Inaktiv

Saksbehandlar barnevern

Arbeidsgiver
Time kommune
Stillingstittel
Saksbehandlar barnevern
Sted
Bryne
Frist
26.05.2019
Varighet
Fast
Bli kjent med Time Kommune

Me søkjer

Saksbehandlar i barnevernet, 100 % fast stilling i omsorgsavdelinga.

 

Om arbeidsplassen

Time kommune har dei tre tenesteområdene samfunn, omsorg og oppvekst.

Barnevernstenesta i Time er plassert i oppvekst, saman med barnehager, skuler,

helsestasjonen og PPT. Barnevernstenesta er delt inn i mottak-, undersøkelse

og oppfølgingsavdeling, interkommunal tiltaksavdeling om omsorgsavdelinga.

 

Me tilbyr

- Ein spanande og utfordrande stilling i eit krevjande arbeidsmiljø

- Engasjerte og dyktige kollegaer

- Godt arbeidsmiljø

- Fleksitid

- Pensjon i KLP

 

Om arbeidsoppgåvene

- Oppfølging av barn/unge plassert i fosterheim, institusjon og ettervern

- Oppfølging av fosterheim

- Saksbehandling etter lov om barneverntenester

- Delta i tverrfaglege samarbeidsfora

- Vera barneverntenesta sin partsrepresentant i ulike rettsinstansar

- Ha god munnleg og skriftleg framstillingsevne

- Kunne håndtere og ivareta mennesker i krise

 

Kvalifikasjonar

Minimum bachelor som barnevernpedagog, sosionom eller annan liknande utdanning.

 

Personlige egenskaper;

- Væra reflektert og lyttande i møte med barn, pårørende og samarbeidsparter

- Respekt for alle som en kommer i kontakt med gjennom arbeidet

- Arbeide målretta og selvstendig

- Evne til å lytte og gje konstruktiv veiledning

- Identifisere behov og tilby rett tiltak

- Kunne observere og rapportere den en observerer

- Kunne samarbeide med andre instanser

- Kunne tåle motstand og press

- Være kreativ og fleksibel

- Det er ønskelig med erfaring fra fosterheimsarbeid

- Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner

 

Andre krav

Politiattest og førerkort

 

Elektronisk søknadsprosess

Time kommune nyttar elektronisk søknadsprosess. Det er ikkje høve til å leggja ved

attestar og vitnemål. Desse må du ta med til eit eventuelt intervju.

 

Viss du har spørsmål til søknadsprosessen, kan du kontakte personalavdelinga via

servicetorget på tlf. 51 77 60 00.

 

Me gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verta offentleggjorde, sjølv

om ein har bede om å bli untatt offentlegheit. Søkjar vil bli varsla før offentleggjering.

 

Time kommune er opptatt av mangfald og me oppmodar derfor alle som er kvalifiserte

til å søka hos oss; uansett alder, kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og kjønnsidentitet.

Kontaktperson

Reidun Hjelmervik, Barnevernssjef, tlf: 51776027, mobil: 48052403, reidun.hjelmervik@time.kommune.no

Åshild Dagmar Hanssen Bjørnevoll, Fagutviklar, tlf: 51776186, mobil: 47513916, ashild.bjornevoll@time.kommune.no

Om arbeidsgiveren

“Me skal gjera kvarandre gode” er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune.
Me bruker innovasjon for å utvikla og forbetra tenestene i lag med brukarane. Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggjarar, tilsette, besøkjande og næringsliv.
Time kommune har 18 800 innbyggjarar og ligg midt på Jæren, med Bryne som regionssenter og haldeplass for Jærbanen.

Tiltredelse
01.07.2019
Sektor
Offentlig
Sted
ARNE GARBORGS VEG 1,
4340 Bryne
Bransje
Barn, skole og undervisning
Stillingsfunksjon
Barnevernspedagog

Nøkkelord

barn, oppvekst, tiltak, veiledning

Rapporter annonse

FINN-kode
147077875
Sist endret
27. mai 2019 00:19

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Reidun Hjelmervik
Stillingstittel
barnevernssjef
Telefon
51 77 60 27
480 52 403
Kontaktperson
Åshild Dagmar Hanssen Bjørnevoll
Stillingstittel
fagutviklar
Telefon
51 77 61 86
475 13 916
Følg firma
227 følger dette firmaet

ARNE GARBORGS VEG 1, 4340 Bryne

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
147077875
Sist endret
27. mai 2019 00:19