Utløpt

Vil du være med å bidra til utvikling av framtidas museer på det digitale feltet?

Arbeidsgiver
Kulturrådet
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver med digital kompetanse
Frist
27.05.2019
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Kulturrådet
Seksjon for Museumsutvikling 

Vi har ledig en fast stilling som rådgiver eller seniorrådgiver i vår museumsseksjon med arbeidssted Bodø. Våre lokaler er sentralt plassert i Bodø sentrum.

Kulturrådets seksjon for museumsutvikling er faglig rådgiver for Kulturdepartementet i spørsmål som gjelder museumspolitikk. Seksjonen følger opp statlige styringssignaler bl.a. om utstrakt digital tilgjengeliggjøring og formidling av museumsinnhold.

Seksjonen skal ha samlet kompetanse innen: 

 • forvaltning, med bevaring, sikring og dokumentasjon av samlinger og bygninger
 • forskning og kunnskapsutvikling i museene  
 • formidling
 • fornying og samfunnsrolle
 • digital utvikling på museumsfeltet

Museumsseksjonens oppgaver består blant annet av: 
 • oppfølging av det nasjonale museumsnettverket
 • vurdering av museenes budsjett- og investeringssøknader, rapportering og statistikk
 • kunnskapsproduksjon og analyse
 • utvikling av søkbare programmer/utviklingsmidler
 • kompetansehevende tiltak, som seminarer, fagdager, veiledninger
 • utvikling/implementering av standarder og beste praksis

Arbeidsoppgaver 

Til denne stillingen søker vi deg som kan stimulere til digital utvikling i museene; bl.a. gjennom å bidra strategisk til en videre digitalisering av museenes dokumentasjon, samlingsforvaltning og formidling. Du må kunne inngå i dialog og relasjoner med andre aktører som f.eks. KulturIt, Nasjonalbiblioteket, Arkivverket, Riksantikvaren fylkeskommuner og museene.

Den riktige kandidaten må kunne gjøre museumsfaglige vurderinger av museenes budsjettsøknader, rapportering og statistikk. Vi ser spesielt etter deg som har kjennskap til og erfaring med hvordan digitale verktøy kan utnyttes i et kunnskapssamfunn. Du har strategisk kompetanse for bestilling, styring og koordinering av utviklingsaktiviteter i museenes digitale forvaltnings- og formidlingssystemer, og med oppfølging av statlig kulturpolitikk på området.

Vi ønsker at du skal bidra til kompetansehevende tiltak; seminarer, fagdager, publikasjoner, veiledere og standarder. Komme med museumsfaglige innspill til arbeid med høringer, utredninger og politiske styringsdokumenter.

Andre oppgaver og dialoger knyttet til seksjonens forvaltning og utvikling av museumsfeltet kan tilfalle stillingen.


Kvalifikasjoner 

Du må ha

 • Kunnskap om digitale virkemidler
 • Relevant høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse innen museumsfaglig arbeid
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne

Det er ønskelig at du har

 • erfaring fra og kunnskap om museumssektoren
 • kunnskap om kulturfeltet
 • erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til og interesse for internasjonalt kulturarbeid

Vi vil vektlegge at du 
 • identifiserer deg med våre verdier: Åpenhet, nysgjerrighet og integritet.
 • er analytisk
 • er initiativrik og selvgående
 • er strategisk og strukturert
 • har gjennomføringskraft
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • har god rolleforståelse for samspillet mellom politikk, forvaltning og faglig virksomhet

Vi tilbyr 

Lønn i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver fra kr 480 600 til kr 615 000. For særlig kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Det kreves som hovedregel minimum 2 års arbeidserfaring for som rådgiver og 5 års arbeidserfaring for tilsetting som seniorrådgiver.

Medlemskap i Statens pensjonskasse, medlemsinnskuddet på 2 % trekkes fra brutto lønn. Kulturrådet har fleksibel arbeidstid.

Kulturrådet er en IA-virksomhet, som ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen og tar hensyn til kjønn, alder og personer med minoritetsbakgrunn i sammensetningen av medarbeidere i administrasjonen. En del reisevirksomhet må påregnes.

Kulturrådet deltar i statens inkluderingsdugnad og vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til rapporteringsformål.


Annet 

Kontaktpersoner

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt seksjonssjef Ole J. Furset 997 22 353, eller avdelingsdirektør Espen Hernes mobil 976 90 566

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste, jfr. Offentleglova § 25, andre ledd. Søkeren vil bli varslet i forkant.

Kulturrådet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal vil komme i betraktning til stillingen. Alle opplysninger fra egen CV må registreres i portalen.


Om arbeidsgiveren

Kulturrådet støtter kunst- og kulturprosjekter over hele landet, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål. Gjennom støtte til profesjonelle kunstnere, arrangører, utgivere og ulike kulturvirksomheter bidrar Kulturrådet til at kunst og kultur skapes, dokumenteres, bevares og gjøres tilgjengelig for flest mulig. Målet er at Norge skal ha et levende og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Kulturrådet ble opprettet i 1965. I dag omfatter virksomheten Norsk kulturfond, Statens kunstnerstipend, Fond for lyd og bilde, museumsvirksomhet, FoU, kulturøkonomi og internasjonalt samarbeid. Kulturrådet har ca. 120 ansatte og har kontorer i Oslo, Bodø  og Trondheim.

Sektor
Offentlig
Sted
Dronningensgate 18, 8006 Bodø
Bransje
Kunst og kultur,
Offentlig administrasjon,
Annet
Stillingsfunksjon
Kontor og administrasjon
Følg firma
862 følger dette firmaet

Dronningensgate 18, 8006 Bodø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 146905918
Sist endret 7. mai 2019 13:19