Utløpt

Jurist - utlandsbeskatning

Arbeidsgiver
Skatteetaten
Stillingstittel
Skattejurist/seniorskattejurist
Sted
Brukerdialog, Skatteetaten
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Skatteetaten

Avdeling utland består av to seksjoner som har ansvaret for produksjonen i det internasjonale segmentet. Avdelingen har ansvar for etkorrekt skatte- og avgiftsmanntall, skal tilrettelegge for egenfastsetting oghar ansvar for myndighetsfastsettelse, utvidet kontroll og klagebehandling.

Kontoret i Sandefjord har i dag 14 ansatte, herav to jurister. Vi jobber med personlige skattytere innen lønn/pensjon, men vil etter hvert også jobbe med personlig næringsdrivende.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Kompliserte skattejuridiske problemstillinger (klager, forespørsler, fastsetting)
 • Intern rådgivning og kvalitetssikring
 • Bidra til rettssikkerhet innad i avdelingen
 • Bidra i utviklingsarbeid i forhold til etatens endringsagenda
 • Bidra i den faglige utviklingen i divisjonen 
 • Kompetanseutvikling og foredragsvirksomhet
 • Samarbeid med øvrige avdelinger og fagmiljøer

 Noe reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Internasjonale grader må være godkjent av NOKUT.
 • Regnskapsforståelse/økonomikunnskaper 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
 • Løsningsorientert, strukturert og nytenkende
 • Positiv, arbeidsvillig og fleksibel
 • Serviceinnstilt
 • Takle å jobbe under press

Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger

Stillingen lønnes som skattejurist (kode 1413), fra kr 450 000 - kr 550 000 eventuelt seniorskattejurist (kode 1501), fra kr 516 000 - 750 000, avhengig av kvalifikasjoner. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Om arbeidsgiverenI Skatteetaten får du jobbe sammen med noen av de beste på ditt fagfelt, du får jobbe tverrfaglig med kollegaer fra andre fagområder og du får muligheten til å utvikle deg. I Skatteetaten jobber alle mot et felles mål, å sikre finansieringen av velferdsstaten. Vi består av et direktorat, seks divisjoner med landsdekkende ansvar og 6 500 ansatte.


Divisjon brukerdialog har ansvar for alle Skatteetatens publikumstjenester, som skattemelding, skatteoppgjør og skattekort. Divisjonen skal være en pådriver i etatens arbeid med å digitalisere, effektivisere og forenkle tjenester for brukerne, og utvikle etatens dialog med brukerne. Divisjonen har rundt 2000 årsverk og er etatens største enhet.


Vi vil at Skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn og/eller nedsatt funksjonsevne til å søke. Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.


Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.


Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og/eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

Søknad merkes
4073210933
Sektor
Offentlig
Sted
Nordre Fokserød 14,
3239 Sandefjord
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Jurist / Advokat,
Jurist

Nøkkelord

Jurist, Skatt, Avgift, Utland, Skatteetaten

Rapporter annonse

FINN-kode
147077017
Sist endret
9. mai 2019 14:13

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Wenche Hannevold
Stillingstittel
underdirektør
Telefon
934 87 970
Følg firma
1438 følger dette firmaet

Nordre Fokserød 14, 3239 Sandefjord

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
147077017
Sist endret
9. mai 2019 14:13