Utløpt

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver (2 stillinger) i Administrasjonsavdelingen - NFD 27/19

Arbeidsgiver
Nærings- og fiskeridepartementet
Stillingstittel
Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver
Frist
30.08.2019
Ansettelsesform
Fast
Om stillingen

Det er to ledige stillinger i Administrasjonsavdelingen, fagteam budsjett, økonomistyring og analyse, en stilling som førstekonsulent/rådgiver og en stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Administrasjonsavdelingen skal bidra til at Nærings- og fiskeridepartementet er et effektivt, moderne, faglig sterkt og gjennomføringskraftig departement som er i stand til å ivareta samfunnsoppdraget sitt på en god måte. Dette skal blant annet skje gjennom administrative tjenester med rett kvalitet, faglig godt grunnlag for avgjørelser, effektive interne prosesser og verktøy, kompetente, motiverte og utviklingsorienterte ledere og medarbeidere, god styring av underliggende etater og virkemiddel samt trygghet og beredskap tilpasset trusselnivå.

Administrasjonsavdelingen er delt inn i team, og begge stillingene vil være knyttet til fagteam for budsjett, økonomistyring og analyse (BØA). Teamet har blant annet ansvar for samordning og styring av arbeidet med statsbudsjettet og statsregnskapet, departementets interne økonomiforvaltning, herunder internbudsjett, regnskap og rapportering. Teamet bidrar også inn mot avdelingenes styring av underliggende etater, gir veiledning i budsjett- og økonomisaker, og har systemansvar for statens prosjektmodell (KS-ordningen) og departementets kontaktpunkt mot Riksrevisjonen.

Stillingene vil innebære varierte arbeidsoppgaver innenfor teamets ansvarsområde, men de som tilsettes forventes også å kunne utføre oppgaver innenfor andre av avdelingens ansvarsområder. Arbeidet vil også innebære utstrakt kontakt med andre avdelinger i departementet, og kontakt med andre departementer og i noe grad underliggende virksomheter.

 

Kvalifikasjoner

Søkere må ha utdanning på masternivå eller tilsvarende, og det er ønskelig med økonomi i fagkretsen. Relevant erfaring fra offentlig eller privat sektor kan kompensere for økonomifaglig utdanning.

Vi søker positive, initiativrike og løsningsorienterte personer med gode samarbeidsevner. Erfaring fra tilsvarende arbeid og prosesser i statlig sektor vil bli tillagt vekt. Det er krav om god faglig innsikt, analytiske egenskaper og god formuleringsevne skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk. For stillingen som førstekonsulent/rådgiver kan også nyutdannede søke. Personlig egnethet og teamkompetanse vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

  • Lønnsspenn: kr 456 400 - 723 200 (ltr. 51-55/54-63/62-76)
  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
  • Kompetanseutvikling og faglig oppdatering
  • Hjemmekontorløsninger og trening i arbeidstiden
  • Fleksibel arbeidstidsordning og betalt overtid
  • God låneordning til bolig gjennom Statens pensjonskasse (SPK)
  • God pensjonsordning gjennom SPK
  • Lokaler i sentrum

 

Kopi av attester og vitnemål som ikke kan sendes elektronisk, sendes Nærings- og fiskeridepartementet, Postboks 8090 Dep, 0032 Oslo. Søknadsdokumenter returneres ikke.

NFD er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

For mer informasjon om stillingen, kontakt avdelingsdirektør Raymond Jenssen, tlf. 918 29 918.

Søknadsfrist: 30. august 2019


Om arbeidsgiveren

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet verdiskaping. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskapingen. Innenfor fiskeri og havbruk legger departementet rammer for bærekraftig

og lønnsom næringsvirksomhet. Andre ansvarsområder er næringsrelevant forsknings- og innovasjonspolitikk, konkurransepolitikk og handelspolitikk. Departementet forvalter statens eierandeler i en rekke selskaper og har mange etater og tilknyttede virksomheter.

 

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
Kongens gate 8, 0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Annet
Følg firma
409 følger dette firmaet

Kongens gate 8, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 155098657
Sist endret 16. aug. 2019 16:01

Rapporter annonse