Utløpt

2 driftsteknikere eiendomsdrift

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
2 driftsteknikere eiendomsdrift
Frist
05.06.2019
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Eiendomsavdelingen arbeider kontinuerlig med profesjonalisering av virksomheten i alle ledd. Innenfor bygningsdrift betyr det blant annet at vi har; utarbeidet tjenestebeskrivelser som beskriver vårt leveranse- og servicenivå, vi har spesialisert vårt driftspersonell innen teknisk bygningsdrift og brukerservice, vi har tatt i bruk FDV-system for innmelding og oppfølging av brukerhenvendelser og internkontroll av eiendommene, og at alle våre driftsledere og -teknikere har en smarttelefon som arbeidsverktøy. Vi arbeider også systematisk med energiledelse.

Som driftstekniker vil du ivareta alle typer drifts- og vedlikeholdsoppgaver på bygningene og serviceoppgaver til brukerne.Du vil i hovedsak arbeide med forebyggende vedlikehold på bygninger og tekniske anlegg, spesielt varme- og ventilasjonsanlegg, og service og vaktmesterfunksjoner.

Stillingene er underlagt områdeleder, mens driftsteknikeren på oppgaver rapporterer til driftsleder. Seksjonen er under omstilling og endringer i stillingenes funksjon, oppgaver og områdetilhørighet må påregnes.


Arbeidsoppgaver
 • Gjennomføre forebyggende og korrektivt vedlikehold på anlegg innen fagområdet
 • Utføre driftstekniske arbeidsoppgaver
 • Dokumentere internkontroll m.m. i UiOs FDV-system
 • Bistå med brukerserviceoppgaver og utføre forefallende oppgaver ved behov
 • Bistå i eller gjennomføre mindre tverrfaglige prosjekter knyttet til bygningsdrift
 • Gi faglige innspill på tekniske løsninger
 • Andre oppgaver må påregnes

Kvalifikasjonskrav 
 • Fagbrev som byggdrifter vil bli foretrukket, nyutdannede vil bli vurdert.
 • Andre relevante fagbrev (f.eks. VVS, elektro), sammen med relevant erfaring, kan også bli vurdert.
 • Særlig relevant erfaring fra drift- og vedlikehold av eiendom kan erstatte ønske om fagbrev
 • God på bruk av moderne IKT-utstyr og -systemer som daglig arbeidsverktøy vil bli tillagt særlig vekt
 • Erfaring med bruk av FDV-system, eller andre IKT-systemer for eiendomsdrift vil bli tillagt vekt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning

Personlige egenskaper

Vi søker deg som samarbeider godt og bidrar til et hyggelig arbeidsmiljø. Du kan både se og lage gode løsninger. Du er systematisk og ryddig, punktlig og pliktoppfyllende. Det er viktig for oss at du er initiativrik og samvittighetsfull i ditt arbeid. Stillingen krever at du har normalt god helse til å gjennomføre oppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli spesielt vektlagt.


Vi tilbyr
 • Hyggelig og utfordrende arbeidsmiljø
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Stillingen lønnes som stillingskode 1136 Driftstekniker i lønnsspenn mellom 415.100 - 449.400 avhengig av kompetanse og erfaring

Søknaden skal inneholde
 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres  spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Steffen Hellesøe, tlf: 95 84 12 37

Områdeleder Ann-Liz J. Grønli, tlf: 95 77 21 17


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter Rom for et fremragende, grønt universitet - og kunnskapsbyen Oslo , ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen.

Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

 

Sektor
Offentlig
Sted
Problemveien 7, 0313 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Teknisk personell
Følg firma
3837 følger dette firmaet

Problemveien 7, 0313 Oslo

Annonseinformasjon

FINN-kode 148178765
Sist endret 23. mai 2019 11:10

Rapporter annonse