Utløpt

Vil du jobbe med videreutvikling av forsvarssektorens innovasjonsevne?

Arbeidsgiver
Forsvarets forskningsinstitutt FFI
Stillingstittel
Vi søker forsker/seniorrådgiver til arbeid med videreutvikling av innovasjonsevnen og Trekantmodellen i forsvarssektoren
Sted
Kjeller
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) søker en medarbeider som skal ha ansvaret for å videreutvikle forsvarssektorens innovasjonsevne og innovasjonsmodell, og gi råd om hvordan Trekantmodellen 2.0 kan realiseres. Dette innebærer å ha god innsikt i hvordan Forsvarets behov for teknologi og materiell oppstår og hvordan gode FoU- og utviklingsprosjekter kan utvikles, finansieres og gjennomføres. I tillegg skal prosjektet se på hvordan man kan skape gode prosesser for kommersialisering, anskaffelse og implementering slik at nye løsninger raskt kan anvendes i Forsvaret.

Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)) setter ambisjonsnivået for hva vi bør ha av nasjonal kompetanse og teknologi for å ivareta våre nasjonale   sikkerhetsbehov. Gjennom et tett samarbeid mellom norsk forsvarsindustri, FFI og Forsvaret det såkalte trekantsamarbeidet er det utviklet produkter i verdensklasse som har gitt det norske forsvar skreddersydde operative løsninger samtidig som industrien har oppnådd internasjonal suksess. Det er nå behov for å videreutvikle dette samarbeidet og spesielt styrke forsvarssektorens evne til mulighetsdrevet innovasjon og rask utvikling av nye løsninger ved også å utnytte kommersielt tilgjengelig teknologi.

Oppgavene spenner fra kartlegging, analyse, utvikling av strategier og virkemidler, rådgivning og beslutningsstøtte til Forsvarsdepartementet, Forsvaret, FMA og FFI. Stillingen innebærer også kontakt med nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer for å kartlegge trender og identifisere utviklingsmuligheter for den norske innovasjonsmodellen og lære fra andre sterke innovasjonsaktører både i og utenfor forsvarssektoren.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Kartlegge teknologiske, sikkerhetspolitiske og markedsmessige utviklingstrekk og synliggjøre konsekvensene av disse for den norske innovasjonsmodellen
  • Videreutvikle Trekantmodellen mellom Forsvaret, industrien og FFI ved å studere rammebetingelser, virkemidler og prosesser knyttet til materiellframskaffelser og implementering
  • Sikre systematisk erfaringslæring fra historiske innovasjonsprosesser og anskaffelse innenfor rammen av Trekantsamarbeidet, og legge til rette for erfaringslæring og overføring fra andre innovasjonsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, innenfor og utenfor forsvarssektoren
  • Støtte FD i å utvikle trekantsamarbeidet gjennom å fremme anbefalinger om forbedring av innovasjonsmodellen og tilhørende virkemiddelapparat
  • Evaluere verdiskapningen fra nasjonal teknologi- og industriutvikling, og vurdere effekten av bruken av statlige virkemidler og anbefale tiltak for å styrke dette apparatet

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning på masternivå. Vi søker etter kandidater med kjennskap til og erfaring fra teknologiske utviklings- og innovasjonsprosesser og/eller innovative anskaffelser. Det er en fordel med kjennskap til eller erfaring fra forsvarssektoren.

Vi søker en selvstendig medarbeider med strategiske og analytiske evner. Du må ha gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. Du må evne å skape gode samarbeidsrelasjoner da stillingen er svært utadrettet, og krever utstrakt samarbeid med et bredt spekter av aktører nasjonalt og internasjonalt. Personlig egnethet blir vektlagt.

En del reisevirksomhet må påregnes. Tjenestested vil være ved FFI på Kjeller.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Her kan du lese mer om hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse, som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Ta kontakt for en uforpliktende prat: forskningsdirektør Hanne Bjørk, tlf. 907 15 970 / forskningsleder Sigurd Iversen, tlf. 400 36 810.

Send søknad merket ref. nr. 2019/00401, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk fra www.ffi.no innen 7. april 2019.

Om arbeidsgiveren

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Tiltredelse
Etter avtale
Sektor
Offentlig
Sted
Instituttveien 20,
2007 Kjeller
Bransje
Forsvar og militær,
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Forskning/Stipendiat,
Annet

Rapportér annonse

FINN-kode
142857724
Sist endret
19. mar 2019 12:07

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Hanne Bjørk
Telefon
63 80 72 06
Kontaktperson
Sigurd Iversen
Telefon
63 80 75 06
Følg firma
626 følger dette firmaet

Instituttveien 20, 2007 Kjeller

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
142857724
Sist endret
19. mar 2019 12:07