Utløpt

Strategisk identitetsforvaltar

Arbeidsgiver
Helse Vest IKT
Stillingstittel
Strategisk identitetsforvaltar
Frist
20.06.2019
Ansettelsesform
Fast
Vi søker en strategisk identitetsforvaltar som kan ha det overordna ansvaret for forvalting av identitet i Helse Vest IKT. Helse Vest IKT forvaltar i dag identitetane til tilsette Helse Bergen, Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna, ulike private/ideelle helseinstitusjonar, 3. parts-leverandørar og tilsette i Helse Vest IKT.

Vi ønsker å ta i bruk skytenester gjennom Microsoft Azure og korrekt identitetshandtering er ein viktig faktor i denne prosessen. Det er derfor ønskelig at du har kompetanse både i forhold til å rulle ut identitetar i skya, og til forvaltning av identitetar i skya.

Har du erfaring frå innføring, drift og forvaltning av IAM/IDM-løysingar? Har du erfaring med identitetshandtering i et stor miljø med fleire tusen brukarar? Kan du svare ja på desse to spørsmåla, er du en interessant kandidat for oss.

Stillinga kan inngå i ei vaktordning.

Arbeidsoppgåver

 • Ha det overordna ansvaret for identitetsforvalting i Helse Vest
 • Jobbe med den langsiktige planen for handtering av identitetar i skya
 • Ansvarlig for policy for utsteding av identitetar
 • Sikre at identitetar blir handtert i tråd med føringar frå Direktoratet for e-helse
 • Prosjektdeltaking for å sikre korrekt identitetshandtering i nye tenester
 • Handtere avtaler for federering og bruk av ADFS mot eksterne parter på selskapsnivå
 • Inneha en aktiv rolle mot leiargruppa i Helse Vest IKT

Kvalifikasjonar

 • Erfaring med identitetsforvaltning
 • Erfaring med å utvikle og vedlikehalde policy for identitetsforvaltning
 • Kompetanse på Microsoft Azure / Active Directory / LDAP
 • Kjennskap til lovverk som regulerer tilgang til elektroniske system innanfor helsesektoren

Personlege eigenskapar

 • Strukturert og selvstendig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Interessante utfordringer med gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Spennende oppgaver innenfor både lokale, regionale og nasjonale prosjekt
 • Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
 • Godt sosialt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i KLP som sikrer gode pensjonsrettigheter

Om arbeidsgiveren

Helse Vest IKT AS vart etablert i november 2004, og er eigd 100 prosent av det regionale helseføretaket - Helse Vest RHF. Selskapet leverer IKT-tenester til helseføretaka i Helse Vest RHF, samt til private, ideelle institusjonar. Helse Vest IKT har i dag drygt 560 tilsette fordelt på kontor i Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde. Vi deltek aktivt i nasjonalt arbeid innanfor IKT i helsesektoren, og skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Sektor
Offentlig
Sted
5052 Bergen
Bransje
IT
Stillingsfunksjon
IT utvikling / IT-sikkerhet,
IT drift og vedlikehold / Drift/Operations

Nøkkelord

Identitet, strategisk, it, AD

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Harald Flaten
Stillingstittel
Avdelingsleiar
Telefon
959 45 237
Kontaktperson
Jens Vatne
Stillingstittel
Seksjonsleiar
Telefon
992 97 744
Følg firma
441 følger dette firmaet

5052 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 150301101
Sist endret 17. jun 2019 08:45

Rapporter annonse