra kr 449.300,- til kr 552.800,- (lt 50-62) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364), årslønn fra kr 504.700,- til kr 679.000,- (ltr 57-73) iht kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • fleksibel arbeidstid og gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. 

Om seksjonen og stillingene
IKT-seksjonen består av 24 årsverk fordelt på 2 team (basisteam og løsningsteam). Vi arbeider aktivt med drift og utvikling av DSBs IKT-tjenester og løsninger i nært samarbeid med fagmiljøene. Løsningsteamet består i dag av 11 personer. Smarte og sikre IKT-løsninger og samspillet dem imellom får stadig større betydning for direktoratet. Løsningsteamet har blant annet ansvar for løsningsporteføljen i DSB, forvaltning og vedlikehold av applikasjoner og løsningsarkitekturen i DSB.

Som del av løsningsteamet vil du aktivt bidra til at DSBs løsningsportefølje understøtter DSBs virksomhet på en effektiv og optimal måte. DSBs egenart tilsier høye krav til sikkerhet og ytelsesnivå, noe vårt drifts- og applikasjonsmiljø bærer preg av. Skytjenester tas mer og mer i bruk og løsningsteamet, har en sentral rolle i strategisk og optimal utnyttelse av og tilpassing til en hybrid drifts- og forvaltningsmodell.

Teknologistacken vår er mangfoldig. Backendsystemene våre er JVM-basert og benytter i stor grad spring rammeverket, ofte i en mikrotjenestearkitektur. De fleste applikasjonene er skrevet i Kotlin, mens noen av legacy systemene er skrevet i Java, GWT og Wicket. På klientsiden bruker vi gjerne javascript-rammeverk som Vue og byggesystemer som webpack.

Jenkins benyttes som verktøy for bygg og deploy og vi deployer uten nedetid. Vi har noen tjenester kjørende i Amazon Web Services, og forventer at vi i framtiden kommer til å utnytte skytjenester i en mer utstrakt grad.  

Vi benytter GitHub/Bitbucket til kildekoderevisjon, og JIRA/Confluence på tvers i IKT-seksjonen for prosjektoppfølging og dokumentasjon. Devops-kultur gjør at teamet selv har kontroll på livsløpet til applikasjonene. I tillegg til utvikling, sørger vi for testing, monitorering, overvåking, logging osv. Teamet har stor teknologisk frihet og vi er i oppstarten med bruk av kontainerteknologi.

Teknologiområder oppsummert: Java/Kotlin, Spring, Vue.js, Elasticsearch, Logstash, Kibana, Ansible, Docker, Gwt/Wicket, Keycloak, Apache, superset, NIFI, Kafka, Hadoop.

Har du kompetanse på ett eller flere av områdene våre? Vil du jobbe i moderne lokaler, sentralt plassert ved kanalen og brygga i Tønsberg? Da oppfordrer vi deg til å ta kontakt! Personlig egnethet vil tillegges stor vekt. 

Generelle opplysninger

DSB legger vekt på mangfold og oppfordrer derfor alle kvalifiserte til søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. DSB jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad med mål om at 5% av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV.  Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. 

Om arbeidsgiverenDSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar. DSB skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB har i overkant av 700 ansatte, hvorav ca 300 jobber ved hovedkontoret i Tønsberg. www.dsb.no


I DSB jobber vi hver dag for å innfri våre verdier om å være tillitsskapende, kompetente lagspillere.

_____________________________________________________________________________________________________

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
3
Sted
Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Bransje
IT - programvare
Stillingsfunksjon
IT utvikling / Front-end,
IT utvikling / Utvikler (generell)

Nøkkelord

utvikling, test, sikkerhet, vedlikehold, arkitektur

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hans Magne Holst
Stillingstittel
Seksjonssjef IKT
Telefon
930 05 626
Følg firma
708 følger dette firmaet

Rambergveien 9, 3115 Tønsberg

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 157005449
Sist endret 6. sep 2019 11:38

Rapporter annonse