Utløpt

Samfunnsøkonom

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Førstekonsulent/rådgiver
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Hva gjør vi i artseksjonen?

Vi arbeider med norsk rovviltpolitikk, fremmede arter, genmodifiserte organismer og forvaltning av kulturlandskap.

Seksjonen har for tiden 13 ansatte og har et aktivt, godt og spennende arbeidsmiljø.


Dine arbeidsoppgaver vil være:

Du vil bistå egen seksjon og andre fagseksjoner med samfunnsøkonomiske vurderinger og bestillinger om bærekraftig bruk og vern av natur, tiltak og virkemidler, og påvirkninger fra andre sektorer som kan berøre miljø.

Du vil også behandle enkeltsaker på hele seksjonens ansvarsområder og ellers delta i seksjonens løpende oppgaver, som spenner bredt og inkluderer fremmede arter, genmodifiserte organismer, forvaltning av kulturlandskap, trua arter, rovviltforvaltning og forvaltning av ikke høstbare viltarter. Arbeidet krever utstrakt kontakt og samarbeid med andre aktører. Du vil kunne få oppgaver innenfor hele Naturforvaltningsavdelingens ansvarsområde og jobbe på tvers av fagområder. 

En viktig del av rollen vil være å bidra til å utvikle departementets metode på samfunnsøkonomiske vurderinger av naturmangfold i samarbeid med det samfunnsøkonomiske miljøet i avdelingen.


Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

 Kvalifikasjonskrav:

 • Du har gode karakterer fra høyere samfunns- eller miljøøkonomisk utdanning på master-/hovedfagsnivå. Samfunnsøkonomiske tema må ha vært en vesentlig del av din utdanning. Kandidater som fullfører mastergrad i løpet av juli 2019 vil kunne vurderes.

Både nyutdannede kandidater og økonomer med relevant erfaring oppfordres til å søke.

 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk samt gode engelskkunnskaper
 • Dyktig formidler
 • Faglig trygg og kunne anvende faget på praktiske problemstillinger

Det er ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning.


For å lykkes i stillingen må du :
 • god på analytisk tenkning og helhetlige vurderinger på faglig sammensatte problemstillinger
 • kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
 • ha god rolleforståelse og gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, effektivt og ansvarsbevisst
 • være løsningsorientert i situasjoner med utfordrende interessemotsetninger
 • ha stor arbeidskapasitet og selvmotivasjon
 • kreativ og løsningsorientert

Hvorfor skal du jobbe hos oss:
 • Du kan bidra til at samfunnet når målet om et bærekraftig forvaltning av miljøverdier.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse. 
 • Du får spennende faglige utfordringer innenfor samfunnsøkonomi og bidra til utvikling av strategier for å møte de nasjonale miljømålene.
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige faser i livet.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse.


Vi er opptatt av :

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere sammenhengende yrkeskarrierer. Vil du være med på laget?


Praktisk informasjon :

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med : avdelingsdirektør Torbjørn Lange, tlf. 91 71 58 59 eller seniorrådgiver Tommy Andersen tlf. 92 61 00 35.

Årslønn fra kr  449.400 - 555 100  (lønnstrinn 49 - 63). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulent eller rådgiver, jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som en hovedregel kreves 3 års relevant arbeidserfaring for å bli innplassert som rådgiver.

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart og registrert i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Om arbeidsgiveren

Vi har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Naturforvaltningsavdelingen :

Avdelingen har som hovedansvar å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

Avdelingen jobber blant annet med områdevern (som barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning, bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning. Avdelingen gjør vurderinger av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks, energi- og havbruksnæringene, og miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer, motorferdsel og naturoppsyn.

Sektor
Offentlig
Sted
Kongens gate 20,
0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler

Rapporter annonse

FINN-kode
146174739
Sist endret
29. apr 2019 15:29
Følg firma
489 følger dette firmaet

Kongens gate 20, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
146174739
Sist endret
29. apr 2019 15:29