Utløpt

Kulturrådet søker ny kollega i Bodø

Arbeidsgiver
Kulturrådet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver museumsutvikling
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Kulturrådet
Ledig stilling

Kulturrådet søker etter en medarbeider som vil være med å utvikle framtidas museer. Det er ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver med arbeidssted Bodø.

Den vi søker ønsker å jobbe særskilt med utvikling av museenes formidling og samfunnsrolle, mangfold, urfolk, nasjonale minoriteter og har interesse for utvikling av faglige museumsnettverk.


Museumsoppgavene består blant annet av:

Kulturrådet er faglig rådgiver for Kulturdepartementet i spørsmål som gjelder museumspolitikk generelt og det nasjonale museumsnettverket spesielt. Vi har et vidt spekter av oppgaver knyttet til utvikling, rådgivning og forvaltning. Museumsoppgavene består blant annet av:

 • oppfølging av det nasjonale museumsnettverket med vurdering av museenes budsjettsøknader, rapportering og statistikk, og med kunnskapsproduksjon, analyse, kvantitativ og kvalitativ metode
 • vurdering av museenes investeringssøknader
 • utvikling av museumsprogrammer/utviklingsmidler/sikringsmidler
 • kompetansehevende tiltak, som seminarer, fagdager, publikasjoner, veiledere etc.
 • arbeid med faglige museumsnettverk
 • arbeid med museumsfaglig oppfølging av konvensjoner, for eksempel mangfold, urfolk og nasjonale minoriteter, immateriell kulturarv,
 • ulovlig handel med kulturgjenstander

Museumsseksjonen skal samlet ha kompetanse på de viktigste områdene av museenes oppgaver:
 • forvaltning, med bevaring, sikring og dokumentasjon av samlinger og bygninger
 • forskning/FoU
 • formidling
 • fornying og samfunnsrolle
 • digital utvikling

Kvalifikasjoner

Du må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole. For tilsetting som rådgiver kreves minimum bachelorgrad, for tilsetting som seniorrådgiver kreves minimum mastergrad. Særlig relevant arbeidserfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for utdanningskravet.


Erfaring og egenskaper

Det er ønskelig med

 • erfaring fra og kunnskap om museumsfaglig arbeid og museumssektoren
 • kunnskap om kulturfeltet
 • kunnskap om offentlig forvaltning
 • kjennskap til og interesse for internasjonalt kulturarbeid

Vi vil vektlegge at du

 • er initiativrik, fleksibel og har gjennomføringskraft
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • er strategisk og strukturert
 • har god rolleforståelse for samspillet mellom politikk, forvaltning og faglig virksomhet

Vi tilbyr
 • Lønn i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver fra kr 497 000 til kr 619 300.
 • For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det kreves som hovedregel minimum 2 års arbeidserfaring for rådgiver og 5 år arbeidserfaring for tilsetting som seniorrådgiver.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, medlemsinnskuddet på 2 % trekkes fra brutto lønn.

Andre opplysninger

Vi har fleksibel arbeidstid og moderne lokaler sentralt i Bodø.

Kulturrådet er en IA-virksomhet som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi tar hensyn til kjønn, alder og minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen.

Kulturrådet deltar i statens inkluderingsdugnad og vi vil gjerne ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en kan brukes til rapporteringsformål.

 


Kontaktpersoner:
 • For nærmere opplysninger om stillingen kontakt seksjonssjef Ole J. Furset 997 22 353, eller avdelingsdirektør Espen Hernes mobil  976 90 566
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jfr. Offentleglova § 25 andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.
 • Kulturrådet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen. Alle opplysninger fra din CV må registreres i portalen. Vitnemål og attester vedlegges søknaden.

 


Om arbeidsgiveren

Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturrådet ble opprettet i 1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde, museumsvirksomhet, FoU, kulturøkonomi og internasjonalt samarbeid. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø  og Trondheim.

Sektor
Offentlig
Sted
PB 4808 Nydalen,
0422 Oslo
Bransje
Kunst og kultur,
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Annet

Rapporter annonse

FINN-kode
147135081
Sist endret
10. mai 2019 09:42

PB 4808 Nydalen, 0422 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
147135081
Sist endret
10. mai 2019 09:42