Utløpt

Kommunikasjonsrådgiver

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Kommunikasjonsrådgiver
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Farmasøytisk institutt.

Som et ledd i arbeidet for å synliggjøre og bedre formidlingen av instituttets aktiviteter innen undervisning, forskning og innovasjon oppretter instituttet en kommunikasjonsstilling.

Stillingen hører inn under Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og er tilknyttet administrasjonen ved Farmasøytisk institutt med kontorsjefen som nærmeste overordnede. Stillingen forutsetter nært samarbeid med instituttets ansatte og fakultetets kommunikasjonsavdeling.


Arbeidsoppgaver

Farmasifaget spenner vidt og er svært samfunnsrelevant og vi søker nå en kommunikasjonsrådgiver som kan bidra til å ivareta samfunnsoppdraget om utadrettet virksomhet, samt bidra til å skape økt forståelse, synlighet og anseelse for faget i den norske offentligheten. En viktig oppgave for kommunikasjonsrådgiveren vil bli å utarbeide en kommunikasjonsstrategi for instituttet, samt styrke fokus og utvikle gode rutiner for formidlingsarbeid innad på instituttet. Kommunikasjonsrådgiverens oppgaver vil blant annet være:

 • Utadrettet kommunikasjon og formidling ved å være kontaktpunkt mot media og bidra til synliggjøring og profilering av Farmasøytisk institutt og instituttets forskning og undervisning
 • Skrive pressemeldinger, ingresser og omtaler, og formidle populærvitenskapelig om instituttets forskningsaktivitet i samarbeid med de vitenskapelig ansatte
 • Være kontaktpunkt for henvendelser fra media og lede dem til relevante fagpersoner på instituttet
 • Være instituttets nettredaktør og ha ansvar for instituttets aktivitet i sosiale medier
 • Medansvarlig for faglige og fagsosiale arrangementer som f.eks. instituttets bidrag på Forskningstorget, Ungforsk, Oslo Life Science Conference, Faglig-pedagogisk dag, Åpen dag, arrangementer i forbindelse med rekruttering av studenter og ansatte, m.m.
 • Intern kommunikasjon og heving av instituttets kompetanse på formidling ved bl.a. å veilede vitenskapelig ansatte i utforming av faglige nettsider.
 • Bidra til instituttets kommunikasjonsundervisning
 • Gi medieråd og medietrening til instituttets ledelse og vitenskapelig ansatte
 • Fast medlem i instituttets Profileringsutvalg
 • Representere instituttet i fakultetets kommunikasjonsgruppe

Stillingsinnehaveren må påregne endring i arbeidsoppgaver dersom hensynet til instituttets virksomhet tilsier dette. Det planlegges nytt bygg og flytting i 2024 (https://www.uio.no/tjenester/eiendom/vare-byggeprosjekter/livsvitenskapsbygget/), og i den forbindelse må det påregnes mulig omorganisering og endringer i arbeidsoppgaver og geografisk plassering.


Kvalifikasjonskrav 
 • Høyere utdannelse (minimum bachelor eller tilsvarende) innen farmasi, medisin eller andre helsefag i kombinasjon med erfaring fra kommunikasjonsarbeid som skissert under arbeidsoppgaver. Alternativt høyere utdannelse (minimum bachelor eller tilsvarende) innen kommunikasjon, journalistikk eller tilsvarende, men da i kombinasjon med dokumentert erfaring fra formidling av vitenskap og fag innen fagområdene farmasi eller medisin
 • Relevant, dokumentert realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Særdeles god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning
 • Gode digitale ferdigheter

Ønskelig kompetanse/erfaring som vil være en fordel:

 • Faglig kunnskap om offentlig forvaltning generelt og om instituttets aktivitet spesielt
 • Erfaring fra flere av arbeidsoppgavene som skisseres ovenfor
 • Det er en fordel å kunne vise til et nettverk i mediebransjen

Personlige egenskaper
 • Initiativrik, kreativ og løsningsorientert
 • Selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • Utadvendt og imøtekommende
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt serviceinnstilling

Både faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr
 • Lønn som rådgiver (stillingskode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 505 800 - 658 300, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstige lån i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på send søknad


Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Kontorsjef Solfrid Odnes, telefon 22 85 65 86, e-post: solfrid.odnes@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: therese.ringvold@mn.uio.no, telefon 22 85 16 06.


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. 

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.

Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Sektor
Offentlig
Sted
Pb 1032 Blindern,
0315 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
Journalist,
Rådgivning

Rapportér annonse

FINN-kode
144250849
Sist endret
15. apr 2019 09:04
Følg firma
1467 følger dette firmaet

Pb 1032 Blindern, 0315 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
144250849
Sist endret
15. apr 2019 09:04