Utløpt

Urbant landbruk - koordinator for H2020-forskningsprosjekt

Arbeidsgiver
Oslo kommune - Klima og miljø
Stillingstittel
Spesialkonsulent urbant landbruk, Klima og miljø
Sted
Oslo
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Oslo kommune Bymiljøetaten
Bymiljøetaten skal være en pådriver for de gode miljøløsningene og skal synliggjøre kommunens miljøarbeid nasjonalt og internasjonalt. Det gjør klima- og miljøavdelingen blant annet gjennom arbeid med miljøledelse, bærekraftig, sirkulært forbruk, miljøstatus og statistikk, urbant landbruk, miljøarrangementer, samt koordineringen av etatens klimaarbeid og innsats frem mot Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019. Bestillinger fra Oslo kommunes politiske ledelse påvirker til en hver tid avdelingens arbeidsoppgaver. Klima- og miljøavdeling søker en ny medarbeider som skal bidra til å nå Oslo kommunes ambisiøse mål innenfor det brede miljøarbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven til stillingen vil være å følge opp forskningsprosjektet H2020-EdiCitNet 2018-2023; Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities. Prosjektet handler om å bruke urbant landbruk til å utvikle spiselige byer gjennom inkluderende og bærekraftige prosesser og prosjekter. Oslo er en av fem frontrunner cities. De andre fire er Rotterdam, Andernach, Havanna og Heidelberg. I tillegg er åtte follower cities med. De tre byene som spesielt skal følge med på og lære av Oslo er Berlin, Kartago og Montevideo. Les mer om prosektet her: https://cordis.europa.eu/project/rcn/216082_en.html
 • I tillegg vil stillingen følge opp Oslo kommunes rolle i Byforskprosjektet Cultivating Public Space. Andre forskningsprosjekter innen fagområdet urbant landbruk og bærekraftige matsystemer kan også bli aktuelle.
 • Stillingen vil også kunne få andre oppgaver knyttet til måloppnåelse innenfor urbant landbruk og for øvrig bistå med å løse relaterte oppgaver som ligger under avdelingens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på masternivå
 • Relevant arbeidserfaring
 • Resultat- og utviklingsorientert, kombinert med god struktur og ryddighet
 • Kjennskap til forskningsprosjekter er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstilling på norsk og engelsk

Utdanning

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad
 • Naturvitenskaplige fag, håndverksfag og tekniske fag
 • Samfunnsfag og juridiske fag

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og samtidig evne å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere parallelle prosesser
 • God organisasjons- og rolleforståelse
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid, 37,5 timer pr. uke inkl. lunsj
 • Nye moderne lokaler på Hasle
 • Lønnes i ltr. 40-50 (kr.532 400- kr.640 100). Lønnsplasseringen er avhengig av erfaring og kompetanse.
 • Gode pensjons-, forsikrings og lånebetingelser gjennom Oslos pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Relevante vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. Om dette ikke er praktisk mulig ber vi om at disse blir tatt med til et eventuelt intervju

Om arbeidsgiveren

Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt marka, vannet og øyene. Sammen skaper vi en aktiv, grønn, trygg og vakker by. 

Bymiljøetaten ønsker mangfold og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om. 

Søknad merkes
3930933228
Sektor
Offentlig
Sted
Karvesvingen 3,
0579 Oslo
Bransje
Forskning, utdanning og vitenskap,
Jordbruk og skogbruk
Stillingsfunksjon
Rådgivning,
Annet

Rapporter annonse

FINN-kode
129155196
Sist endret
13. sep 2018 14:30

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Cecilie Bergmann
Stillingstittel
Fung. avdelingsdirektør
Telefon
976 19 523
Følg firma
790 følger dette firmaet

Karvesvingen 3, 0579 Oslo

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
129155196
Sist endret
13. sep 2018 14:30