Utløpt

Beredskapsansvarlig - AtB

Arbeidsgiver
AtB
Stillingstittel
Beredskapsansvarlig - AtB
Frist
24.04.2019
Ansettelsesform
Fast

Seksjon Trafikk og beredskap ligger under avdelingen Kommunikasjon og drift og har ansvar for oppfølging av operatører og leverandører i AtBs rutetilbud samt tilrettelegging av et helhetlig og forutsigbart mobilitetstilbud i hele Trøndelag. Seksjonen har også ansvar for beredskapsarbeidet i AtB, håndtering av trafikk- og transportberedskap, oppfølging av billettkontroll og koordinere med offentlige etater og andre aktører. 

Som beredskapsansvarlig vil du få ansvar for systematisk beredskapsarbeid i AtB, både når det gjelder utvikling, analyser, planverk, tiltakskort og øvingsplaner. Videre har stillingen ansvar for operativ gjennomføring av kompetansehevende tiltak, trening og øvelser for beredskapsorganisasjonen, samt å lede taktisk beredskapsgruppe ved hendelser. 

Stillingen forventes å kunne koordinere- og samordne planverk og øvelser med AtBs operatører i Trøndelag både innenfor buss, trikk, hurtigbåt og ferje. 

AtB baserer seg på en proaktiv tilnærming til beredskap, og har innenfor sitt ansvarsområde også oppgaver knyttet til sivil transportberedskap, herunder systemer og planer for evakueringstransport i Trøndelag.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for strategisk- og operativt beredskapsarbeid i AtB; herunder utvikling, implementering og øving av beredskapsplaner og systemer for trafikk - og transportberedskap
 • Delta i – og gjennomføre risikovurderinger og sikringsrisikoanalyser knyttet til AtBs ansvarsområde
 • Samhandling med øvrige beredskapsaktører, og AtBs operatørselskaper om koordinering av planverk, samvirkeøvelser m.m.
 • Oppfølging og samarbeid med AtB sine operatører innen fagområdet beredskap, herunder initierer og følge opp ROS analyser og beredskapsøvelser hos operatørene
 • Ansvar for oppfølging og sikring av systemer samt verktøy for beredskapshåndtering
 • Ansvar for kompetanseutvikling, herunder opplæring, trening og øving av AtBs beredskapsorganisasjon
 • Operativ ledelse av taktisk beredskapsgruppe ved beredskapshendelser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innenfor fagområdet beredskap og krisehåndtering, sikkerhetsledelse etc. Relevant arbeidserfaring kan til en viss grad kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring fra politi, forsvar, sikkerhetsbransjen, eller fra beredskapsarbeid i privat- eller offentlig sektor
 • Erfaring med risikoanalyser, sikringsrisikoanalyser, beredskapsplanlegging, planlegging og gjennomføring av øvelser
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode ferdigheter i Office og Sharepoint
 • Erfaring fra implementering og forvaltning av beredskapsverktøyet CIM er ønskelig

Personlige egenskaper

 • En faglig trygg person med gode formidlingsevner
 • Høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Evne til systematisk arbeid, og samhandling med mange ulike aktører
 • Evne til å jobbe analytisk og metodisk
 • Operativ person som er trygg på hendelseshåndtering og beredskapsledelse

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsgiveren


AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2017 for ca. 1,5 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.

Sektor
Offentlig
Sted
Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim
Bransje
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Sikkerhet,
Transport og sjåfør

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Knut Espen Øyan
Stillingstittel
Seksjonsleder Trafikk og beredskap
Telefon
907 66 104
Følg firma
66 følger dette firmaet

Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 143582997
Sist endret 28. mar. 2019 13:38

Rapporter annonse