Utløpt

Førsteamanuensis / førstelektor i etikk, samfunnsansvar og bærekraft

Arbeidsgiver
Høgskulen på Vestlandet
Stillingstittel
Førsteamanuensis / førstelektor i etikk, samfunnsansvar og bærekraft
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig en 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, Institutt for økonomi og administrasjon, Campus Bergen.


Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og ett masterprogram.

                                                

 Ansvars- og arbeidsoppgaver:


Fagmiljøene for økonomi- og administrasjonsfag i Norge skal utvide sin fagportefølje med obligatorisk undervisning i etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Alle studenter skal få et undervisningstilbud med høy kvalitet. Høgskulen på Vestlandet har også vedtatt en strategi der bærekraftig utvikling og ansvarlig innovasjon står sentralt.


Den som blir ansatt skal bidra med forskning, undervisning, formidling og faglig utvikling knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft som er relevant for samfunns-, arbeids- og næringsliv. Den som blir ansatt i stillingen får et ansvar for å undervise og veilede på bachelor-, master og/eller PhD-nivå ved HVL. Den som blir ansatt kan også få oppgaver knyttet til ekstern finansiering.

                          

Kvalifikasjonskrav:

  • Førsteamanuenskompetent / førstelektorkompetent med fagkunnskap om etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Relevante fagområder kan være statsvitenskap, historie, økonomi, organisasjonsteori eller filosofi. 
  • Publisering på et høyt vitenskapelig nivå
  • Undervisningserfaring og kompetanse
  • Erfaring med formidling
  • Erfaring med nettverksbygging og samhandling med samfunns, - arbeids- og næringsliv.               

Vi søker medarbeidere som er samarbeidsorientert og utadvendt og interessert i faglig utviklingsarbeid.

Dersom det ikke melder seg fullt ut kvalifiserte søkere som førsteamanuensis / førstelektor kan midlertidig tilsetting i kvalifiseringsstilling i inntil to år vurderes. Jf Universitets- og høgskoleloven § 6-5 og Statsansatteloven § 9.

Høgskolepedagogikk / veiledning:

Dersom den som blir tilsatt ikke har praktisk pedagogiske kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning må vedkommende kvalifisere seg via kurs i høgskolepedagogikk og veiledning innen to år fra tilsettingsdato.

 

Språkkunnskaper:

Undervisningsspråket er norsk. Søkere som ikke behersker norsk eller et annet skandinavisk språk må forplikte seg til å gjennomføre kurs i norskopplæring innen to år fra tiltredelsesdatoen.

Sakkyndig vurdering:

Søkere til vitenskapelige stillinger blir vurdert av en sakkyndig komité. Bedømmelsen skjer på bakgrunn av dokumentert kompetanse, inntil 15 vitenskapelige arbeider. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Vi tilbyr:

Stillingen som førsteamanuensis / førstelektor er lønnet etter Statens lønnsregulativ, i Stillingskode 1011 /1198Fra lønnen vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Vi tilbyr ellers:

  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
  • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving - og utvikling
  • Muligheter for trening i arbeidstida

Hvordan søke på stillingen?
Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder de vitenskapelige arbeidene (inntil 15 stk.), fullstendig publikasjonsliste, attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:
Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. Den som blir tilsatt, må rette seg etter de retningslinjene som til enhver tid gjelder for stillingen.
 
Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne. Høgskulen på Vestlandet er en IA bedrift.

Hjemmeside

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet er:

 

Instituttleder, Tom Skauge, telefon: +47 55 58 77 30                                       

                                        

Om arbeidsgiveren

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.
Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.
HVL skal være tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har ambisjoner om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Sektor
Offentlig
Sted
Inndalsveien 28,
5063 Bergen
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon
Undervisning og pedagogikk

Rapporter annonse

FINN-kode
136097396
Sist endret
14. des 2018 12:22
Følg firma
305 følger dette firmaet

Inndalsveien 28, 5063 Bergen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
136097396
Sist endret
14. des 2018 12:22