Prosjektstilling Personvernombod ved IKA Møre Romsdal

Arbeidsgiver
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS
Stillingstittel
Personvernombod
Sted
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal IKS
Frist
19.06.2019
Varighet
Engasjement
IKA Møre og Romsdal leverer tenesta personvernombod for 27 kommunar og Møre og Romsdal fylkeskommune som eit prosjekt fram til 31.12.2020. Vi søker etter ein person som saman med prosjektleiar skal ha rolla som personvernombod i kommunane som deltek i prosjektet. Dersom prosjektet blir etablert som ei permanent teneste vil stillinga bli gjort om til fast stilling.

Oppgåver og ansvar

Hovudoppgåva er å bidra til at personvern får nødvendig prioritet og bidra til at deltakande kommunar og fylkeskommunen etterlever personvernlovgjevinga.

Personvernombodet skal blant anna:

 • informere og gi råd i spørsmål om behandling av personopplysningar og personvernspørsmål.
 • saman med kommunane og fylkeskommunen skal personvernombodet kontrollere etterlevinga av EU si personvernforordning og ny personvernlovgjeving.
 • vere kontaktpunkt for kommunane og fylkeskommunen overfor Datatilsynet.

Krav til kompetanse

Vi ønsker søkjarar med erfaring og god kunnskap om personvernlovgjeving med høgare utdanning innanfor relevante fag. Kunnskap om offentleg/kommunal forvaltning og prosjektgjennomføring er ein fordel. 

Personvernombodet skal:

 • ha god kunnskap om kommunal sektor, kommunal saksbehandling, IT-system, informasjonssikkerheit og personvern
 • ha høg integritet og god rolleforståing
 • halde seg oppdatert på utviklinga innan personvern
 • kunne utføre oppgåvene sine på ein uavhengig måte
 • ha gode samarbeids-, kommunikasjons-, og formidlingsevner

Det blir stilt krav til gode norskkunnskapar, munnleg og skriftleg. Personlege eigenskapar blir vektlagt.
Reiseverksemd til deltakarkommunane må påreknast.

Vi tilbyr

 • Utfordrande oppgåver i eit aktivt, utviklande arbeidsmiljø.
 • Utvikling for kvar medarbeidar.
 • Offentleg pensjonsordning og gode forsikringsvilkår (medlemskap i KLP).
 • Lønn etter avtale.

Om arbeidsgiverenInterkommunalt arkiv for Møre og Romsdal (IKA Møre og Romsdal) er eit interkommunalt selskap eigd av 36 kommunar i fylket samt Møre og Romsdal fylkeskommune. IKA Møre og Romsdal forvaltar papirbaserte og digitale arkiv for eigarane. Vi er ein kompetanseinstitusjon innan arkiv og dokumenthandtering. Dei fylkeskommunale institusjonane Kulturnett, FylkesFOTOarkivet og Fylkessenter for digitalisering av kulturarven er lagt til IKA Møre og Romsdal. Vi har i dag 18 tilsette. Selskapet har kontor i sentrum av Ålesund.

 

Søknad merkes
4093106057
Sektor
Offentlig
Sted
Kirkegata 10B,
6004 Ålesund
Bransje
Arkiv og bibliotek,
Juridiske tjenester
Stillingsfunksjon
IT utvikling / IT-sikkerhet,
IT utvikling / QA/Testing,
Rådgivning

Nøkkelord

personvernombud, personvern

Rapporter annonse

FINN-kode
149261784
Sist endret
4. jun 2019 14:02

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Thea Rølsåsen
Stillingstittel
prosjektleiar
Telefon
412 65 037
Kontaktperson
Geir Håvard Ellingseter
Stillingstittel
dagleg leiar
Telefon
971 50 011

Søk på stillingen

Frist
19.06.2019
Følg firma
13 følger dette firmaet

Kirkegata 10B, 6004 Ålesund

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
149261784
Sist endret
4. jun 2019 14:02