Utløpt

PhD Stipendiat innen folkehelse med fokus på fysisk aktivitet hos kvinner

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Stipendiat innen folkehelse med fokus på fysisk aktivitet hos kvinner
Frist
19.05.2019
Ansettelsesform
Vikariat
Bli kjent med Universitetet i Oslo

Om stillingen

En 100% stilling som stipendiat (PhD) er ledig ved Institutt for helse og samfunn. Stillingen inngår i instituttets strategiske satsning for å styrke forskning i, med og for primærhelsetjenesten. Helse og forhold som påvirker helse hos etniske minoriteter er ett av fokusområdene for denne satsningen. Prosjektet representerer et nært samarbeid først og fremst mellom Avdeling for allmennmedisin og Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, og med bydelene Grorud, Stovner og Bjerke i Oslo. PhD-prosjektet er en del av STORK Groruddalen, et stort forskningsprosjekt som utgår fra Avdeling for allmennmedisin https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/stork-groruddalen/. Dette har et bredt datasett av høy kvalitet om gravide kvinner, barnefar og deres barn som ble samlet inn i perioden 2008-2011. PhD-stillingen er knyttet til en pågående oppfølgingsundersøkelse av kvinnene 10 år etter at de var med i STORK Groruddalen. Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år og prosjektet forventes ferdigstilt innenfor denne perioden.

Tiltredelse senest: 15.09.2019


Mer om stillingen

Beskrivelse av PhD prosjektet:

Prosjektets tittel er: Longitudinal tracking of physical activity to explore its determinants - a population-based multi-ethnic cohort study from primary care among women".

Fysisk inaktivitet regnes nå som en av de viktigste årsaker til sykelighet og dødelighet. Derfor er de store sosiale og etniske forskjeller i fysisk aktivitet og relaterte helseproblemer svært bekymringsfulle. Vi mangler imidlertid kunnskap om hva som ligger bak at slike forskjeller oppstår - og hva som bør gjøres for å redusere disse. Nasjonale myndigheter har ansvar for overordnede strategier i folkehelsearbeidet. I tillegg til har kommuner og bydeler har et hovedansvar for å ha kjennskap til helsetilstanden i sin egen befolkning, å gi god behandling i primærhelsetjenesten samt lokalt folkehelsearbeid. UiO/Helsam har over lang tid hatt et nært samarbeid med Oslo kommune, blant annet gjennom STORK Groruddalen-prosjektet. Her lyktes man med å inkludere en stor andel etniske minoritetskvinner. Prosjektet har gitt mye verdifull kunnskap om gravide kvinners og barns helse. Det har også ført til endringer i helsetjenesten. Vi vil våren 2019 starte en oppfølgingsundersøkelse av de samme kvinnene. Dette vil gi materiale til ytterligere PhD/postdoc-prosjekter.

Dette PhD-prosjektet vil bruke eksisterende data fra STORK Groruddalen, samt data fra oppfølgingsundersøkelsen til å beskrive utviklingen i fysisk aktivitet hos kvinner med multi-etnisk bakgrunn - fra postpartum-perioden da de hadde en gjennomsnittsalder på 30 år - til de er omkring 40 år. Nærmere bestemt vil vi studere betydningen av helseproblemer i svangerskapet og postpartum, sosioøkonomiske faktorer og grad av integrering for nivået av fysisk aktivitet. Prosjektet svarer på kunnskapsmangler i forskningslitteraturen og vil frambringe viktig og etterspurt ny kunnskap. Detaljerte planer for PhD-prosjektet framgår av prosjektbeskrivelsen (fås ved henvendelse til kontaktpersoner - se nedenfor). Kandidaten forutsettes å bidra aktivt i datainnsamlingen sammen med et team av forskere og lokale partnere, samt internasjonale samarbeidspartnere på feltet. Materiale for å skrive de første artiklene vil være tilgjengelig fra oppstart i prosjektet. Overordnet hensikt for prosjektet er å bidra til utviklingen av gode tiltak i nærmiljøet for å fremme fysisk aktivitet.  

Mer informasjon om prosjektet og Stork Groruddalen studien fås ved henvendelse til postdoc Christin Wiegels Waage ved Avdeling for allmennmedisin, eller professor Nina Køpke Vøllestad ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap.

Stipendiatstillingen er en tre-årig utdanningsstilling med fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Alle fakultetets stipendiater er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet. Søkeren må tilfredsstille kravene til opptak på PhD program ved Det medisinske fakultet.

For mer informasjon om doktorgradsprogrammet, se her. 

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendidatstilling ved Universitetet i Oslo.


Kvalifikasjonskrav

Aktuelle kandidater må ha relevant mastergradsutdanning innen idretts-, folkehelse- eller helsefagvitenskap eller en cand. med. grad eller lignende. Avsluttende grad skal være oppnådd ved søknadstidspunkt.

Kandidaten bør ha en grunnleggende kompetanse i kvantitativ analyse. Erfaring med forskning i store databaser/registre og/eller folkehelsearbeid vil være en fordel.

PhD kandidaten skal være med på en helseundersøkelse av kvinner med multietnisk bakgrunn.

Søkeren må ha god kjennskap til primærhelsetjenesten og/eller tidligere forskningserfaringer samt faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet. Prosjektet krever at søker behersker norsk og engelsk, men gjerne også andre hyppig brukte språk blant innvandrere i Norge.


Personlige egenskaper

Evne til samarbeid og til å arbeide selvstendig, god arbeidskapasitet, personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

  • Lønnstrinn 51 - 58 (NOK 449.400 - 505.800 pr år avhengig av kompetanse) Stipendidat SKO 1017
  • Kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
  • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • Gode velferdsordninger


Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)
  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Liste over publiserte (og upubliserte) arbeider
  • Kopier av vitnemål, samt karakterutskrift for mastergrad/hovedfag og attester
  • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk ?Søk stillingen".

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen og aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju ved Universitetet i Oslo eller via Skype. Det forventes å bli avholdt intervju i uke 19/20.


Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. 

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen; professor Nina Køpke Vøllestad tlf; +47-22845377 eller postdoc Christin Wiegels Waage

For spørsmål om søknadsprosessen: Personalrådgiver Åse R. Halfstad, tlf + 47 -22850508

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre institutter ved Det medisinske fakultet. Instituttet spenner over ulike fag og består av seks avdelinger. Vi baserer vårt arbeid på en kompleks forståelse av sykdom, helse og helsesystemer. Både kultur, miljø, økonomi, samfunn og biologi spiller inn, direkte og indirekte. Vi har ansvar for syv masterprogram, ett bachelorprogram og for deler av profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern og består av ca 470 ansatte, rundt 200 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor- og masterstudenter er knyttet til instituttet.

Sektor
Offentlig
Sted
Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Museer, gallerier og kulturminne,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat/Postdoktor
Følg firma
2104 følger dette firmaet

Postboks 1130 Blindern, 0318 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 145738889
Sist endret 25. apr. 2019 13:14

Rapporter annonse