Utløpt

Rådgiver for forvaltning

Arbeidsgiver
Fortidsminneforeningen
Stillingstittel
Rådgiver for forvaltning
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Fortidsminneforeningen eier 40 av de mest verdifulle kulturhistoriske eiendommene i landet, blant annet 8 stavkirker, 10 andre middelalderbyggverk og to gårdsanlegg på Røros. Eiendommene har en betydelig besøksdrift med over 185.000 besøkende pr år. Fire eiendommer forvaltes direkte fra hovedadministrasjonen i Oslo, mens de øvrige driftes av fylkesavdelingene. Hovedadministrasjonens museums- og eiendomsavdeling bistår avdelingene i deres driftsoppgaver, styrer større prosjekter og sørger for drift av øvrige eiendommer.


Vi søker etter en rådgiver for forvaltning av Fortidsminneforeningens samlinger, fordi en kollega slutter etter mange år.


Rådgiver for forvaltning er en del av Fortidsminneforeningens museums- og eiendomsavdeling og har utstrakt samarbeid med de eiendomsforvaltende avdelingene rundt om i landet. Arbeidssted er i Fortidsminneforeningens lokaler i Dronningensgate 11 i Oslo. Det må påregnes en del reising i hele landet, og søkeren må ha førerkort.


Fortidsminneforeningens museumsstrategi 2018-2023 legger føringer for alt arbeid ved foreningens eiendommer og utvikling av disse.


Det er utarbeidet forvaltningsavtaler for eiendommene. Rådgiver for forvaltning vil få ansvar for oppdatering av disse dersom en av partene ønsker det og revidering av avtalene i 2020.


Rådgiver for forvaltning vil ha ansvar for at tilstand og vedlikeholdsbehov ved Fortidsminneforeningens eiendommer kartlegges for videre prioritering, planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak. Rådgiveren vil ha ansvar administrasjon av midler fra Fortidsminneforeningens felles vedlikeholdsfond.

Vedkommende skal ha hovedansvar for videre arbeid med å samle og digitalisere informasjon om Fortidsminneforeningens bygninger og gjenstander på en effektiv måte, og at tilstandsvurderinger og rapporter etter bygningsarbeid og konservering legges inn i Primus. Vedkommende får ansvar for implementering og opplæring i bruk av Primus i de eiendomsforvaltende avdelingene. På sikt vil det også omfatte arbeid med Digitalt museum i samarbeid med rådgiver for formidling.


Rådgiver for forvaltning vil ha ansvar for søknader om finansiering av større istandsettingsprosjekter. Dette omfatter kontakt med fylkesavdelingene for innhenting av kostnadsoversikter/ tilbud som danner grunnlag for søknader, utforming av søknader til Riksantikvaren, inngåelse av kontrakt med utførende, videre økonomisk oppfølging, samt rapportering. Rådgiver for forvaltning skal også sørge for at alle tiltak utføres i tråd med frednings- og vernebestemmelser.


Søkere bør ha høyere utdanning (hovedfag/mastergrad) innenfor relevant fagområde, som kulturminneforvaltning, bygningsvern og konservering. Erfaring med forvaltning av kulturhistoriske bygg er en fordel.


Søkere må kunne formulere seg godt muntlig og skriftlig. Den som skal lykkes i stillingen må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og være utviklingsorientert, kontaktskapende og strukturert med evner til å arbeide selvstendig og i grupper. Medarbeideren skal samarbeide tett med kollegaer i museums- og eiendomsavdelingen, avdelingene rundt i landet og forvaltningen.


Fortidsminneforeningen tilbyr et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid, lønn etter kvalifikasjoner samt en attraktiv forsikrings- og pensjonsordning.


Søknad med CV sendes til post@fortidsminneforeningen.no , innen 10.juni 2019.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt leder for museums- og eiendomsavdelingen Merete Winness mw@fortidsminneforeningen.no eller 922.47.962 eller generalsekretær Ola Harald Fjeldheim på epost ola@fortidsminneforeningen.no eller 918.84.386.

Sektor
Organisasjoner
Sted
Dronningens gate 11,
0152 Oslo
Bransje
Eiendom,
Museer, gallerier og kulturminne,
Arkitektur, areal og interiør
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler,
Annet

Nøkkelord

Kulturminne, Bygningsvern, Forvaltning, Dokumentasjon, Eiendom

Rapporter annonse

FINN-kode
148202374
Sist endret
4. jul 2019 17:16

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Merete Winness
Stillingstittel
Leder museum og eiendom
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Ola H Fjeldheim
Stillingstittel
Generalsekretær
Mobil
Vis telefonnummer

Dronningens gate 11, 0152 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
148202374
Sist endret
4. jul 2019 17:16