Utløpt

Seniorkonsulent - Arealforvalter TE Plan

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Seniorkonsulent - Arealforvalter TE Plan
Frist
23.06.2019
Varighet
Fast
Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling er det ledig en stilling som i Seniorkonsulent - Arealforvalter TE Plan

Om stillingen:

 • Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ledig stilling som seniorkonsulent arealforvalter TE Plan i 100% stilling ved Avdeling for arealforvaltning, drift og utvikling (ADU). Arbeidsted er arealforvaltning ved campus Bergen. Den som blir tilsatt i stillingen skal i hovedsak arbeide med et nyetablert IKT system for ressurs- og personalplanlegging, TE Plan. Stillingen vil være plassert i Fellesadministrasjon, men skal som superbruker av systemet arbeide tett sammen med fakultetene. Stillingen skal bidra til samarbeid på tvers i organisasjonen, og sammen med fakultetene arbeide med å etablere felles rutiner og standarder innen saksområdet. Stillingen skal også delta i utviklingsarbeid knyttet til pågående digitaliseringsarbeid ved avdelingen. Det forventes at den som blir ansatt har gode norskkunnskaper (bokmål/nynorsk) og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

 


Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Ansvar for å utvikle ressurs- og personalplanleggingsverktøy TE Plan på alle fakultet ved HVL
 • Ansvar for veiledning og IKT support for brukere av TE Plan
 • Ansvar for databaseregistreringer og dataoppsett for fakultet og fakultetsenheter i TE Plan
 • Ansvar for dataimport fra FS og TimeEdit til TE Plan
 • Ansvar for rapporter og statistikker fra TE Plan
 • Generell rutineoppgaver innen arealforvaltning og timeplanlegging
 • Generelle rutineoppgaver innen HR på avdeling areal, drift og utvikling

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor relevante fagområder som HR, administrasjon og ledelse, økonomi og administrasjon
 • Relevant erfaring/realkompetanse kan kompensere for utdanning
 • Relevant arbeidserfaring med etablerte IKT programmer i UH-sektoren (FS, TimeEdit, SAP), studieadministrativt arbeid, HR og saksbehandling
 • Gode kunnskaper om UH-sektoren
 • Gode kunnskaper om relevante lov- og regelverk (GDPR)
   

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med TimeEdit, FS og SAP
 • Erfaring med personalplanlegging og kjennskap til personvernlovgivningen (GDPR)
 • Erfaring med digitaliseringsarbeid i sektoren
 • Erfaring med studieadministrativt arbeid

 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Dyktig relasjonsbygger
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og løsningsorientert
 • Tillitsfull, fleksibel, ansvarsfull og initiativrik

 


Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.


Vi tilbyr:
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

  

Stillingen som seniorkonsulent er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1363 - seniorkonsulent.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.


Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.


Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Fagleder arealforvaltning, Karl Henrik Svensson, tlf: 55587917

2) Einingsleder, Øivind Henne, tlf: 55 58 75 97


Samspill, bærekraft og nyskaping 

Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør.

Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil. 

Les mer på våre hjemmesider.

Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg


Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.


HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28, 5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging / Arealplanlegger,
IT drift og vedlikehold,
IT utvikling / Database
Følg firma
342 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 148708298
Sist endret 29. mai 2019 15:12