Utløpt

Rådgiver - ambulanse- og krisehåndteringsinitiativ (engasjement ut 2019)

Arbeidsgiver
Røde kors
Stillingstittel
Rådgiver - ambulanse- og krishåndteringsinitiativ (Engasjemant ut 2019)
Frist
14.10.2018
Ansettelsesform
Engasjement
Bli kjent med Norges Røde Kors
Røde Kors er verdens største frivillige, humanitære organisasjon. Organisasjonen arbeider for å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse både nasjonalt og internasjonalt. Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Norges Røde Kors for å styrke samfunnets beredskapsevne.    Norges Røde Kors søker rådgiver ambulanse- og krisehåndteringsinitiativ i 100 % stilling ved nasjonalkontoret i Oslo, som en del av sitt arbeide med Health Care in Danger (healthcareindanger.org). Engasjementet varer frem til 31 desember 2019, med oppstart så snart som mulig. Rådgiveren vil ha ansvar for to aktiviteter som søker å øke sikkerheten til ambulanse/prehospitale tjenester i farlige situasjoner:    -          NO-FEAR (Network of Practitioners for Emergency Medical Systems and Critical Care)  NO-FEAR er finansiert av EU-kommisjonen (Horizon 2020). Prosjektet retter seg mot akuttmedisinske tjenester i Europa og søker å etablere et pan-europeisk nettverk av fagpersoner, akademia og nøkkelpersoner innen påvirkning og politikkutvikling. Målet er å bedre kunne analysere og respondere på et stadig mer sammensatt trusselbilde i Europa. Innenfor prosjektet som er et samarbeid mellom 18 partnere, har Norges Røde Kors et særskilt ansvar for å vurdere hvordan kultur, religion og tradisjon påvirker operasjonell sikkerhet, å studere etiske spørsmål rundt personlig risiko i kritiske situasjoner for personell, samt i å samle inn erfaringer fra responsen etter terrorangrep i Europa de siste årene.     -          CoA (Community of Action for Ambulance and Prehospital Emergency Care Providers in Risk Situations)  Norges Røde Kors leder et nettverk med 2,000 ambulansearbeidere fra hele verden, som er interessert i å forbedre den operasjonelle sikkerheten i voldelige situasjoner. CoA nettverket bygger på premisset om at operasjonelle erfaringer fra en situasjon kan være nyttig for andre ambulansearbeidere med lignende utfordringer i andre kontekster. Nettverket skal være en arena for utveksling av relevant kunnskap, legge til rette for diskusjoner og utvikle verktøy og praksis. Målsettingen er at nettverket innen slutten av 2019 skal være selvdrevet, uten videre behov for en rådgiver hos Norges Røde Kors som driver det.    Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:  
 • Oppfylle Norges Røde Kors sitt ansvar i NO-FEAR prosjektet og CoA, samt være en ressursperson innen området ambulanse- og prehospitalvirksomhet i farlige situasjoner. 
 • Koordinere resursene i NO-FEAR nettverket der Norges Røde Kors har særskilt ansvar for å samle inn relevant informasjon og utvikle analyser som presenteres på prosjektmøtene med de andre partnerne to ganger i året.  
 • Sørge for at Norges Røde Kors' NO-FEAR aktiviteter er i tråd med donoren sine administrative og økonomiske krav.  
 • Sammen med Den internasjonale Røde Kors komiteen i Geneve og andre partnere, aktivisere CoA med seminarer, diskusjoner på digitale plattformer, samt legge til rette mellom medlemmer med operasjonelle behov og andre med relevant erfaring og kapasitet. 
 • Koordinere utviklingen av operasjonelle verktøy som vil trygge prehospital virksomhet i farlige situasjoner. 
Ønskede kvalifikasjoner:  
 • Erfaring fra ambulanse/prehospital sektor, eller annen operasjonell erfaring innen beredskap. Operasjonell erfaring med, eller akademisk interesse for, sikkerhet og krisehåndtering vil bli sterkt verdsatt. 
 • Kjennskap til PLIVO     
 • Erfaring med prosjektledelse med god administrativ og økonomisk forståelse 
 • Erfaring med EU prosjekter er en fordel. 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på engelsk. 
Personlig egnethet vektlegges.   Du er en person som er både strukturert og dynamisk. Du er resultatorientert og jobber effektivt i henhold til fastsatte tidslinjer. Du liker å jobbe i et flerkulturelt, tverrsektoralt miljø og kan jobbe både selvstendig og sammen med andre. Du identifiserer deg med Røde Kors-bevegelsens grunntanke, verdier og prinsipper.       Vi kan tilby:   
 • Meningsfulle og utviklende arbeidsoppgaver  
 • Bredt kontaktnett i en interessant og mangfoldig organisasjon  
 • Engasjerte kollegaer i et positivt arbeidsmiljø  
 • Lønn etter avtale  
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse   
Stillingen innebærer i perioder forskjøvet arbeidstid, med kvelds- og helgearbeid. Søker må være forberedt på noe reisevirksomhet, primært i Europa.     Røde Kors er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.      For nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med Lars Erik Svanberg, tlf 975 21 985; lars.svanberg@redcross.no.  
Sektor
Organisasjoner
Sted
Hausmanns Gate 7, 0186 Oslo
Bransje
Forsvar og militær,
Helse og omsorg,
Ideelle organisasjoner
Stillingsfunksjon
Dokumentasjon,
Helsepersonell,
Konsulent,
Koordinering,
Samfunnsviter

Nøkkelord

Prosjektledelse, helse, beredskap, krisehåndtering

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Lars Erik Svanberg
Stillingstittel
Senior Adviser, Health Care in Danger
Telefon
975 21 985
Følg firma
2431 følger dette firmaet

Hausmanns Gate 7, 0186 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Annonseinformasjon

FINN-kode 130559016
Sist endret 15. okt. 2018 01:19

Rapporter annonse