Utløpt

Vannområdekoordinator 50%/rådgiver miljø, klimatiltak og klimatilpasning 50%

Arbeidsgiver
Ringerike kommune
Stillingstittel
Vannområdekoordinator 50%/rådgiver miljø, klimatiltak og klimatilpasning 50%
Frist
12.08.2019
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Ringerike kommune

Ringerike kommune søker deg som kan tenke deg å jobbe med vannforvaltning og med miljøhensyn, klimatiltak og klimatilpasning innen samfunns- og arealplanlegging, i en tilsammen 100 % stilling. Du bør ha både god miljøfaglig kompetanse og en bred samfunnsforståelse.

Ringerike står foran en spennende tid med mange viktige strategivalg. Ringeriksbanen forventes å gi befolkningsvekst og vi lever i en spennende tidsepoke med omstilling til et samfunn med lavere klimagassutslipp. Ringerike kommune har vedtatt å integrere FNs bærekraftsmål og klima- og energimål med tilhørende tiltak i kommende revidering av sin kommuneplan. Valgene som tas nå vil få betydning for både trivsel, velferd, klima, naturmangfold og vann- og nærmiljø i kommunen vår i tiår og århundrer framover.

Vi søker deg som vil være med å påvirke denne utviklingen i bærekraftig retning og utgjøre en forskjell for vannforvaltningen i vår region og miljø- og klimahensyn i Ringerike kommunes planlegging. 

Som vannområdekoordinator (50 %) vil du koordinere, prioritere og legge til rette for arbeidet i Tyrifjorden vannområde på tvers av Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Lier kommuner. Du skal ivareta grensesnittet mellom oppgavene som skal løses i fellesskap og oppgaver som skal løses av den enkelte kommune. 

I resterende andel av stillingen (50 %) vil du være rådgiver i areal- og byplanutvikling i Ringerike kommune og særlig jobbe med prosjekter og saker innen miljøhensyn, klimatiltak og klimatilpasning. Dette kan innebære involvering i både overordnet planlegging og mer detaljerte arealplaner eller enkeltprosjekter. 

Stillingen er et engasjement som varer ut 2021.

Arbeidsoppgaver

 • koordinere, prioritere og legge til rette for vannforvaltningsarbeidet i Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Lier kommuner 
 • følge opp og utarbeide ulike tiltak, handlingsplaner, overvåkningsprogram, ajourholde databaser innen vannforvaltning og yte veiledning til kommunene i plansaker
 • prosjekt- og økonomioppfølging, deriblant søke midler til tiltak fra aktuelle instanser
 • bidra inn i prosjekter og samfunns- og arealplanlegging i Ringerike kommune, særlig innen klimatiltak, klimatilpasning og annen ivaretakelse av miljøhensyn

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning med relevant fagkrets, minimum på bachelornivå (eller tilsvarende)
 • god kunnskap om vannforvaltning spesielt, samt klima- og miljøfeltet generelt
 • god kunnskap om bruk av relevante IT-verktøy, planarbeid og økonomistyring
 • fordel med erfaring fra prosjektarbeid eller prosjektstyring
 • fordel med erfaring fra offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser

Søker må ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil. Noe reisevirksomhet og kveldsmøter må påregnes.

Personlige egenskaper

 • god på kommunikasjon og trygg i rollen som møteleder
 • er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • er omgjengelig og jobber like gjerne i team som på egen hånd
 • har evne til å veksle mellom det store bildet og de små, men viktige detaljene
 • meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Det legges stor vekt på personlig egnethet. 

Vi tilbyr

 • en mulighet for å være med på å bedre vannkvaliteten i Tyrifjorden vannområder og til å få et nettverk på tvers av kommunegrenser
 • en mulighet til å påvirke Ringerikes utvikling i bærekraftig retning og jobbe med miljø- og klimahensyn samt klimatilpasning i Ringerike kommunes planlegging
 • varierte oppgaver og stor grad av selvstendighet
 • faglige utfordringer i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • gode arbeidsbetingelser (pensjonsordning i KLP, IA-bedrift, fleksitid og fleksibel ferie)

Søknad
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.
 
Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).
Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.
 
Elektronisk søknad skal benyttes.

Om arbeidsgiverenRingerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden. Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Utbyggingen har startet. Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune.


 Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum og Lier kommuner har gått sammen i arbeidet om vannforvaltning i Vest-Viken vannområder og Tyrifjorden vannområde. Som vannområdekoordinator/rådgiver innen samfunns- og arealplanlegging vil du være ansatt i Ringerike kommune. Du blir en del av areal- og byplanavdelinga, med kontorsted i Fossveien. I Fossveien er vi ca. 60 ansatte som jobber innenfor landbruk, byggesak, oppmåling, utbygging, og arealplanlegging.  

Sektor
Offentlig
Sted
Fossveien 9, 3510 Hønefoss
Bransje
Arkitektur, areal og interiør
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging

Nøkkelord

vannforvaltning,, klimatiltak,, arealplaner,, miljøhensyn,, vann

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Knut Kjennerud
Stillingstittel
enhetsleder
Telefon
908 35 424
Kontaktperson
Heidi Skagnæs
Stillingstittel
enhetsleder
Telefon
409 17 841
Kontaktperson
Bente Elsrud Anfinnsen
Stillingstittel
klima- og miljøsjef
Telefon
936 08 721
Følg firma
185 følger dette firmaet

Fossveien 9, 3510 Hønefoss

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 151105687
Sist endret 2. jul. 2019 14:12

Rapporter annonse