Utløpt

Kvalitetsrådgiver innenfor utdanning

Arbeidsgiver
Høgskolen i Innlandet
Stillingstittel
Kvalitetsrådgiver innenfor utdanning
Frist
01.09.2019
Ansettelsesform
Fast
   

Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha et system for kvalitetssikring som bidrar til kontinuerlige forbedringer i utdanningstilbudene. Høgskolen i Innlandet har nylig hatt tilsyn på sitt systematiske kvalitetsarbeid. Rapporten etter tilsynet konkluderer med at Høgskolens arbeid er godt og innenfor de krav som stilles på området. Det overordnede systemansvaret for kvalitetsarbeidet ligger til avdeling for utdanning og prorektor for utdanning.

Ved avdeling for utdanning lyses det nå ut en spennende stilling som kvalitetsrådgiver.  Rådgiveren vil følge opp og samtidig være med å videreutvikle kvalitetsarbeidet ved Høgskolen. Høgskolen har lagt et solid grunnlag for å sikre et system for kontinuerlig forbedring og vi trenger en medarbeider som kan være med på å videreutvikle dette.


Om stillingen

Ansvar og oppgaver:

 • Følge opp høgskolens strategiske mål, avtaler og ulike planer for utdanningsvirksomheten, med særlig fokus på koblingen til høgskolens studieprogram.
 • Systemansvar for kvalitetssystemet, med forvaltning, videreutvikling og daglig vedlikehold.
 • Oppfølging av kvalitetssystemets årlige rapporteringskjede og utforming og skriving av høgskolens ulike rapporter
 • Arbeid med nøkkeltall, statistikk og analyse, og presentasjon av dette innen høgskolens utdanningsvirksomhet.
 • Utrednings- og analysearbeid innen fagområdet.
 • Stillingen vil innebære tett samarbeid med høgskole- og fakultetsledelse, administrasjon og faglig tilsatte om utdanningsarbeid generelt og utdanningskvalitet spesielt.
 • Andre oppgaver vil kunne tillegges stillingen

 

Stillingen er for tiden lagt til Avdeling for Utdanning

Stillingen er 100% fast stilling.

Tiltredelse avtales med prorektor Utdanning.

Kontakt

Prorektor Utdanning, Stine Grønvold Tel: 62 43 00 73,            Mob: 902 06 967, e-post: stine.gronvold@inn.no


Kvalifikasjonskrav

Formalkompetanse:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende.

Erfaringskompetanse:

 • Relevant administrativ praksis
 • Erfaring fra utvikling og drift av kvalitetssystem. Erfaring fra studiekvalitetsarbeid vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren, og erfaring fra samarbeid med ulike aktører relevante i og for UH-sektoren.
 • Kompetanse og erfaring med organisatorisk analyse- og utredningsarbeid fra større organisasjoner

God framstillingsevne på norsk (skandinavisk språk) og engelsk, skriftlig og muntlig

Personlig kompetanse:

 • Evne til å tilegne seg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner, men samtidig evne til å jobbe selvstendig
 • Resultatorientert med god gjennomføringsevne
 • Strukturert og analytisk
 • Engasjement for læringsmiljø

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.


Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.


Vi tilbyr
 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver/1364 Seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Om arbeidsgiveren

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1000 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.

Høgskolen i Innlandet skal bygge sterke og solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet, og som tar sikte mot å oppnå universitetsakkreditering innen 2020.

Vår visjon er Sterkere sammen .

 

Sektor
Offentlig
Sted
Hamarveien 112, 2406 Elverum
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Rådgivning
Følg firma
122 følger dette firmaet

Hamarveien 112, 2406 Elverum

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 155376837
Sist endret 19. aug 2019 08:37

Rapporter annonse