Utløpt

Prosjektleder pilotprosjekt om kompetanseheving i normer, kjønn og seksualitet

Arbeidsgiver
FRI OA
Stillingstittel
Prosjektleder
Frist
Frist utløpt
Varighet
Engasjement

Skeiv kunnskap er et prosjekt i FRI Oslo og Akershus - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold i Oslo og Akershus. Skeiv kunnskap bedriver fagforankret kompetanseheving i ulike sektorer i Oslo kommune, med vekt på ledelse, helse og utdanning. Vi er finansiert av Oslo kommune i tilknytning til handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Stolte Oslo. Kompetanseheving knyttet til normer, kjønns- og seksualitetsmangfold er en sentral del av vår virksomhet. Målet er å bidra til å skape trygge og inkluderende arbeidsplasser og likeverdige og ikke-diskriminerende tjenester for byens innbyggere.


I 2019 skal vi utvikle og evaluere en prosessorientert pilotmodell for kompetanseheving om normer, kjønn og seksualitet med ansatte i Oslo kommune som målgruppe.  Utdanningsopplegget er inspirert av modeller i ulike kommuner og fylkeskommuner i Sverige, og bygger på at kompetanseheving av virksomheten pågår over en periode på seks måneder, der all ledelse og alle ansatte i en virksomhet deltar. Målet er å sikre at alle deler av virksomheten har god og varig kompetanse. Målgruppen som skal delta i piloten er enda ikke avklart, men vil befinne seg innenfor helsesektoren i Oslo kommune. Vi søker en prosjektleder til å gjennomføre piloten, fra utarbeiding av utdanningsopplegg til ferdig modell. Pilotprosjektet vil pågå i 2019.


Stillingens arbeidsoppgaver vil blant annet innebære:

 • At du skal bidra til å utarbeide et prosessorientert utdanningsopplegg om normer, kjønn og seksualitetsmangfold i dialog med referansegruppe for prosjektet.

 • Ansvar for å prøve ut utdanningsopplegget (avgrenset innenfor helsesektoren).

 • Evaluere utdanningsopplegget via spørreskjema og eventuelt via intervjuer med deltakere.

 • Rapportere om prosjektet til referansegruppe og arbeidsgiver underveis, og skrive sluttrapport.

 • Revidere og ferdigstille utdanningsopplegget med bakgrunn i evalueringen.

 • Administrative oppgaver.


Du vil være ansvarlig for å gjennomføre prosjektet i tett dialog med en prosjektkoordinator, referansegruppen og leder i FRI Oslo og Akershus (som er arbeidsgiver).


Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra prosjektarbeid, gjerne lignende prosjekter.

 • Erfaring fra og/eller kunnskap om kompetansehevingsarbeid - fortrinnsvis på likestillings/mangfoldsfeltet, er ønskelig.

 • Høyere utdanning, fortrinnsvis mastergrad, fra samfunnsvitenskapelig fag, pedagogikk, kjønnsstudier og/eller helsefag. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningsnivå.

 • Erfaring med bruk av spørreskjema og kvalitativ evaluering er en fordel.

 • Kunnskap om kjønn, seksualitet, normer og interseksjonelle perspektiver (fra studier og/eller annen erfaring).

 • Kjennskap til kommunal helsesektor er en fordel.

 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne.

 • Personlig egnethet vektlegges.


Hos oss får du:

 • Jobbe i et mangfoldig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø.

 • Engasjerte kollegaer i FRI Oslo og Akershus.

 • Kontorer i Oslo sentrum, som deles av FRI og Skeiv Ungdom.

 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for avspasering.

 • Lunsj inkludert i ordinær arbeidstid.

 • Lønn etter avtale.

Varighet: Prosjektet gjennomføres i 2019, med sluttdato 31.12.2019.

Stillingen tiltredes så snart som mulig, og senest 1. mars 2019.

Stillingsandel: 100%

Søknadsfrist: Søknad med CV sendes til skeivkunnskap@frioa.no innen 29. januar 2019.

Spørsmål kan rettes til faglig leder i prosjekt Skeiv kunnskap, Janne Bromseth, mobil: 94094690 skeivkunnskap@frioa.noOm arbeidsgiveren

FRI er en medlemsorganisasjon for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønnpersoner og andre som bryter med normer for kjønn og seksualitet.FRI sitt formål er et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert. FRI Oslo og Akershus er det største fylkeslaget i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold med omlag 1500 medlemmer og 25 aktivitetsgrupper. Skeiv kunnskap er et prosjekt under FRI Oslo og Akershus, og bedriver fagforankret kompetanseheving i ulike sektorer i Oslo kommune, med vekt på ledelse, helse og utdanning. Vi er finansiert av Oslo kommune i tilknytning til handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Stolte Oslo.

Nettverk
Facebook
Tiltredelse
01.03.2019
Sektor
Organisasjoner
Sted
Tollbugata 24,
0157 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Helse og omsorg,
Ideelle organisasjoner
Stillingsfunksjon
Prosjektledelse,
Undervisning og pedagogikk / Andre pedagoger,
Samfunnsviter

Nøkkelord

pilotprosjekt, utdanningsmodellutvikling, evaluering/analyse, Normer, LHBTI

Rapporter annonse

FINN-kode
137228305
Sist endret
18. feb 2019 14:48

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Janne Bromseth
Stillingstittel
Faglig leder, Skeiv kunnskap
Mobil
Vis telefonnummer
Kontaktperson
Monica Bothner
Stillingstittel
Prosjektleder, Skeiv kunnskap
Mobil
Vis telefonnummer

Tollbugata 24, 0157 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
137228305
Sist endret
18. feb 2019 14:48