Utløpt

Rådgjevar/seniorrådgjevar arkitekt

Arbeidsgiver
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Stillingstittel
Rådgjevar/seniorrådgjevar – arkitekt
Sted
Førde
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Fylkeskommunen er ein aktiv og sentral aktør i norsk kulturliv. Vi er no inne i store endringar gjennom fylkessamanslåinga med Hordaland, og mogleg overtaking av kulturoppgåver frå staten. I tillegg har vi også vedteke ny regional plan for kultur som skal setjast i verk frå 2019. Vi har no ledig heil fast stilling i nærings- og kulturavdelinga, kulturseksjonen.

Oppgåvene som er knytt til stillinga vil vere: 
Ansvarsområde vil vere innan kulturminneforvaltninga, med vekt på nyare tids kulturminne, bygningsvern, m.m. Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere:

 • Råd/rettleiing til kommunar, organisasjonar, institusjonar og statlege og private eigarar av freda bygg og kulturhistoriske eigedomar
 • Sakshandsaming av aktuelle saker etter plan- og bygningslova og kulturminnelova, herunder også forvaltning av saker i verdsarvområde
 • Plan-, prosjekt- og utvikingsarbeid
 • Tilskotsforvaltning

Vi krev:

 • Sivilarkitekt/master i arkitektur MNAL.
 • Dokumentert kunnskap om bruk av antikvariske prinsipp i bygningsvern

Vi vektlegg:

 • Erfaring som arkitekt med vekt på bygningsvern
 • Erfaring frå offentleg forvaltning
 • Kunnskap om og erfaring frå planprosessar
 • Innsikt i/kunnskap om klima- og miljøutfordringar i høve kulturminne/-bygningsvern.
 • Innsikt i/kunnskap om landsverneplaner.

Vi treng:

 • Ein kunnskapsrik og reflektert medarbeidar som er samarbeids- og løysingsorientert, som bidrar til tillit og aksept, er kreativ og utviklingsorientert, er sjølvstendig og har gode forhandlingsevner.
 • Du må vere serviceinnstilt, kunne kommunisere godt både internt og eksternt, og kunne uttrykkje deg godt både skriftleg og munnleg.
 • Det vil vere ein del reiseverksemd i jobben, og det kan også vere naudsynt med noko kvelds- og helgearbeid, særleg i høve oppfølging av frivillige organisasjonar og private eigarar.

Vi kan tilby:

 • spanande arbeidsoppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling
 • løn etter avtale
 • gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • fleksibel arbeidstid
 • arbeidsstad i moderne lokale i Førde

Stillinga inneber ein del reiseverksemd, og det er difor krav om at den som vert tilsett har førarkort.

Administrasjonsmålet til fylkeskommunen er nynorsk.

På heimesida vår: http://www.sfj.no finn du meir informasjon om fylkeskommunen. 

Søknad sender du ved å bruke elektronisk søknadsskjema.

Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjorde sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil blir orientert om dette på førehand. Kopi av vitnemål og attestar tek du med deg til eit ev. intervju.

Om arbeidsgiveren

Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveg, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og eit årleg driftsbudsjett på 3 mrd. kroner.

Sektor
Offentlig
Sted
STOREHAGEN 1 B,
6800 Førde
Bransje
Arkitektur, areal og interiør
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging / Arkitekt

Nøkkelord

Sivilarkitekt, arkitektur

Rapporter annonse

FINN-kode
149843630
Sist endret
11. jun 2019 11:52

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingebjørg Erikstad
Stillingstittel
ass. fylkesdirektør
Telefon
415 30 941
Kontaktperson
Eva Moberg
Stillingstittel
fylkeskonservator
Telefon
905 91 452
Følg firma
45 følger dette firmaet

STOREHAGEN 1 B, 6800 Førde

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
149843630
Sist endret
11. jun 2019 11:52