Utløpt

Stipendiatstilling i spennende prosjekt innen genetikk og bioinformatikk

Arbeidsgiver
Folkehelseinstituttet
Stillingstittel
Stipendiat
Frist
30.08.2019
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Stillingsbeskrivelse:
Vi har ledig 3-årig stilling som PhD-stipendiat i Avdeling for genetikk og bioinformatikk (HDGB). Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd, og er også tilknyttet Senter for fruktbarhet og helse (CeFH), et senter for fremragende forskning som også er finansiert av Norges forskningsråd. Stipendiaten vil inngå i et tverrfaglig og internasjonalt forskerteam bestående av blant annet genetikere, statistikere, bioinformatikere, epidemiologer, leger og demografer. Vi søker etter en person med god bakgrunn i databehandling og statistiske analyser, fortrinnsvis med mastergrad i statistikk, bioinformatikk eller tilsvarende.
 
Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er basert på analyser av biologisk materiale fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa). Formålet er åstudere hvordan mors aktiv og passiv røyking i svangerskapet og genetiske varianter imitokondrielt DNA (mtDNA) påvirker telomerlengde hos nyfødte gjennom oksidativtstress. For å teste hypoteser vil vi sekvensere mtDNA i et utvalg av barn iMoBa og analysere sekvensene sammen med informasjon om mors aktiv og passiv røykingi svangerskapet. Prosjektet føyer seg inn i en voksende portefølje avtelomer-relaterte prosjekter ved HDGB/CeFH, med finansiering fra de amerikanskeNational Institutes of Health (NIH) og Norges forskningsråd. Det er per i dagto stipendiater knyttet til disse prosjektene. 
 
Beskrivelse av HDGB og CeFH:
Avdeling for genetikk og bioinformatikk (HDGB) driver med forskning basert på genetiske analyser av biologisk materiale og har opparbeidet en betydelig kompetanse innen bioinformatikk, biostatistikk, epidemiologi og genetiskepidemiologi. Avdelingen har utstrakt samarbeid med andre forskningsgrupper påinstituttet og flere internasjonale miljøer. Avdelingen arbeider også medkvalitetssikring og tilrettelegging for gjenbruk av analysedata fra analyser avbiologisk materiale i biobankene og forskningsprosjektene. Senter forfruktbarhet og helse (CeFH) ble etablert i 2017 og har for tiden 34 tilknyttedemedarbeidere. I likhet med HDGB vil CeFH vokse i tiden fremover som følge avnye forskningsprosjekter. Senteret arbeider med helsekonsekvenser av endringeri befolkningens fertilitet og familiemønstre. Gjennom en tverrfaglig tilnærminghar senteret som mål å gi ny kunnskap for å forbedre befolkningens helse ogvelvære.

Arbeidsoppgaver

 • Skrive og publisere vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter
 • Tilrettelegge og analysere data og biologisk materiale i prosjektet
 • Ha hovedansvar for den datatekniske koordineringen av prosjektet
 • Samarbeide med forskere som arbeider med prosjektet i Norge og i USA
 • Fremlegge forskningsresultater på møter og konferanser

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad i statistikk, bioinformatikk eller tilsvarende
 • Tilfredsstille kvalifikasjonskrav til opptak til PhD-programmet ved Universitetet i Oslo
 • Erfaring med relevante programmeringsverktøy for statistikk, som R, Python og/eller STATA.
 • Erfaring med analyser av data fra landsomfattende, samtykkebaserte helseundersøkelser er en fordel
 • God kjennskap til epidemiologiske begreper og datasett
 • God kjennskap til kvantitativ analyse og erfaring med årsaksmodeller
 • God evne til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på engelsk og norsk. For utenlandske søkere er det tilstrekkelig med god beherskelse av engelsk muntlig og skriftlig.            

Personlige egenskaper

 • Du er høyt motivert, velorganisert, resultatorientert og målrettet
 • Du kan jobbe både selvstendig og i team
 • Du har stor arbeidskapasitet og er i stand til å ta initiativ
 • Du er nyskapende og fleksibel
 • Du har gode ferdigheter innen tidsstyring, koordinering og teamarbeid

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt forskningsmiljø
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Stilling som PhD-stipendiat, med lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner i henhold til statens regulativ
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode velferdsordninger, som f.eks. trening i arbeidstiden

Andre opplysninger: 

 • Noe reisevirksomhet er aktuelt, og det kan også være mulighet for å ha et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.
 • Stillingen er knyttet til PhD-programmet ved Det medisinske fakultetet, Universitetet i Oslo

Om arbeidsgiverenFolkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 950 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, "hull i CVen", etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Sektor
Offentlig
Sted
Sandakerveien 24 C, Bygg C, 0473 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Helse og omsorg
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor

Nøkkelord

Bioinformatikk, genetikk, nyfødte, mors, røyking

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Per Magnus
Stillingstittel
Fagdirektør / senterleder
Telefon
926 83 119
Kontaktperson
Øyvind Helgeland
Stillingstittel
Avdelingsdirektør
Telefon
21 07 80 57
Kontaktperson
Astanand Jugessur
Stillingstittel
Seniorforsker / hovedveileder
Telefon
986 79 919
Følg firma
1734 følger dette firmaet

Sandakerveien 24 C, Bygg C, 0473 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 154693597
Sist endret 15. aug. 2019 15:39

Rapporter annonse