Utløpt

Controller økonomi

Arbeidsgiver
AtB
Stillingstittel
Controller økonomi
Frist
15.09.2019
Ansettelsesform
Fast
Seksjon for økonomi ligger under avdelingen økonomi og administrasjon, og har overordnet ansvar for å bidra til, og initiere arbeid mot å sikre inntekter og redusere kostnader for driften av kollektivtrafikken i fylket. Seksjonen skal, gjennom samarbeid med øvrige avdelinger sikre kvalitet, reliabilitet og forutsigbarhet i AtB. 

Stilingen har ansvar for økonomiseksjonens deltagelse i anskaffelsesprosesser, økonomiske aspekter ved kontraktsoppfølging, samt å bidra til korrekt og kvalitetssikret regnskapsførsel, fakturering og rapportering gjennom en løsningsorientert og framoverlent fremgangsmåte.

Arbeidsoppgaver

 • Deltakelse i prosjekt og anbud, herunder dokumentutforming, vurderinger og evalueringer, utarbeidelse av evalueringsmodeller
 • Kontraktsoppfølging som inkluderer bl.a. incitamentsberegninger og indeksreguleringer
 • Rutinebygging og videre utvikling av økonomifunksjonen; være med på å drive økonomifunksjonen mot større grad av automatisering gjennom bl.a. systemer, kontroll, rutiner
 • Risikostyring økonomi: utarbeide og vedlikeholde rutiner (internt/eksternt), bistå andre avdelinger og seksjoner
 • Budsjett: bistå i gjennomføring av budsjettprosess, vedlikeholde budsjett gjennom prognoser og rapportering
 • Økonomistyring: remittering og likviditet, oppfølging resultat mot budsjett, rapportering (styre, eiere, statlige organer m.fl.), bistand med avstemming av balanse og innsending av mva, aga og skatt, utvikling av analyser, utvikle verktøy og modeller, inntekts- og kostnadsoppfølging, sikre fakturaflyt
 • Noe bokføring og fakturering må forventes, men hovedtyngden utføres av controller regnskap og regnskapsmedarbeider
 • Regnskap og rapportering: bistand til utarbeidelse månedsregnskap, halvårsrapporter og årsoppgjør sammen med de andre på seksjonen, med rapportering til seksjonsleder
 • Effektivisering og kostnadsoppfølging
 • Internkontroll økonomi; bistå avstemming regnskap og billettsystem, budsjettoppfølging for hele bedriften, budsjett- og resultatoppfølging mot ledere
 • Bistå i andre/plutselige oppgaver både på egen seksjon og avdeling, men også på tvers av organisasjonen / En grad av ad hoc-oppgaver må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå innen økonomi. Relevant arbeidserfaring kan til en viss grad kompensere for formell utdannelse
 • Minimum 2 års arbeidserfaring fra regnskap/revisjon/økonomiarbeid
 • Faglig dyktighet i muntlig og skriftlig framstilling
 • Stor interesse og forståelse for økonomi og regnskap
 • Generell god kunnskap til data som arbeidsverktøy
 • God kunnskap i bruk av MS Office, med spesielt fokus på Excel
 • I tillegg er det en fordel med kunnskap om regnskapsprogrammet Visma Business

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Initiativrik og løsningsorienter
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Gode leder- og samarbeidsevner
 • Selvstendig og med stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort utviklingspotensial og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

 • I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det blir bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Om arbeidsgiveren


AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2017 for ca. 1,8 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.

Sektor
Offentlig
Sted
Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim
Bransje
Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon
Økonomi og regnskap / Controller

Nøkkelord

Økonomi, regnskap, controller

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Per Magne Reitbakken
Stillingstittel
direktør økonomi og administrasjon
Telefon
977 13 713
Følg firma
59 følger dette firmaet

Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 156136593
Sist endret 28. aug 2019 08:53

Rapporter annonse