Utløpt

Vil du jobbe for at klima og miljø ivaretas i internasjonale handelsavtaler? - Bli med i vårt team av erfarne jurister som deltar i utviklingen av avtalene.

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Jurist eller statsviter (rådgiver/seniorrådgiver)
Frist
02.09.2019
Ansettelsesform
Vikariat
Hva gjør vi i EØS- og handelsseksjonen? 

Vi har ansvar for departementets gjennomføring og overholdelse av EØS-avtalen og faglig og politisk påvirkningsarbeid overfor EU og sentrale medlemsland. Seksjonen bidrar til at handels- og investeringsavtaler ivaretar miljø- og klimapolitiske hensyn, og vi deltar i forhandlinger om nye frihandelsavtaler både bilateralt og gjennom EFTA. Vi har også ansvar for oppfølging av miljøbestemmelser i statsstøtteregelverk.  


Om stillingen og arbeidsoppgavene:

Stillingen er et vikariat med ønske om snarlig tiltredelse. Vikariatet vil ha varighet på ett år fra tiltredelsestidspunktet, men ikke lenger enn til  31.12.2020.

Arbeidsoppgavene vil være rettet mot utvikling av norske posisjoner på miljø og klima i forhandlinger av handels- og investeringsavtaler, og tolkning av det internasjonale handelsregelverket. Du vil også jobbe med å ivareta klima- og miljøinteresser i oppfølging av statstøtteregelverket i EU og WTO. Du kan også få andre oppgaver innenfor seksjonens arbeidsfelt.

Du vil delta i seksjonens handelsteam, forberede og delta i forhandlingsmøter om internasjonale handelsavtaler, utarbeide faglig grunnlagsmateriale i tett og tverrfaglig samarbeid med kollegaer i handelsteamet, med andre seksjoner i KLD og med andre departementer og skrive notater, taler o.l. til politisk ledelse.

Du vil få jobbe med komplekse problemstillinger sammen med kolleger på alle saksområder i departementet. Arbeidet skjer også i nært samarbeid med andre departementer og andre aktører nasjonalt og internasjonalt. Du må regne med noe reisevirksomhet.


Vi søker deg som har følgende bakgrunn: 

Du må ha:

 • mastergrad i rettsvitenskap eller statsvitenskap, med gode karakterer
 • relevant erfaring etter fullført grad. Dette kan for eksempel være abeid med miljø og klima, handelsavtaler, EU/EØS, internasjonalt arbeid
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

 

Det er en fordel om du har:

 • departementserfaring
 • erfaring fra internasjonale forhandlinger

For å lykkes i stillingen må du:
 • være strukturert og analytisk
 • arbeide selvstendig og ha stor arbeidskapasitet
 • ha gode samarbeidsevner
 • ta initiativ og like å drive prosesser
 • være fleksibel og trives med en travel og uforutsigbar hverdag
 • forstå rollen som embetsverk for politisk ledelse


Hvorfor skal du jobbe hos oss:
 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte
 • Du vil få jobbe dagsaktuelle problemstillinger i et godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse
 • Vi gir deg god opplæring og du får en fadder som vil støtte deg
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.


Lønn og stillingskode:

Årslønn fra kr 479.600 - 679.000 (lønnstrinn 54 - 73). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver, jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som en hovedregel kreves 3 års relevant arbeidserfaring for å bli innplassert som rådgiver, og 5 år
som seniorrådgiver. For særlig interessante søkere med mindre erfaring enn dette kan innplassering som førstekonsulent være aktuelt.


Er dette stillingen for deg? Les følgende:
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: Avdelingsdirektør Agnethe Dahl, tlf: 90812180, eller avdelingsdirektør Mari Archer Sæther, tlf: 99706155.


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og/eller som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.  Våre lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.


Om arbeidsgiveren

Klima- og miljødepartementet (KLD) har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Hav- og forurensningsavdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling og forvaltningsoppgaver rettet mot hav- og nordområdene, forurensning, miljøgifter, avfall (inkludert marin forsøpling og mikroplast) og miljøhensyn i EØS-, handels- og investeringsavtaler.

Sektor
Offentlig
Sted
Kongens gate 18, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Jurist,
Saksbehandler
Følg firma
666 følger dette firmaet

Kongens gate 18, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 155368839
Sist endret 22. aug. 2019 14:13

Rapporter annonse