Utløpt

Stipendiat i arkeometri/konserveringsvitenskap

Arbeidsgiver
Universitetet i Stavanger
Stillingstittel
Stipendiat i arkeometri/konserveringsvitenskap
Frist
Frist utløpt
Varighet
Engasjement

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i arkeometri eller konserveringsvitenskap ved Arkeologisk museum.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er ledig snarest.

Fagområdet for stillingen er arkeometri eller konserveringsvitenskap, og stipendiaten skal være tematisk knyttet til BEAM, som er et av AM sine programområder for forskning: Biological Environmental and Archaeological inter-disciplinary research on life-course, Material and materiality in human depositions (http://am.uis.no/forskning/programomrader/beam/).

BEAM har som overordna mål å samle og styrke den tverrfaglige forskninga ved museet og å integrere forvaltning, formidling og forskning. Sammen skal en utvikle framtidas fortidssforsking. Et sentralt forskningstema for BEAM er hvordan vi kan optimalisere bruk og sikring av biologisk materiale fra arkeologisk kontekst gjennom en tverrfaglig, multi-analytisk tilnærming. Dette kan gjelde skjeletter, tekstil, tre, men også brent eller mineralisert organiske materiale, usynlige spor i jordprøver, og delkomponenter som DNA, fettstoff og protein. BEAM-forskere er også involvert i arbeidet med restaureringen av middelalder-katedralen i Stavanger og bruker arkeometriske metoder for å forstå teknologi, materialbruk og -tilstand. Kontaktperson: Hege Hollund, tlf 51832686, hege.hollund@uis.no.

PhD-prosjektet må være tverrvitenskapelig og inkludere naturvitenskaplige analyser av materialer for å besvare arkeologiske eller konserveringstekniske spørsmål. PhD-prosjektet må inkludere materiale fra museet sine samlinger (tilgjengelig via nettbasert database UNIMUS http://www.unimus.no/), forvaltningsansvarsområder, og/eller fra større pågående oppdrag. Materialer og tema fra middelalderen er særlig aktuelle. Forskerne ved AM samarbeider med flere institutt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet på UiS og ved andre institusjoner, og har tilgang til avanserte mikroskop og analyseinstrumenter for ulike typer materialanalyse.

Søker bes utarbeide en prosjektbeskrivelse på 5-7 sider. Prosjektplanen må gjøre rede for formål, problemstilling, aktuell teori, metode, empirisk materiale og framdriftsplan for prosjektet. Den foreløpige prosjektskissen vil bli brukt med tanke på vurdering av kvalifikasjonene til kandidaten og vil bli vurdert opp mot museets forskningsstrategiske plan som kan finnes på nettsiden til Arkeologisk Museum. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av tilsettingsperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med NOKUT-godkjent femårig mastergrad innenfor arkeologi eller konservering, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Dersom søker er fra arkeologisk bakgrunn er det en fordel med kunnskap, erfaring og/eller interesse for aktuelle naturvitenskaplige analysemetoder, samt materialer og teknologi.Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler. Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.900,- bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til forskningsleder Kristin Armstrong Oma, tlf 51832601, epost kristin.a.oma@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf 51831558, epost helene.e.figved@uis.no.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Om arbeidsgiveren

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


 


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. 


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.


 

Sektor
Offentlig
Sted
Våland,
4036 Stavanger
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap
Stillingsfunksjon
Annet

Rapporter annonse

FINN-kode
137557300
Sist endret
31. jan 2019 11:27
Følg firma
446 følger dette firmaet

Våland, 4036 Stavanger

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
137557300
Sist endret
31. jan 2019 11:27