Utløpt

Ledig fast stilling i Klima og miljøavdelingen - forlenget søknadsfrist til den 12/5

Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Trøndelag
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver i planseksjonen
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Om stillingen

Stillingens arbeidsområde er Fylkesmannens oppgaver med klima- og miljøhensyn i arealforvaltning etter plan- og bygningsloven med spesiell fokus på miljøutfordringene knyttet til byer og tettsteder. Det vil også være aktuelt å bidra til å løse andre oppgaver innen seksjonen og avdelingen.

Stillingen vil ha oppmøtested i Trondheim, men tilstedeværelse i Steinkjer må også påregnes. Det vil også være noe reisevirksomhet i hele Trøndelag, blant annet i sammenheng med befaringer.


Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole (mastergrad eller tilsvarende)
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid innen areal- og miljøforvaltning
 • Kompetanse innenfor temaet miljøutfordringer og arealplanlegging i byområder (herunder trafikk, støy og luftkvalitet) vil bli tillagt vekt

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra arbeid med by- og regionplanlegging
 • Erfaring fra kommunalt nivå, spesielt innen arealforvaltning/overordnet planlegging
 • Kunnskap om og erfaring med, plan- og bygningsloven og miljølovgivningen
 • Kunnskap om sentrale naturbaser, samt erfaring og kunnskap i bruk av GIS
 • God rolleforståelse og evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Vi tilbyr
 • En utfordrende stilling og spennende arbeidsoppgaver
 • En arbeidsplass i stadig utvikling, og gode muligheter for varierte arbeidsoppgaver.
 • Avlønning etter statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364, (kr 520 000 - 620 000) avhengig av kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes ved særskilt relevant bakgrunn.

Arbeidsvilkår

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  De første 6 måneder regnes som prøvetid.  Fylkesmannen i Trøndelag har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Attester og vitnemål må være vedlagt søknaden.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med seksjonsleder Harald Høydal, tlf. 73199214 / 951 69 899, e-post: fmtlhho@fylkesmannen.no eller direktør Bjørnar Wiseth, tlf. 74168068 / 920 12 439, e-post: fmtlbwi@fylkesmannen.no


Om arbeidsgiveren

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Fylkesmannen bidrar til at nasjonal politikk blir etterlevd i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen i Trøndelag har ca.290 ansatte fordelt på 7 fagavdelinger, og har kontor i Steinkjer, Trondheim, Snåsa og Røros.

Klima- og miljøavdelingen har som hovedoppgave å sikre gode livsmiljø og naturmangfold for nåværende og fremtidige generasjoner. Rammen for arbeidet er nasjonal politikk og nært samarbeid med kommuner, næringsliv, organisasjoner og enkeltmennesker i fylket. Avdelingen har et bredt faglig miljø innen forurensning, naturmangfold, vern og arealplan.

Sektor
Offentlig
Sted
EC Dahls gt 10,
7012 Trondheim
Stillingsfunksjon
Saksbehandler,
Annet

Rapporter annonse

FINN-kode
145790780
Sist endret
25. apr 2019 08:17
Følg firma
61 følger dette firmaet

EC Dahls gt 10, 7012 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
145790780
Sist endret
25. apr 2019 08:17