Utløpt

Stipendiatstilling i innovasjon innenfor bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Stipendiatstilling i innovasjon innenfor bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon
Frist
30.06.2019
Ansettelsesform
Vikariat
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en stipendiatstilling i innovasjon innenfor bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling.

Om stillingen:

Stipendiatstillingen er knyttet til forskningsprosjektet Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon (KABIS), som er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet skal forsterke og målrette havbruksorientert forskning og høyere utdanning på Vestlandet slik at denne bygger opp under, og styrker, innovasjonsarbeidet og omstillingen som nå pågår for å utvikle miljøvennlige oppdrettssystemer (både i sjø og på land). I tillegg til forsknings- og utdanningsinstitusjoner inkluderer prosjektet også produksjonsbedrifter og leverandørbedrifter innenfor oppdrettssektoren. 

Vi søker etter kandidater som ønsker å analysere hvordan innovasjoner kan bidra til bærekraftig sjømatproduksjon. Relevante tema kan eksempelvis være:

  • Bedriftenes evne til å videreutvikle forskningsbasert kunnskap for bruk i utvikling av miljøvennlige oppdrettssystemer
  • Ledelse av innovasjons- og omstillingsprosesser innenfor oppdrettssektoren
  • Organisatoriske utfordringer knyttet til utvikling og implementering av ny teknologi innenfor oppdrettssektoren
  • Samhandling om innovasjon mellom akademia og næring innenfor oppdrettssektoren

Prosjektet og stipendiatstillingen inngår også i Høgskolen på Vestlandets sitt nye tverrfaglige PhD-satsing Ansvarlig innovasjon og regional utvikling . For tiden er det 13 stipendiater knyttet til denne satsingen. Stipendiaten vil ha sin arbeidsplass ved Mohnsenteret (du kan lese mer om senteret her: https://www.hvl.no/om/mohnsenteret/)


Arbeidsplassen er Bergen


Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha en mastergrad innenfor innovasjon og entreprenørskap eller tilsvarende utdanning  med relevans for det utlyste fagområdet. Masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen, og mastergraden må være godkjent seinest innen 4 uker etter søknadsfristen.

Søknaden skal inneholde utkast til prosjektbeskrivelse på inntil 5 sider, der tema, problemstilling, valg av teori og metode, samt plan for gjennomføring for et potensielt prosjekt gjøres rede for. Skissen vil bli brukt ved vurdering av kandidatens kvalifikasjoner. Endelig plan for stipendiatprosjektet utformes i samråd med veilederne.

Stipendiatstillingen har en tidsramme på 3 år, og skal inngå i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad.

Det er ikke pliktarbeid knyttet til stillingen. Det vil bli gjort fradrag i tilsettingsperioden for eventuell tidligere rekrutteringsperiode. Det er en forutsetning at den som tilsettes har arbeidsplass ved Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskolen på Vestlandet i tilsettingsperioden.Vi legger vekt på internasjonalt samarbeid, og det er ønskelig at det inngår et utenlandsopphold i løpet av perioden. Søknaden om opptak til doktorgradsprogram skal først sendes etter en eventuell tilsetting. Senest 3 måneder etter tilsetting må stipendiaten være tatt opp i et ph.d.-program ved gradsinstitusjonen.

Følgende kvalifikasjoner vil bli særlig vektlagt:

Faglig kvalifikasjoner i forhold til det utlyste området med hovedvekt på kvalitet i masteroppgaven og prosjektbeskrivelsen. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner vil også ha betydning. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og i fellesskapet i forskergruppen.

Stipendiatstillingen er en rekrutteringsstilling som skal bidra til et aktivt forskningsmiljø ved Høgskolen på Vestlandet.


Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og inntil fem vitenskapelige arbeider de ønsker å ha med i vurderingen, fullstendig publikasjonsliste, prosjektbeskrivelse, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 5 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget/råd ved Høgskulen på Vestlandet.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen som stipendiat lønnes i stillingskode 1017/ 1378 Stipendiat, lønnstrinn 51. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.


Kontaktperson(er) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Professor,  Stig-Erik Jakobsen, Tlf:+47 55587684,

    Meil: sjak@hvl.no


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider.

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
455 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 150991992
Sist endret 26. jun. 2019 00:00

Rapporter annonse