Utløpt

Prosjektkoordinator smartby

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Prosjektkoordinator smartby
Frist
Frist utløpt
Varighet
Prosjekt

Universitetet i Stavanger søker etter en dyktig prosjektkoordinator for smartby forskningsnettverk for en periode på tre år med mulighet for senere fast ansettelse.

Smartby som fellesbetegnelse er ikke begrenset til teknologiske og digitale hjelpemidler, men omfatter blant annet bærekraft og forståelse av sammenhenger mellom teknologi og menneskelige behov. Følgelig står tverrfagligheten helt sentralt. Flere kommuner i Stavangerregionen har smartby som prioritert satsing, særlig har Stavanger kommune tatt en ledende rolle i denne satsingen. Regionen har også en næringsklynge og Nordens største konferanse, Nordic Edge, innenfor smartby.

De største forskningsaktører i regionen er blitt enige om å koordinere sin forskningsinnsats innenfor smartby. Du skal jobbe sammen med støttespillere innenfor akademia, det offentlige og næringsliv og få ulike fagmiljøer til å spille sammen om å søke forskningsmidler fra EU og Forskningsrådet. Du vil være kontaktpunktet internt men også ha ansvar for å profilere satsingen i våre omgivelser, nasjonalt og internasjonalt. Din arbeidsplass kommer til å være i et av fagmiljøene ved UiS som jobber aktivt med smartby.

Stillingen er delvis eksternt finansiert av Universitetsfondet.

Hovedoppgaver:

 • koordinere samarbeidet mellom seks-syv tematiske fagområder innenfor smartby
 • sikre at det jobbes målrettet og systematisk mot de store utlysningene til Forskningsrådet og EU
 • være det sentrale kontaktpunktet for eksterne henvendelser til UiS
 • bistå i utviklingen av smartby-regionen og bidra til at den fremstår som den ledende region i Norge innenfor smartby-satsingen

Arbeidsspråket er norsk og engelsk.

Den som ansettes må ha høyere utdanning på minimum masternivå. Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • har relevant erfaring
 • er en nettverks- og relasjonsbygger med evne til konstruktiv samhandling og kommunikasjon
 • evner å operere i krysningspunktet mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia
 • har gjennomføringskraft, integritet og engasjement
 • har god forståelse av offentlige og politiske beslutningsprosesser


Vi tilbyr:

 • interessante og utviklende oppgaver med mulighet for å prege smartby-utviklingen i regionen og delta i internasjonale nettverk
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.510, kode 1113, kr 580.000-650.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter
 • gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Jacobsen, epost troels.jacobsen@uis.no, tlf 51833063/90783101. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost may-m.t.opdal@uis.no, tlf 51833011/40239696.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • Forsknings- og innovasjonsdirektør er nærmeste overordnede for stillingsinnehaver.
 • Faglig vil stillingsinnehaver rapportere til en styringsgruppe.
 • Stillingsinnehaver vil ha kontor i et fagmiljø tilknyttet smartby ved UiS, for tiden Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.


2. Ansvarsområde

 • koordinere arbeidet med utvikling av forskningsnettverket smartby


3. Arbeidsoppgaver

 • legge til rette for at fagmiljøer møtes på tvers for å stimulere tverrfaglig samarbeid
 • sikre at det arbeides systematisk og kontinuerlig mot ekstern finansiering
 • være smartby-kontaktpunkt ved UiS for utenforstående aktører
 • arbeide mot aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt som er relevante for forskningsnettverket

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.
Beslutning om etablering av et smartby forskningsnettverk er kommet etter to workshops med forskere og interesserte aktører i regionen. Dette har medvirket til å avklare ca. seks tematiske områder som nettverket innledningsvis vil konsentrere seg om. Forskningsnettverket skal bidra til synlighet internt og eksternt og skaffe ekstern finansiering.

Sektor
Offentlig
Sted
Stavanger,
4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Rådgivning

Rapporter annonse

FINN-kode
138162783
Sist endret
15. jan 2019 18:57
Følg firma
480 følger dette firmaet

Stavanger, 4036 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
138162783
Sist endret
15. jan 2019 18:57