Utløpt

Psykologstillingar i Sogn

Arbeidsgiver
Kommunane Høyanger og Sogndal
Stillingstittel
Kommunepsykolog
Frist
03.05.2020
Ansettelsesform
Fast

Kommunane i Sogn har ledig 2 x 100% stilling for kommunepsykolog:

Høyanger kommune:

Søkjer psykolog der overordna mål er å:

 • styrke tilbodet til barn og unge som har lettare eller moderate psykiske lidingar.
 • kvalitetssikre kommunen sine psykososiale tilbod for barn , ungdom og familiar. Dette vil skje gjennom undervisning, rettleiing og drøfting med andre faggrupper.
 • delta i ulike former for tverrfagleg samarbeid og prosjekt, og delta i plan og systemarbeid.

Spørsmål om stillinga rettast til Ingun Indrebø, kommunalsjef helse og omsorg tlf. 478 90 705.

Søknadsskjema for stilling finn du på på nettsida www.hoyanger.kommune.no.


Sogn regionråd:

Dei sju kommunane i Sogn regionråd samarbeider med Høgskulen på Vestlandet om ei psykologstilling. Psykologen vil arbeide med det kommunale folkehelsearbeidet. Arbeidsoppgåver er blant anna:

 • utvikling av kompetansehevingstiltak for tilsette ved barnehagar og skular
 • rettleiing og undervisning av personale i helse, barnevern, barnehagar, skular og PPT
 • undervisning, forsking og utviklingsarbeid ved dei ulike profesjonane ved høgskulen

Sogndal kommune er arbeidsgjevar. Arbeidsplass vert på høgskulen eller kommunal kontorstad i Sogndal etter avtale.

Spørsmål om stillinga rettast til dagleg leiar Karina Nerland tlf 908 30 284.

Søknadsskjema for stillinga finn du på nettsida til www.sogndal kommune.no.

Kvalifikasjonskrav for stillingane:

 • Erfaring frå primær- eller spesialisthelsetenesta er en fordel
 • Grunnleggande IKT-kompetanse
 • Interesse for forsking og fagutvikling er ein fordel
 • Gode norskkunnskapar både skriftlig og munnleg med god framstillingsevne
 • Personlige eigenskapar som initiativrik, engasjert, fleksibel og strukturert
 • Må ha sertifikat klasse B og disponere eigen bil.


Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjerande arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig lønn i tråd med tariff
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Kommunane legg til rette for relevant vidare- og etterutdanning og spesialisering samt deltaking i relevante faglege nettverk?
 • Interkommunalt nettverk for psykologar for kollegastøtte, gjensidig rettleiing og fagleg utvikling og for samarbeid med spesialisthelsetenesta

Tilsetting skjer på vanlege kommunale vilkår ut frå gjeldande lover, regler og avtaleverk, pensjonsordning (KLP). Med heimel i Helse og omsorgstenestelova § 5-4, vert det stilt krav om godkjent politiattest før tiltreding i stillinga. 

Om arbeidsgiveren

Velkommen til vakre Sogn – regionen er utan tvil ei perle for dei som vil sykle, klatre, stå på ski, padle og vandre i fjellet. Friluftsentusiastar frå heile verda kjem hit. Kommunane har sine ulike eigenartar - frå høgskule- og studentmiljø til distriktskommunar med industri, turisme og jordbruk, alle omgitt av vakker, urørt natur og høge fjelltoppar med majestetisk utsikt over fjorden. Sogndal er regionsenteret med urbant tilsnitt. Regionen har mange mindre sentra, aktivt og variert idretts- og kulturliv, gode oppvekstvilkår og gode lokale fellesskap.

Sogn regionråd er samarbeidsfora for sju kommunar; Aurland, Høyanger, Luster, Lærdal, Luster, Sogndal, Vik og Årdal. Regionen har omlag 32 000 innbyggjarar. Sogndal er distriktet sin nye storkommune med om lag 12 000 innbyggarar.

Sektor
Offentlig
Antall stillinger
2
Sted
6856 Sogndal
Bransje
Barn, skole og undervisning,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Helsepersonell / Psykolog

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingun Indrebø
Stillingstittel
Kommunalsjef for helse og omsorg Høyanger kommune
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Karina Nerland
Stillingstittel
Dagleg leiar Sogn regionråd
Mobil
Vis telefonnummer

6856 Sogndal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 154980384
Sist endret 15. mai 2020 22:20

Rapporter annonse