Utløpt

Forskingsrådgjevar

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Forskingsrådgjevar
Frist
21.06.2019
Ansettelsesform
Fast
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon, campus Sogndal, er det ledig ei fast 100% stilling som forskingsrådgjevar.

Om stillinga:

Ansvarsområde for stillinga er administrasjon, rådgjeving og forvalting knytt til høgskulen sine forskings- og innovasjonsaktivitetar. Forskingsrådgjevaren rapporterer til avdelingsleiar for Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon.

Stillinga er knytt til campus Sogndal.


Ansvars- og arbeidsoppgåver:

Ansvarsområde lagt til stillinga er administrasjon, rådgjeving og forvalting knytt til høgskulen sine forskings- og innovasjonsaktivitetar.

 • Strategisk utviklingsarbeid knytt til ansvarsområdet
 • Informere og rådgje forskingsmiljøa ved høgskulen om ekstern forskingsfinansiering
 • Rådgjeving, rettleiing og støtte i utvikling av søknadar mot nasjonale og internasjonale finansieringskjelder for forsking- og innovasjonsprosjekt, samt i oppfølging av innvilga prosjekt
 • Avtale- og kontraktsinngåing knytt til forsking
 • Bidra til å styrke samhandling mellom forskingsmiljøa ved høgskulen og andre regionale, nasjonale og internasjonale aktørar
 • Strategiske kompetansetiltak knytt til avdelinga sine funksjonsområde
 • Leiarstøtte og oppfølging av forskingsadministrative og forskingsstrategiske saker
 • Førebuing av saker til styre og utval, rapportering, utgreiing- og analyseoppgåver knytt til ansvarsområdet

Kvalifikasjonskrav:

Formell utdanning og kompetansar:

 • Høgare utdanning på minst masternivå, fortrinnsvis doktorgradsnivå.
 • Relevant administrativ erfaring og spesialkompetanse på høgt nivå innanfor ansvarsområdet og tilpassa funksjonane i stillinga.
 • God munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk 
 • God digital kompetanse

Ønskede kvalifikasjonar:

 • Kjennskap til universitets- og høgskulesektoren

Personlege eigenskapar:

 • Kunne arbeide sjølvstendig og strategisk, ta initiativ og vere ein pådrivar
 • Strukturert og systematisk
 • Løysings- og utviklingsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Utadvendt og trivast i eit travelt miljø.

Korleis søke på stillinga?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka "Søk stilling" på denne sida.

Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, som attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjar sjølv laste opp attesterte omsettingar. Dersom vedlegga overskrider 15 MB må dei komprimerast før opplasting eller leggast ved som lenke.

Søknader kan ikkje sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskulen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse
 • Spennande fagmiljø med moglegheit for kompetanseheving - og utvikling
 • Høve for trening i arbeidstida

Stillinga som forskingsrådgjevar er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1364 - seniorrådgjevar.

Frå løna vil det bli trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjer merksam på at jfr. ny offentlegheitslov kan opplysningar om søkjaren bli offentliggjort sjølv om søkjaren har bedt om ikkje å bli oppført på søkjarlista. Søkjaren vil bli varsla dersom ynskje ikkje vert teke til følgje.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringar i stillinga sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er ei IA-verksemd.


Kontaktperson(ar) ved Høgskulen på Vestlandet er:

1) Avdelingsleiar Eirin Fausa Pettersen telefon +47 55 58 75 19  og mobil +47 951 43 100

2) Fagansvarleg Heidi Skramstad, telefon 55585640 og mobil 99532451


Samspel, berekraft og nyskaping

Samspel, berekraft og nyskaping skal kjenneteikne alt vi gjer.

Vi skal bli eit universitet med ein tydeleg profesjons- og arbeidslivsretta profil. 

Les meir på våre heimesider.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=z-Py_In-Eyg&feature=youtu.be


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærarutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil.

Avdeling for forsking, internasjonalisering og innovasjon omfattar felles administrasjon og forvaltning knytt til høgskulen sin forskings- og innovasjonsaktivitet samt internasjonaliseringsaktivitet. Avdelinga skal utviklast vidare og støtte opp under den faglege profilen og universitetsambisjonen til HVL.

Sektor
Offentlig
Sted
Campus Sogndal, 6856 Sogndal
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning
Følg firma
455 følger dette firmaet

Campus Sogndal, 6856 Sogndal

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 149174284
Sist endret 3. jun. 2019 14:01

Rapporter annonse