Utløpt

Datahåndtering og sikkerhet

Arbeidsgiver
Universitetet i Oslo
Stillingstittel
Overingeniør/avdelingsingeniør
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Universitetet i Oslo
Om stillingen

Vi har ledig en fast stilling som overingeniør/avdelingsingeniør innen datahåndtering og sikkerhet.

Datahåndtering og sikkerhet er et satsingsfelt ved Universitetet i Oslo, og en viktig del av digitaliseringen av forskningsprosessene. Personen vi søker skal bidra med nytenkning og gjennomføring av datainnsamling, dataanalyse, lagringsstrategier og planlegging i kvalitative forskningsprosesser der videoopptak er en viktig del av forskningsdesignet.

Stillingen passer for personer med utdannelse innen IT og interesse for store datasett og sikkerhet, eller personer med erfaring eller utdanning innen håndtering av data og store datasett med interesse for teknologi. 

Stillingen er knyttet til Videolab for læring og undervisning (TLVlab) og vil bistå forskere som bruker videoopptak som primærdata i sin forskning. TLVlab har lang erfaring innen innsamling, lagring, analyse og arkivering av videodata, og stillingen vil, sammen med øvrige utviklingsmiljøer ved fakultetet, være med å bygge opp kompetanse på feltet datahåndtering, etikk og personvern.


Arbeidsoppgaver
 • Opplæring og rådgivning innen datahåndtering og sikkerhet. Dette innebærer formidling av krav til datasikkerhet, personvern, og databehandling, samt utforming av avtaler og internrutiner for forskningsprosjekter som sikrer dette.
 • Etablere velfungerende rutiner for datahåndtering gjennom hele forskningsprosessen fra planlegging, datafangst, analyse, lagring og tilgjengeliggjøring
 • Utvikle metoder for dataorganisering, analyse og visualisering av data
 • Delta i arbeid med utvikling av nye metoder og tjenester for datainnsamling, bearbeiding og analyse
 • Delta i utforming av datahåndteringsplaner
 • Etablere og vedlikeholde systemer, verktøy, rutiner, opplæringstilbud, og informasjon knyttet til sikkerhet, personvern (GDPR) og datahåndtering i samarbeid med øvrige utviklingsmiljøer ved fakultetet
 • Drift og vedlikehold av forskningsinfrastruktur ved TLVlab
 • Datainnsamling i felt (videoopptak, mm.)

Ved tilsetting som overingeniør forventes stor selvstendighet i forhold til arbeidsoppgavene som skal utføres og du vil ha en aktiv rolle i fakultetets strategiske arbeid med datahåndtering og sikkerhet, samt ha daglig arbeidslederansvar for labassistenter.


Kvalifikasjonskrav 
 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Dokumentert arbeidserfaring med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet så fremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Generelle kunnskaper om datasikkerhet
 • Generelle kunnskaper om kvalitativt forskningsdesign
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Kompetanse på et eller flere av områdene under vil telle positivt:

 • Grunnleggende kunnskap i programmering og/eller databaser
 • Grunnleggende teknisk forståelse i bruk av kamera og mikrofoner.
 • Grunnleggende kunnskap i programvare for kvalitativ forskning.
 • Grunnleggende kjennskap til personvern (GDPR).
 • Bruken av ulike teorier og metoder på et informasjonsvitenskapelig forskningsprosjekt

Personlige egenskaper

Vi søker en person som evner å jobbe selvstendig, systematisk og strukturert, samt vilje til å yte ekstra i perioder med stor arbeidsmengde. Det stilles krav til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vedkommende må være fleksibel i forhold til å påta seg ulike typer arbeidsoppgaver. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.


Vi tilbyr
 • Lønn som overingeniør stillingskode 1087 fra kr 488500 - 607700 fastsettes etter individuell vurdering avhengig av kompetanse og erfaring
 • Lønn som avdelingsingeniør stillingskode 1085 fra kr 456900 - 515200 fastsettes etter individuell vurdering avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • Varierte oppgaver i et hyggelig og dynamisk arbeidsmiljø, med svært gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde
 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.


Andre opplysninger

Noe behov for reising og utføring av oppgaver hos eksterne partnere må påregnes.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.


Kontaktinformasjon

Teknisk leder TLVlab Torgeir Christiansen, mobil nr. + 47 98641270

Kontorsjef Astrid Waaler Kaas, tlf. +47 22855018


Om arbeidsgiveren

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).

Instituttet har ca. 400 studenter i praktisk-pedagogisk utdanning og forvalter UiOs femårige lektorprogram som tar opp ca 300 studenter hvert år. Ca. 200 studenter følger instituttets masterprogram i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway. ILS har ca. 40 administrative og 100 vitenskapelige ansatte.

Sektor
Offentlig
Sted
Universitetet i Oslo,
0318 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon,
Museer, gallerier og kulturminne
Stillingsfunksjon
IT drift og vedlikehold,
IT utvikling,
IT utvikling / IT-sikkerhet

Rapportér annonse

FINN-kode
143420420
Sist endret
26. mar 2019 12:41
Følg firma
1464 følger dette firmaet

Universitetet i Oslo, 0318 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
143420420
Sist endret
26. mar 2019 12:41