Utløpt

Arealplanlegger - AtB

Arbeidsgiver
AtB
Stillingstittel
Arealplanlegger
Frist
17.09.2019
Ansettelsesform
Fast
Seksjon Areal og infrastruktur tilhører avdeling Rutetilbud og infrastruktur. Avdelingen har ansvar for utvikling og koordinering av AtBs kollektivtilbud til innbyggerne i Trøndelag og samarbeider også med toget. 
Seksjonen har overordnet ansvar for å sikre at kollektivtilbudet med buss, hurtigbåt og ferge har gode driftsvilkår i hele fylket, samt sikre at den infrastruktur som AtB benytter er trygg og ikke gir selskapet driftsstans eller kostbare merutgifter. AtB skal være en premissgiver for god utvikling av infrastrukturen som sikrer god mobilitet for de fleste i fylket. 

Det er avgjørende at riktig kandidat har evne til å forstå og sette seg inn i detaljer, og samtidig ha overblikk å se helheten i kollektivsystemet og fremme forbedringer for bedre mobilitet for de reisende. Arealplanleggeren skal foreslå og bidra til videre utvikling innenfor seksjonens ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

 • Saksforberedelse og -behandling av infrastrukturforhold som angår kollektivområdet med prioritet til buss i Stor-Trondheim og buss i fylket
 • Saksforberedelse og -behandling av infrastrukturforhold som angår kai, hurtigbåt og ferge i fylket
 • Planlegge og påvirke vei- og infrastruktureiere for bygging/utbedring/vedlikehold av infrastruktur som veier, kaier, holdeplasser, knute- og omstigningspunkter i tråd med kollektivtrafikkens behov
 • Utrede og fremme forslag til infrastrukturtiltak som styrker kollektivtrafikkens konkurranseevne gjennom bedre fremkommelighet og redusert reisetid for de som reiser kollektivt
 • Kartlegge og prioritere behov for systematisk knutepunkts- og holdeplassutvikling, herunder innfartsparkeringer i Trøndelag
 • Bidra aktivt til å sikre at infrastruktur benyttet av kollektivtrafikken er trygg, sikker og i tråd med lov og forskrift
 • Delta i byutviklingsarbeid gjennom felles areal- og transportplanlegging
 • Etterleve og fremme AtBs verdier; helhetlig, innovativ og forutsigbar og bidra aktivt til AtBs omdømmebygging
 • Jobbe i henhold til AtBs til enhver tid gjeldende styringssystem
 • Bidra aktivt til et godt og attraktivt arbeidsmiljø
 • Noe reisevirksomhet innenfor fylket må påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole
 • God kjennskap til plan og bygningsloven
 • Erfaring fra utarbeidelse av arealplaner/utredningsoppgaver og gjennomføring av planprosesser
 • Erfaring med relevante dataverktøy/tegneprogram. f.eks. Adobe Illustrator, ArcGis
 • Erfaring innenfor byutviklingsarbeid
 • Kunnskap om samferdsel og nye mobilitetsløsninger
 • Grunnleggende forståelse for og erfaring fra prosjektarbeid
 • God forståelse for trender og utvikling og hvordan dette påvirker samfunnsutviklingen

Personlige egenskaper

 • Analytisk, strukturert og nøyaktig
 • Initiativrik, engasjert, selvstendig og løsningsorientert
 • Meget god skriftlig fremstillingsevne
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å samhandle på tvers av organisatoriske grenser

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort utviklingspotensial og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsgiveren


AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2018 for ca. 1,8 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.

Sektor
Privat
Sted
Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim
Bransje
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging / Arealplanlegger

Nøkkelord

infrastruktur, kollektivtransport, kartlegging, byutvikling

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Trond Einar Elden
Stillingstittel
seksjonsleder Areal og infrastruktur
Telefon
958 22 176
Følg firma
59 følger dette firmaet

Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 156742682
Sist endret 3. sep 2019 12:05

Rapporter annonse