Utløpt

Kvalitetsansvarlig

Arbeidsgiver
AtB
Stillingstittel
Kvalitetsansvarlig
Sted
Trondheim
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Seksjon HR, IKT og administrasjon er en del av avdeling Økonomi og administrasjon og har et overordnet ansvar for intern drift av organisasjonen i tråd med virksomhetens strategi. 
Du vil ha ansvar for arbeid med kvalitet- og prosessforbedringer i selskapet samt ha en sentral koordineringsrolle for risikostyring, digitalisering og personvernforordningen (GDPR). 

Vi ønsker å styrke laget med en innovativ medarbeider som kan utnytte mulighetene i nye teknologier og løsninger for god samhandling på tvers i organisasjonen. Du vil få en viktig rolle for hvordan vi kan jobbe smartere, tryggere og raskere sammen, og gjennom dine forslag til løsninger vil du i stor grad kunne påvirke at vi når våre mål og leverer med riktig kvalitet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for å tilpasse, videreutvikle og forbedre prosesser og arbeidsmetoder
 • Gjennomføre opplæring i styringssystem
 • Ansvarlig for prosesser og prosedyrer knyttet til personvernforordningen, risikostyring og avvikshåndtering
 • Planlegge og gjennomføre interne og eksterne revisjoner
 • Pådriver for faglig oppdatering og utvikling av kvalitetskompetanse i organisasjonen

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå. Arbeidserfaring kan til en viss grad kompensere for formell utdannelse
 • Erfaring fra konsulentvirksomhet og/eller fra linjeorganisasjon med fokus på kvalitet/forbedringsarbeid
 • Erfaring med prosessforbedring, risikoanalyser, avvikshåndtering og revisjoner
 • Meget god muntlig og skriftlig formulering
 • Gode ferdigheter i Office og Sharepoint
 • Interesse for og gjerne erfaring med digitale plattformer og skyløsninger
 • Forståelse for sluttbrukers behov og å kunne se ulike forhold i et helhetlig perspektiv
 • Gjerne erfaring med sertifisering, forvaltning og utvikling av system for Kvalitetsledelse – ISO 9001
 • Gjerne erfaring og kompetanse knyttet til system for Miljøledelse – ISO 14001 og styringssystemer for arbeidsmiljø OHSAS 18001/ISO 45001

 

Personlige egenskaper

 • Opptatt av hvordan vi kan systematisere, fornye og forbedre løsninger og prosesser i hverdagen
 • Høy grad av selvstendighet og gjennomføringsevne
 • Evne til å jobbe effektivt, være nysgjerrig og endringsvillig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Evne til å se sammenhenger i et helhetsperspektiv

 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende stilling i et selskap med et stort og viktig samfunnsoppdrag
 • Betydelige muligheter for påvirkning, innflytelse og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsgiveren


AtB er mobilitetsselskap for offentlig kollektivtrafikk i Trøndelag. Vi har ansvar for å planlegge, anskaffe, drifte, utvikle og markedsføre et framtidsrettet mobilitetstilbud for hele Trøndelag. Vi jobber for at tilbudet skal være samordnet, attraktivt, miljøvennlig og tilpasset ulike behov og reisemønster. AtB skal være et samlende kompetanseorgan for kollektivtrafikken i Trøndelag.

Våre verdier er helhetlig, forutsigbar og innovativ. Disse er med på å forme vår kultur og måten vi utfører våre tjenester på. Vi søker å etterleve verdiene både internt i organisasjonen og eksternt ut mot markedet. Det har vært en stor økning i antall kollektivreisende de siste årene i Trøndelag, og nasjonale mål sier at andelen som reiser kollektivt skal øke med 50 % innen 2050. AtB omsatte i 2017 for ca. 1,5 mrd. NOK. Selskapet er registrert som AS og 100 % av aksjene eies av Trøndelag fylkeskommune.

Søknad merkes
4031804393
Sektor
Offentlig
Sted
Prinsensgt. 39,
7011 Trondheim
Bransje
Transport og logistikk
Stillingsfunksjon
Kvalitetssikring

Nøkkelord

koordinering, kvalitet, risikostyring, GDPR, digitalisering

Rapportér annonse

FINN-kode
140809491
Sist endret
20. feb 2019 17:22

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Tove Juul
Stillingstittel
Seksjonsleder HR, IKT og adm.
Telefon
922 92 587
Følg firma
33 følger dette firmaet

Prinsensgt. 39, 7011 Trondheim

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapportér annonse

FINN-kode
140809491
Sist endret
20. feb 2019 17:22