Utløpt

Ønsker du å jobbe som analytiker i Politiets sikkerhetstjeneste i Bodø

Arbeidsgiver
Nordland politidistrikt
Stillingstittel
Analytiker
Frist
14.04.2019
Ansettelsesform
Fast

Ønsker du å jobbe som flerdisiplinanalytiker ved Seksjon for forebygging, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Nordland - lokasjon Bodø?

Ved PST Nordland er det ved Seksjon for forebygging en ledig stilling som seniorrådgiver (SKO 1364), evt. rådgiver (SKO 1434). Stillingen er i sivil kode og stedsplassert i Bodø.

Som flerdisiplinanalytiker i PST Nordland skal du bidra til at PST Nordland håndterer de alvorligste truslene mot landets sikkerhet lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette innebærer blant annet at du vil være med på å styrke PSTs nasjonale analysekapasitet, og du vil utarbeide og formidle rapporter som beskriver utviklingen i trusselbildet. Som analytiker vil du ha en viktig rolle i produksjonen av strategiske og operative analyseprodukter.

I PST tilrettelegger vi for faglig utvikling. Vi er ute etter en person som setter PSTs samfunnsoppdrag høyt.

Det skal være godt og givende å jobbe i PST. Det er derfor viktig at du bidrar til å utvikle arbeidsmiljøet i seksjonen og enheten som sådan, i tråd med den kultur og de verdier vi ønsker. PST Nordland er i en oppbyggingsfase hva gjelder struktur og arbeidsprosesser. Det forventes at du bidrar til at enheten blir solid, tydelig og offensiv.


Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide analyseprodukter innenfor PSTs til enhver tid prioriterte fagområder
 • Utarbeide analyser og etterretningsprodukter iht. lokal, regional og nasjonal produksjonsplan
 • Muntlig og skriftlig formidling av analyseprodukter ti beslutningstakere og andre relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Bistå i å utarbeide informasjonsbehov
 • Aktivt søke samhandling, råd og kunnskap innad i GSO og ved nasjonale fagenheter ved DSE for best mulig oppgaveløsning
 • Ved behov utføre analyseoppgaver på operasjonelt og taktisk nivå
 • Bidra til videreutvikling av PSTs nasjonale analysenettverk
 • Hospitering og reisevirksomhet må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig:
 • Relevant bachelorgrad eller høyere, f.eks. utdanning innen analyse, etterretning, samfunnsvitenskap, språk, kulturvitenskap, religionsvitenskap, journalistikk, rettsvitenskap osv. eller Politi(høg)skolen
 • Erfaring med etterretnings- og/eller analysearbeid
 • God forståelse for viktigheten av å bruke digitale tjenester i oppgaveløsningen
 • Evne og interesse for å tilegne seg kunnskap om andre kulturer, religioner og områder
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillings- og formidlingsevne, på norsk og engelsk
 • Ønskelig:
 • Relevante kurs innen analyse- og/eller etterretningsfaget
 • Andre relevante kurs
 • Erfaring med bruk av relevante analysedataverktøy
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Kjennskap til PSTs og politiets arbeidsprosesser og fagområder
 • Kjennskap til politiets organisering og PSTs samarbeidende aktører
 • Andre relevante språk

Personlige Egenskaper

 • Du er analytisk, strukturert og systematisk
 • Du må være etisk bevisst og ha etisk integritet
 • Du er kreativ og nysgjerrig
 • Du har evne til å tenke helhetlig
 • Du har god gjennomføringsevne
 • Kandidater må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon, og være norsk statsborger.
 • Personlig egnethet for stillingen vil i stor grad bli vektlagt, og kandidater må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Det er krav om plettfri vandel for alle ansatte.
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Bekreftede kopier av attester og vitnemål må da tas med. Testing av fagkunnskaper og personlig egnethet må påregnes. For å sikkerhetsklareres må kandidater være villige til å gi personlige opplysninger om seg selv og sine nærmeste. Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.

Vi tilbyr

 • Stillingskode er avhengig av kvalifikasjoner, utdanning og erfaring.
 • Lønnsplassering:
 • Seniorrådgiver, stillingskode 1364, lønn fra kr. 555.100 - 619.300 brutto per år (krav til mastergrad).
 • Rådgiver, stillingskode 1434, lønn fra kr. 480.600 - 544.400 brutto per år (krav til bachelorgrad).
 • For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • BedriftshelsetjenesteOm arbeidsgiveren

Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke -- i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 43 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Tone Vangen er politimester i Nordland politidistrikt. Hun har sitt kontorsted og sin administrasjon lokalisert ved distriktets hovedsete i Bodø. Det er omlag 660 ansatte i Nordland politidistrikt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den nasjonale sikkerhets- og etterretningstjenesten og har en viktig rolle i beskyttelsen av demokratiet, borgerne og vitale samfunnsinteresser. PST er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. PST ledes fra Den sentrale enhet (DSE) i Oslo. PSTs samfunnsoppdrag ivaretas lokalt av politimesteren gjennom PSTs distriktsenhet i Nordland. PSTs 11 distriktsenheter er delt opp i 5 geografiske samarbeidsområder (GSO). PST Nordland representerer GSO Nord sammen med Troms og Finnmark politidistrikt, samt Sysselmannen på Svalbard. Se for øvrig PSTs hjemmesider www.pst.no.

Tilsetting vil skje i henhold til personalreglementet for politiet og vanlige tilsettingsvilkår for statens tjenestemenn, herunder 6 mnd prøvetid. Fra lønnen går 2% lovbestemt trekk til Statens pensjonskasse. Ved tilsetting vil det bli foretatt en konkret vurdering av lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Med bakgrunn i personalpolitiske mål i Staten om at arbeidsstyrken skal avspeile sammensetningen i befolkningen både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold, oppfordres kvinner og personer med minioritetsbakgrunn til å søke stillingen. Som IA-virksomhet legger Nordland politidistrikt vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med redusert funksjonsevne. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved intervju må bekreftede kopier av vitnemål, attester og lignende medbringes. Dette gjelder også for interne søkere. Det må oppgis minimum to referanser i søknaden. Den som blir tilsatt må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres.

Sektor
Offentlig
Sted
Kongens gate 81, 8006 Bodø
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Forsvar og militær,
Politi og sikkerhet
Stillingsfunksjon
Analyse,
Politi,
Sikkerhet

Nøkkelord

analyse, dataanalyse, innsikt og analyse

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ståle Nylund
Stillingstittel
Politioverbetjent - Seksjonsleder forebygging
Telefon
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Kjærsti Helland
Stillingstittel
Politiinspektør
Telefon
Vis telefonnummer
Mobil
Vis telefonnummer

Kongens gate 81, 8006 Bodø

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

Rapporter annonse

FINN-kode 143955128
Sist endret 13. mai 2019 18:08