Utløpt

Lyst til å sette på deg uniformen igjen?

Arbeidsgiver
Forsvaret - FLO Stab
Stillingstittel
Fagbefal sambandsteknisk avdeling
Frist
18.02.2019
Ansettelsesform
Fast
Bli kjent med Forsvaret
Vi søker en tidligere offiser eller befal fra enten Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret med relevant kompetanse til å styrke vår avdeling på Sessvollmoen.
Fagbefalet skal som del av en seksjon bidra til understøttelse av avdelingens ledelse. Fagbefalet er fagspesialister og skal støtte seksjonssjef gjennom saksbehandling, analyser, utredninger og rådgivning innen eget fagfelt.

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte (FKL) er et felles operasjonsstøttesenter for hele Forsvaret. Avdelingen leverer operative logistikk- og støtte kapasiteter til Hæren og Forsvaret. Teknisk avdeling har ledende kompetanse på utvikling og undervisning innen landbasert vedlikehold på våpen-, base- og kjøretøymateriell, samt berging. Teknisk avdeling støtter FLO i materiellprosjekter og utøver fagansvaret på vegne av sjef FKL.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og evaluere undervisning ved avdelingen
 • I samarbeid med fagpersonell i avdeling, sørge for kompetanseheving, veiledning og støtte til elevene

  Oppgavene omfatter alle deler av administrasjon og forvaltning av funksjonsrettede kurs og utdanninger. Dette innebærer blant annet koordinering, etablering, planlegging, registrering og sluttføring av kurs/utdanninger i Forsvarets systemer.

Kvalifikasjoner

 • Ansettelse av stabssersjant/flotiljemester (OR-7) forutsetter normalt 13 års tjenesteerfaring som befal. Relevant sivil arbeidserfaring vil kunne bli ansett som kvalifiserende ift dette kravet til tjeneste
 • Førerkort kl B
 • Fagkompetanse teknisk befal/samband
 • Relevant fagbrev knyttet opp mot utdanningen som gis ved HBS/KP C, eller tilsvarende teknisk utdannelse (fagskole) med fagbrev som telekommunikasjonsmontør, dataelektroniker-faget, elektriker (svakstrøm), serviceelektroniker Eventuelt industrimekaniker, automasjon, eller andre relevante fagbrev

  Det er ønskelig at du har:
 • Førerkort kl C
 • Undervisningserfaring

  Til informasjon
  Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og NATO SECRET før tiltredelse, bli vurdert som medisinsk skikket og bestå fysiske tester, se vedlegg (utholdenhet og styrke nivå 4).
  For militære arbeidstakere ansettes man i forsvarsgren og grad og disponeres i stilling. Det er en aldersgrense på 60 år og man plikter å la seg disponere til stillinger i Norge og utlandet etter Forsvarets behov.

Utdanning

 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU)

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant/flotiljemester (OR-7), kode 1567, lønnstrinn 51 - 54 pt. kr 449 400 - 472 300, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.

  I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.

Relaterte dokumenter

Fysisk test krav for å kunne bli ansatt

Om arbeidsgiveren

En
jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å
skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken
stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.


Forsvarets logistikkorganisasjon fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft.


Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ
støtte (FKL) utdanner spesialister innen logistikk og transport, vedlikehold og forvaltning.Sektor
Offentlig
Sted
Forsvarsveien 75, 2058 Sessvollmoen
Bransje
Forsvar og militær
Stillingsfunksjon
Militært personell

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Kjartan Magne Iversen
Stillingstittel
Oberstløytnant
Telefon
63 92 58 00
Følg firma
6649 følger dette firmaet

Forsvarsveien 75, 2058 Sessvollmoen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 139107876
Sist endret 28. jan. 2019 13:52

Rapporter annonse