Utløpt

Vil du bruke din tekniske kompetanse til å modernisere og forme Tolletaten?

Arbeidsgiver
Tolldirektoratet
Stillingstittel
Teknisk løsningsarkitekt til IT-avdelingen
Frist
16.09.2019
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Tolletaten

Vil du være med på å forme hvordan teknologi kan understøtte Tolletatens samfunnsoppdrag?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. De kommende årene står samfunnet overfor en sterk vekst i mengden varer som passerer Norges grenser. Tolletaten gjennomfører en omfattende modernisering med digitale løsninger for å møte morgendagens utfordringer. Vi skal etablere nye digitale og brukervennlige kanaler mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Målet er å støtte næringslivets behov for en effektiv vareførsel og like konkurransevilkår og gjøre det lett å gjøre rett for våre brukere. Samtidig er det et mål om å øke treffsikkerheten i kontrollen innen både vareførselen til og fra Norge, og kontrollen med reisende og transportmidler.

Vi søker etter en teknisk løsningsarkitekt som kan bidra til å forme hvordan vi best skal utnytte teknologi til å understøtte vårt samfunnsoppdrag. Stillingen er plassert i systemseksjonen i Tolldirektoratets IT-avdeling.

 

Arkitektur i tolletaten

Vi har etablert en smidig gjennomføringsmodell og kontinuerlige leveranser. Utvikling gjøres i tverrfaglige team som består av utviklere, arkitekter, driftere og produkteiere og andre domeneeksperter. Du vil tilhøre et av teamene, samtidig som du inngår i et tverrgående arkitekturteam. Arkitekturteamet vedlikeholder vårt tekniske målbilde, referansearkitektur og arkitekturprinsipper og sikrer at helheten blir ivaretatt ved arkitekturvalg.

Egenutviklede mikrotjenester er i dag basert på Java og Spring Boot, og bygget på åpen kildekoderammeverk. Front-end utvikles i React. For å håndtere varestrømmen, er det etablert en hendelsesbasert arkitektur med asynkrone tjenester. For stordataanalyse bruker vi Apache Hadoop og Spark.

 

Hos oss vil du:

 • inngå i et tverrfaglig miljø som jobber sammen for å gi brukerne våre størst mulig nytteverdi
 • være med å utforme fremtidsrettede referansearkitekturer som adresserer virksomhetens teknologiske utfordringer og muligheter
 • delta aktivt i utviklingsaktiviteter fra idé til innføring, gjerne også som utvikler
 • mulighet til å påvirke fremtidige teknologivalg
 • ha mulighet for å veksle mellom å jobbe overordnet med referansearkitektur og tekniske målbilder og inn i prosjekt- eller forvaltningsteam

 

Vi ser etter deg som:

 • har en evne til å forstå tekniske problemstillinger, virksomhetens behov og brukernes perspektiver
 • kan formidle målbilder og arkitekturvalg til teknologer, beslutningstakere og sluttbrukere
 • evner å ta et helhetlig ansvar og arbeider metodisk for å oppnå resultater
 • er fremoverlent og kan lede og få med deg andre
 • er sulten på å lære ny teknologi og vurdere teknologiens nytteverdi for vårt samfunnsoppdrag

 

Kvalifikasjoner:

 • høyere relevant utdannelse på mastergradsnivå. Lang relevant arbeidserfaring og stor faglig bredde kan kompensere for kravet om master
 • minst 5 års erfaring som teknisk løsningsarkitekt, ledende utvikler eller tilsvarende
 • erfaring med mikrotjenester
 • erfaring med smidige utviklingsmetoder
 • erfaring med tjenesteorientert arkitektur basert på Java og Open-Source
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

 

Vi tilbyr:

 • lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver, 673 800 - 837 200 kr pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • mulighet til faglig utvikling og kursing
 • utfordrende oppgaver og et spennende fagmiljø med mulighet til å påvirke Tolletatens fremtidige teknologivalg
 • godt kollegialt og sosialt miljø
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • gode arbeidstidsordninger som fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden.

 

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen tilrettelegges ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du opplyse om og begrunne dette i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg om reservasjonen ikke tas til følge. 

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.

 

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte underdirektør Annette Ommundsen 97 03 62 45 (aomm@toll.no) eller kontorsjef Terje Tvete 91 82 15 63 (tstv@toll.no).

 

Søknadsfrist er 16.09.2019.

Stillingsnummer 25/2019

 

Om arbeidsgiveren


Tolletaten skal sikre effektiv etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. I nært samarbeid med en rekke andre myndigheter bidrar vi til et trygt og bærekraftig samfunn, finansiering av offentlige tjenester og rettferdige konkurransevilkår for lovlydige aktører. Tolletaten er en landsdekkende etat underlagt Finansdepartementet, med om lag 1600 ansattetoll.no

Jobb i Tolletaten

Om Tolletaten

Sektor
Offentlig
Sted
0191 Oslo
Bransje
IT,
IT - maskinvare,
IT - programvare
Stillingsfunksjon
IT utvikling / Systemarkitekt,
IT utvikling / Utvikler (generell),
IT utvikling / Database,
IT utvikling / Front-end,
IT utvikling / QA/Testing,
IT drift og vedlikehold / Drift/Operations

Nøkkelord

løsningsarkitekt, IT, utvikling, Java, arkitektur

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Annette Ommundsen
Stillingstittel
Underdirektør
Telefon
970 36 245
Kontaktperson
Terje Sverre Tvete
Stillingstittel
Kontorsjef IT
Telefon
918 21 563
Følg firma
1314 følger dette firmaet

0191 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 154668956
Sist endret 17. sep. 2019 01:27

Rapporter annonse