Utløpt

nLink søker programmerer/utvikler/developer

Arbeidsgiver
nLink AS
Stillingstittel
Programmerer/utvikler/developer
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

[English text further down]


For å bygge roboter som revolusjonerer byggeplassen, trenger vi å utvide vårt knallgode team med en dyktig programmerer som brenner for fagfeltet sitt, forenkling og automatisering. Du kommer til å jobbe med digitalisering av informasjon om byggeplass fra tegninger og skann av bygg, styringssystemer for posisjonering og styring av roboter, og mye mer. Vi er hele tiden på jakt etter teknologier vi kan bruke for å nå våre mål, og når disse velges til praktisk bruk vil du få mulighet til å jobbe med det også, eksempelvis kunstig intelligens (AI) og ROS, der vi bidrar til open source-miljøet. Du vil jobbe med et spennende og fremtidsrettet konsept hvor du er nær alt som skjer og har mulighet til å bygge solid kompetanse innenfor flere løsninger.

Vi vil snakke med deg som er rå på å programmere moduler som:

 • Består av kode med høy kvalitet og som er vedlikeholdbar
 • Er robuste
 • Fungerer godt i grensesnittet mot andre moduler

Du har:

 • En bachelorgrad (eller høyere) i relevant fagretning (informatikk, kybernetikk)
 • Entusiasme for programmering og problemløsning
 • Genuin faginteresse, og liker å holde deg oppdatert på utvikling innenfor programmering og teknologi. Du er en aktiv stemme i fagdiskusjoner.

Du samarbeider med et knallgodt team av kybernetikere, utviklere og kommersielle hoder. Arkitektene våre gir deg god innsikt i hele systemet, så du ser hvor dine moduler passer inn og du får god støtte til å bygge moduler som fungerer med våre abstraksjoner. Testerne våre gir deg raske tilbakemeldinger på det du leverer, og du får tydelige tilbakemeldinger på behov for å korrigere eller endre modulene du utvikler. Våre prosjektledere sikrer at vi har kontroll på fordeling og prioritering av ansvar og oppgaver i teamene.

Du har erfaring med en eller flere av følgende:

 • ROS, Gazebo, HTML, CSS
 • Java, Python, C++, Typescript
 • SLAM
 • Automasjonsteknologi
 • Grafiske simuleringer
 • Sensorintegrasjoner, sensormodeller, posisjonering
 • Utvikling av sanntidssystemer
 • Testing og dokumentasjon
 • Skyen, robotene våre er en del av “Internet of things”


Vi tilbyr deg:

Hos oss vil du få utvikle deg innen fag-, og prosjektarbeid i et fagsterkt, fleksibelt og kreativt arbeidsmiljø. Variasjonen i arbeidsoppgaven vil være stor, betingelsene gode, og du vil ha høy grad av fleksibilitet i valg av arbeidssted og -tid. nLink har gunstige pensjons- og forsikringsordninger og er i stabil drift og vekst.

nLink har hovedkontor og lab i Sogndal, i tillegg har vi kontorer i Oslo og Trondheim.

I Sogndal deler nLink kontorer med Rocketfarm, som er nLinks søsterbedrift. De er 15 personer og jobber også med robotteknologi. Til sammen er dette et betydelig fagmiljø med sterk kompetanse på alt fra kunstig intelligens, robotikk, reguleringsteknikk, hardware, rapid prototyping til forretningsutvikling.


Arbeidssted for stillingen er i Sogndal. Søknader blir vurdert fortløpende.


English:

nLink are looking for a new developer

To be able to revolutionize the construction industry with robots, we need to expand our team with a skilled developer who has a passion for their field of business and automation. You will work with digitalization of the construction industry from drawings and scan of buildings, control systems for positioning and control of robots and lots more. We are continuously looking for new technology we can use to reach our targets, e.g. Artificial intelligence (AI) and ROS, and we contribute to open source environments. You will work with an exciting and new thinking concept, where you will be close to everything that happens and you will have the opportunity to build competence within different solutions.


We want to talk to you who has great experience to program modules which are:

 • Codes with high quality
 • Robust
 • Working well in the interface with other modules


You have:

 • Bachelor degree ( or more) in relevant speciality ( eg. cybernetics, informatics)
 • Enthusiasm for programming and problem solving.
 • Passion for this field of business, and like to stay updated


You will work closely with a great team of cybernetics, developers and commercial heads. The architects will give you great insight into the whole system, and you will see where your modules fit. Our testers will give you quick feedback on the work you do. Our project leaders secure control and prioritizing of the projects.


You got experience with one or more of the following:

 • ROS, Gazebo, HTML, CSS
 • Java, Python, C++, Typescript
 • SLAM
 • Automation Technology
 • Graphic simulations
 • Sensor integrations, sensor models, positioning
 • Development of real-time systems
 • Testing and documenting
 • “Internet of things”


We can offer:

In nLink you will be able to develop yourself within a strong professional environment, who gives flexibility and show creativity. It will be great variation in work assignments and you will have a great flexibility regarding working hours. nLink offer favorable pension and insurance schemes and are in stable operation and growth.

nLink has its head office and lab in Sogndal, in addition we have offices in Oslo and Trondheim.

In Sogndal, nLink shares offices with Rocketfarm, which is nLink's sister company. They are 15 people and also work with robotics. This is a significant professional environment with strong expertise in everything from artificial intelligence, robotics, regulation technology, hardware, rapid prototyping to business development.


The place of work for the position is in Sogndal. Applications are considered on an ongoing basis.

Om arbeidsgiveren

nLink ble grunnlagt i 2012 og jobber med roboter med det formål å revolusjonere byggebransjen. I dag er vi 14 personer, men vi vokser raskt, og trenger flere på laget for å nå målet om å revolusjonere byggebransjen.

Vi har mottatt flere priser for vår banebrytende takboringsrobot som er benyttet i prosjekter for de største norske entreprenørene i bransjen. nLink samarbeider i dag med et internasjonalt selskap i joint venture for å distribuere robotikk til byggebransjen verden over, og har store ambisjoner for både joint venture-samarbeidet, nye produkter og nye partnere. Vi er finansielt sterke og godt rigget for videre vekst. nLink er store nok til å være en trygg arbeidsplass, samtidig så er vi små nok til at alle ansatte vil ha stor betydning for hvor nLink skal i fremtiden.

Nettverk
Facebook LinkedIn
Sektor
Privat
Sted
6856 Sogndal
Bransje
Bygg og anlegg,
IT,
IT - programvare
Stillingsfunksjon
Ingeniør / Kybernetikk,
IT utvikling / Utvikler (generell)

Nøkkelord

programmering, kybernetikk, utvikler, automasjon, byggetech

Rapporter annonse

FINN-kode
150068330
Sist endret
9. sep 2019 12:32

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Heidi Stevning
Stillingstittel
HR-ansvarlig
Kontaktperson
Håvard Halvorsesn
Stillingstittel
CTO
Følg firma
16 følger dette firmaet

6856 Sogndal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
150068330
Sist endret
9. sep 2019 12:32