Utløpt

Fagansvarlig skoleskyss

Arbeidsgiver
AtB
Stillingstittel
Fagansvarlig skoleskyss
Frist
15.09.2019
Ansettelsesform
Fast
Seksjon Skoleskyss inngår i avdeling Rutetilbud og Infrastruktur og skal yte kundeservice mot alle interessenter for skoleskyss, samt internt i AtB. Administrasjon av skoleskyssen skal utføres i tråd med nasjonale lover/forskrifter og fylkeskommunale regler og skal legge til rette for og sikre at utførelsen skjer med stor grad av trygghet og trafikksikkerhet. Seksjonen skal ivareta behov, regelverk og kontrakter etter prinsippet om likebehandling på en rasjonell og samfunnsøkonomisk måte som ivaretar AtBs omdømme.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for eget kjerneområde innen administrering av skoleskyss i seksjonen
 • Utøve kundeservice for skoler/kommuner, elever og foreldre samt oppfølging mot operatører
 • Produksjon av t:kort skole
 • Behandle og godkjenne skyssrefusjoner
 • Gjennomføre og delta ved opplæring mot skoler/kommuner i CERT
 • Avviksregistrering/-håndtering og oppfølging av daglige driftsrelaterte forhold mot skoler, operatører, elever og foreldre
 • Gjennomgang og kontroll av fakturaunderlag for å sikre korrekt avregning av kjøpte tjenester og sikre inntektene fra kommunene på grunnskoleskyss.
 • Utvise aktsomhet ved arbeid med personsensitive data
 • Ivareta organisasjonens samfunnsoppdrag hvor man evner å se de mest rasjonelle og økonomiske løsningene for den enkelte elev samt for en samlet helhet av elever og prinsipp om likebehandling
 • Deltagelse i ulikt prosjektarbeid. Eksternt og internt
 • Avholde og delta i ulike samarbeidsmøter. Eksternt og internt
 • Utarbeide saksunderlag. Eksternt og internt
 • Intern månedsrapportering
 • Notater og rapporter til ledelse
 • Notater til bruk som saksunderlag for politisk behandling av saker
 • Holde seg oppdatert på gjeldende lover og regelverk som omfattes av seksjonens ansvarsområder
 • Stedfortreder for seksjonsleder ved behov
 • Bistå med å være kontaktperson for skoler/kommuner og andre interessenter i seksjonens ansvarsområde
 • Bistå med oppgaver knyttet til deltagelse og oppfølging av offentlige anskaffelser
 • Bistå med oppgaver knyttet til fakturahåndtering
 • Delta i utrednings- og forbedringsarbeid
 • Etterleve og fremme AtBs verdier; helhetlig, innovativ og forutsigbar i daglig arbeid, fremme omdømmebygging mot AtBs interessenter og jobbe i tråd med AtBs gjeldende styringssystem
 • Delta og bidra aktivt i arbeidet med å utvikle og beholde godt og attraktivt arbeidsmiljø i AtB
 • Reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning og/eller erfaring fra administrasjon
 • Erfaring med fagansvar og koordinering av arbeidsoppgaver
 • Erfaring med presentasjon/representasjon/kundekontakt
 • Utdanning og/eller erfaring i service- og kundebehandling
 • Utvise aktsomhet ved arbeid med personsensitive data
 • Tall- og regnskapsforståelse
 • Sterk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Erfaring fra deltagelse i prosjektarbeid
 • Serviceinnstilt, tålmodig og engasjert
 • Kunnskap om bruk av elektroniske arbeidsverktøy
 • Positiv og nysgjerrig
 • Proaktiv og endringsvillig
 • Høy gjennomføringsevne og effektiv arbeidsmetodikk
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du trives med både enkle og mer krevende arbeidsoppgaver
 • Er flink til å kommunisere formelt både skriftlig og muntlig og er en god konfliktløser
 • Er strukturert, svært nøyaktig og fremstår som profesjonell
 • Evner å prioritere oppgaver både etter forhåndsgitte instrukser og innen eget ansvarsområde
 • Er fleksibel med hvilke arbeidsoppgaver som tilfaller stillingen
 • Kan fatte selvstendige beslutninger utfra tilgjengelig informasjon
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er «Hands On» løsningsorientert og tar hver utfordring på strak arm
 • Har øye for detaljer
 • Er utpreget serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort utviklingspotensial og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

 • I samsvar med offentlighetslovens § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det blir bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Om arbeidsgiveren


AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2017 for ca. 1,8 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.

Sektor
Offentlig
Sted
Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon

Nøkkelord

Fagansvarlig, skoleskyss

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Sissel Hagen
Stillingstittel
seksjonsleder skoleskyss
Telefon
988 81 601
Følg firma
59 følger dette firmaet

Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 156136147
Sist endret 27. aug 2019 14:30

Rapporter annonse