Utløpt

VEILEDER - 100% stilling (engasjement til 31.12.2019, med mulig forlengelse evt fast)

Arbeidsgiver
BLÅ KORS FREDRIKSTAD - Steg for Steg
Stillingstittel
VEILEDER - 100% stilling
Sted
Fredrikstad
Frist
Frist utløpt
Varighet
Engasjement

Steg for Steg er en virksomhet i Blå Kors hvor rusavhengige mennesker får utarbeidet sitt individuelle rehabiliteringstilbud hvor aktivitet, normalitet og frivillighet er sentrale virkemidler på veien mot et selvstendig liv i egen bolig. SFS er et tilbud både før, under og etter behandling i tett samarbeid med den enkelte institusjon og kommunen. Den enkelte deltaker får styrket sin indre struktur og sosiale integrering med fokus på bolig, nettverk, arbeid og fritid.

 

Vil du være med å videreutvikle et unikt tilbud til personer med rus- og avhengighetsrelaterte problemer i Fredrikstad?

Som veileder i Steg for Steg tilrettelegger du for at personer med rusproblemer oppnår fremgang, mestring og livskvalitet i oppfølgingsfasen etter behandling. Du bistår den enkelte deltaker med å nå sine mål med fokus på nettverk, fritid, arbeid og bolig. Her er det viktigste virkemiddelet våre Tidgivere (frivillige), som gjennom å dele sin hverdagskompetanse er et viktig bindeledd, og en døråpner inn til samfunnet.

 

Målet med tiltaket er å:

 • forebygge tilbakefall til rus
 • motarbeide ensomhet og utenforskap
 • åpne dører til nye arenaer for mestring og forpliktelser
 • øke sosial kompetanse og etablere nye nettverk som skaper tilhørighet og inkludering

 

For å skape disse mulighetene trenger vi deg som har evnen til å se hvilke tiltak som bør gjøres og hvordan det skal koordineres for å gi best mulig tilbud og resultater.

 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • invitere inn deltakeresom ønsker å være en del av tiltaket
 • planlegge og følge opp nettverkstiltak
 • planlegge og tilrettelegge for aktiviteter
 • rekruttere, følge opp og koordinere frivillige
 • etablere og opprettholde kontakt med ulike samarbeidspartnere
 • markedsføre prosjektet og skape en god kultur
 • arbeide planmessig for å nå virksomhetens mål på kort og lang sikt
 • bidra i arbeidet med å identifisere og søke mulige tilskudds- og prosjektmidler for videreutvikling av SFS.

 

Tidgiver/frivillige er sentralt i tilbudet i Steg for Steg. Plankebyen Frivilligsentral vil derfor være en selvfølgelig samarbeidspartner.

 

Vi ønsker at du har 

 • 3-årig høyskole/universitetsutdannelse innen relevante fag
 • erfaring med rekruttering, oppfølging og koordinering av frivillige
 • erfaring fra arbeid med tiltakets målgruppe engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget vårt
 • en personlighet og holdning som gjør deg til den rettefor oppgaven
 • Minimum 3 års arbeidserfaring
 • søkere med brukererfaring vil bli prioritert
 • kartlegging- og veiledningskompetanse/-erfaring

 

Viktige personlige egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Du har et sterkt engasjement kombinert med kunnskap og arbeidserfaring med personer som har rus- og avhengighetsrelaterte utfordringer
 • Du har evne til å jobbe selvstendig, er kreativ og ønsker å bidra til å bygge opp samt videreutvikle en ny virksomhet som Steg for Steg.
 • Du har gode samarbeidsevner og er en sterk relasjonsbygger
 • Du er løsningsorientert, har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig

 

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet ved tilsettelse.

 

Vi tilbyr

 • En meningsfull jobb
 • 100 % stilling
 • En verdibasert og solid arbeidsgiver
 • God struktur i en ubyråkratisk organisasjon
 • En jobb med stor mulighet for å påvirke
 • Lønn og pensjonsordning etter avtale
 • Mulighet for leie av firmahytte og trening i arbeidstiden

 

Den som ansettes må kunne identifisere seg med Stiftelsen Blå Kors Fredrikstads diakonale arbeid og verdisyn.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Virksomhetsleder Selma Therese Huth (tlf.41224260) eller HR-sjef Jon-Vidar Knold (tlf. 478 09 027).

Søknad med CV sendes via Jobbdirekte sin hjemmeside. Ved evt. intervju ber vi om at det tas med originale vitnemål og attester samt opplysninger om referanser

Søknadsfrist: 20. Januar 2019, tiltredelse etter avtale. 

Mer informasjon finnes på http://blaakors.nofacebook og instagram @Blå Kors Fredrikstad

Om arbeidsgiveren

Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad består av ni virksomheter: Barnas Stasjon, Ilaveien Bosenter, Jobbkonsulentene, Krise- og incestsenteret, Kulåssenteret, Plankebyen Frivilligsentral, Seiersborg videregående skole AS, Steg for Steg, samt Varmestua. Våre verdier Kvalitet, Medmenneskelighet, Verdighet og Egenkraft skal komme til utrykk i ord, handling og gjennom høyt faglig nivå i tilbudet vi gir. Vi har tilbud til småbarnsfamilier i en sårbar livssituasjon, bo- og lavterskeltilbud til rusavhengige, tilbud til volds- og incestutsatte, arbeidsrettede tiltak for å komme tilbake i arbeidslivet og en videregående skole med tilbud til elever som trenger tettere oppfølging i et mindre skolemiljø.

Ved årsskiftet 2018/2019 hadde Blå Kors Fredrikstad 156 ansatte i 125 årsverk og ca 190 Tidgivere.

I sentrum for Steg for Stegs arbeid står et rusavhengig menneske på vei fra institusjon til et selvstendig liv i egen bolig. Forskning viser at fravær av grunnleggende emosjonelle, sosiale og økonomiske behov gjør at mange faller tilbake til rus i denne fasen. Ca. 50 % av pasientene som har gjennomført rusbehandling i Norge faller tilbake til et liv i aktiv rus etter endt behandling. Den mest kritiske fasen for tilbakefall er de tre første månedene etter behandling.

Steg for Steg finnes i Bergen, Drammen, Arendal, Kristiansand, Fredrikstad og Oslo.

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening .

Sektor
Organisasjoner
Sted
Stortorvet 4, 2. etg,
1610 Fredrikstad
Bransje
Organisasjoner
Stillingsfunksjon
Annet

Nøkkelord

nettverkstiltak, tilrettelegge for aktiviteter, rekruttere, koordinere frivillige, markedsføre prosjektet

Rapporter annonse

FINN-kode
137204273
Sist endret
4. jan 2019 12:24

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Jon-Vidar Knold
Stillingstittel
HR sjef
Telefon
478 09 027
Kontaktperson
Selma Therese Huth
Stillingstittel
Virksomhetsleder
Telefon
412 24 260
Følg firma
2437 følger dette firmaet

Stortorvet 4, 2. etg, 1610 Fredrikstad

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
137204273
Sist endret
4. jan 2019 12:24