Utløpt

Vil du bidra til å styrke oss innen klima og miljø?

Arbeidsgiver
Statnett SF Areal og miljø (BPTA)
Stillingstittel
Senior klima og miljørådgiver
Sted
Oslo
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Statnett SF

Vi har for tiden ledig stilling som klima- og miljørådgiver.

Klima- og miljørådgiver har ansvar for å utvikle, forbedre og informere om klima- og miljøarbeidet i konsernet. Statnett har satt seg mål om å styrke dette arbeidet og det er nettopp vedtatt en ny klima- og miljøstrategi med tilhørende handlingsplan. Du vil få ansvaret for å følge opp tiltak i handlingsplanen, som for eksempel bruk av livsløpsvurderinger og utslippsfrie løsninger på anleggsplasser. Du vil også få ansvar for å utvikle og implementere nye tiltak i takt med politiske endringer, endringer i samfunnets forventninger og bransjeutvikling. Du bør derfor ha kjennskap til relevante miljø- og klimadebatter.

Videre vil du få ansvar for utarbeidelse og implementering av risiko, mål og retningslinjer, hvor samarbeid med andre fagområder og intern veiledning innen miljø- og klimaarbeid er avgjørende.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i seksjon Areal og miljø i divisjon Bygg og anlegg. 

Areal og miljø
Avdelingen Areal og miljø har ansvar for miljø- og klimaarbeid i Statnett. Vi er Statnetts kompetansesenter for arealplanprosesser inn mot konsesjon og ivaretagelse av miljø- og klimahensyn i planlegging, bygging og drift av kraftanlegg og kontorbygg. Vi har 12 fast ansatte og 2 midlertidig ansatte, med kontorplass i Oslo, Trondheim og på anleggsplasser.

Bygg og anlegg
Divisjonens hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Følge opp Statnetts miljø- og klimastrategi, hvor tiltak for å redusere egne klimagassutslipp står sentralt
 • Forbedre Statnetts arbeid med klimarisiko
 • Forbedring av systematisk miljøarbeid i form av blant annet miljørisiko og retningslinjer
 • Samarbeid internt og eksternt for å styrke miljø- og klimaarbeid
 • Informere og rapportere om miljø- og klimaarbeidet

Kvalifikasjoner:

 • Relevant mastergrad
 • Minst fem års arbeidserfaring fra miljø- og klimaarbeid
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og myndighetsprosesser er en fordel
 • Kjennskap til kraftsystemet er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og engasjert i miljø- og klimaspørsmål
 • Gode kommunikasjonsevner og evner til å bygge relasjoner
 • Evne å jobbe smart, strukturert og selvstendig
 • Være løsningsorientert og ha gjennomføringsevne

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Ingrid Myrtveit, mobilnr. 95172725. For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Om arbeidsgiveren

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Sektor
Offentlig
Sted
0484 Oslo
Bransje
Kraft og energi
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Annet

Rapporter annonse

FINN-kode
141859212
Sist endret
19. mar 2019 15:32

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Ingrid Myrtveit
Telefon
951 72 725
Følg firma
1081 følger dette firmaet

0484 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
141859212
Sist endret
19. mar 2019 15:32