Utløpt

Har du lyst til å arbeide med de nasjonale miljømålene?

Arbeidsgiver
Klima- og miljødepartementet
Stillingstittel
Førstekonsulent/rådgiver
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Hva gjør vi?

Samfunnsøkonomi- og virkemiddelseksjonen arbeider med sammenhengene mellom økonomisk utvikling og utviklingen i miljøet. Vi ser på hva som påvirker naturen negativt, og hvilke virkemidler det er lurt å bruke. Avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger er viktige verktøy vi vurderer. Seksjonen har et variert, godt og spennende arbeidsmiljø. 


Dine arbeidsoppgaver vil være:
 • Hovedoppgaven vil være å koordinere arbeid med uttalelser til enkeltsaker og forslag til regelendringer etter plan- og bygningsloven.
 • Arbeid med koordinering av uttalelser til enkeltsaker knyttet til fornybar energi.
 • Delta i seksjonens arbeid med virkemiddelutvikling.
 • Forefallende annen saksbehandling på seksjonens ansvarsområde.
 • Ved behov bistå andre seksjoner i avdelingen.

Vi søker deg som har følgende bakgrunn:

Kvalifikasjonskrav:

 • Det kreves særs gode karakterer fra utdanning på masternivå innen rettsvitenskap, arealplanlegging eller statsvitenskap.
 • Svært gode norskkunnskaper og gode engelskkunnskaper.
 • Både nyutdannede og kandidater med relevant erfaring oppfordres til å søke, men studieresultater vektlegges mer enn erfaring.
 • Kandidater som fullfører mastergrad, og som senest 1. juli 2019 kan framlegge bekreftelse på oppnådd grad eller endelig vitnemål vil bli vurdert.

Kompetanse innen følgende områder vil bli vektlagt:

 • Studiekompetanse innen arealplanlegging.
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Dokumentert interesse for offentlig forvaltning er ønskelig.


For å lykkes mener vi at du har disse egenskapene:
 • God rolleforståelse og samarbeidsevne.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • God arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange og varierte arbeidsoppgaver.
 • Analytisk tenkning. Kunne argumentere godt for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig.
 • Faglig trygg og evne til å kunne anvende faget på praktiske problemstillinger.
 • Løsningsorientert.

Hvorfor skal du jobbe hos oss:
 • Du får sammen med andre bidra til beslutninger om avveiinger mellom miljøverdier og andre viktige samfunnsinteresser.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse. 
 • Vi har et inkluderende arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Hos oss ivaretar vi behovene til den enkelte medarbeider i forskjellige faser i livet.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vårt moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter.


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere sammenhengende yrkeskarrierer. Vil du være med på laget?


Praktisk informasjon:

Vil du vite mer om stillingen? Ta kontakt med: avdelingsdirektør Øyvind Andreassen, tlf. 22 24 60 29, eller fagdirektør Gudrun Schneider, tlf. 22 24 59 69.

Årslønn fra kr  449.400 - 555.100 (lønnstrinn 49 - 63). For særlig kvalifiserte søkere kan noe høyere lønn vurderes.

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som førstekonsulent/rådgiver jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som hovedregel kreves det 3 år med relevant arbeidserfaring for å bli rådgiver.

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart og registrert i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Om arbeidsgiveren

Vi har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 250 ansatte.

Naturforvaltningsavdelingen har som hovedansvar å utvikle politikk innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv.

Avdelingen jobber blant annet med områdevern (som barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning, bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning, avgifter, arealforvaltning og konsekvensutredninger. Avdelingen gjør vurderinger av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks, energi- og havbruksnæringene, og miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer, motorferdsel og naturoppsyn.

Sektor
Offentlig
Sted
Kongens gate 20,
0153 Oslo
Bransje
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Saksbehandler

Rapporter annonse

FINN-kode
144886089
Sist endret
13. apr 2019 00:00
Følg firma
489 følger dette firmaet

Kongens gate 20, 0153 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
144886089
Sist endret
13. apr 2019 00:00