Utløpt

Vil du være med å planlegge for gode liv og bærekraft i Rælingen?

Arbeidsgiver
Rælingen kommune
Stillingstittel
Kommuneplanlegger
Sted
Rælingen
Frist
Frist utløpt
Varighet
Fast
Bli kjent med Rælingen Kommune

Vi søker en samfunnsengasjert kommuneplanlegger.

Kommunene har som oppgave å planlegge for livet der det leves. Rælingen kommune vil være en trivselskommune, vår kommuneplanlegger vil få betydning for valg politikerne tar på vegne av innbyggerne for mange år framover.

Kommunen forventer stor befolkningsvekst, samtidig som landbruksarealer og kommunens grønne ressurser skal ivaretas. Tjenestene til kommunens innbyggere må videreutvikles slik at de bidrar til god folkehelse og trygghet for innbyggerne.

Vi søker en kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger som skal jobbe med planene som skal definere lokalsamfunnsutvikling og stedsutvikling i et helhetlig og tverrsektorielt perspektiv. Har du lyst til å utforske muligheter og løse utfordringer sammen med oss?

Kommuneplanleggerstillingen er organisert i rådmannskontoret. En enhet som består av sentrale fagrådgivere og premissgivere for overordnet utviklingsarbeid. Rælingen kommune er organisert etter rammestyrings og resultatprinsipp og alt ansvar for tjenesteproduksjon er delegert til de 27 øvrige enhetene.

Rælingen kommune er en veldrevet og helhetlig organisert kommune. Hos oss vil du være en del av et kompetent og ambisiøst fagmiljø og du vil i stor grad kunne være med på å påvirke framtidige prioriteringer. I tillegg til dette vil du få et godt arbeidsmiljø med stor kontaktflate.

Aktuelle arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Arbeidsoppgavene som er lagt til stillingen er i stor grad knyttet til koordinering av de helhetlige og langsiktige planprosessene. Både det løpende kommuneplanarbeidet og rullering av selve kommuneplanen skal ledes av et fast team som dekker folkehelse, bærekraftperspektiv og arealplanlegging og i tett samarbeid med langsiktig tjenesteutvikling og økonomisk planlegging. Det er over tid utviklet god helhet i kommunens samlede planverk og teamet får en sentral rolle i å videreutvikle denne helheten. Ledelse av teamets faglige arbeid er lagt til kommuneplanleggerstillingen. Bredden og helhetsperspektivet i stillingen vil kreve god innsikt i organisasjonen, det vil være bred kontaktflate og kommuneplanleggeren vil være en sentral rådgiver for rådmannsteamet.

Spesifikke ansvarsområder vil være utarbeiding av planstrategi, revisjon og utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel og koordinering av helheten i kommuneplanarbeidet. Det er i tillegg viktig for oss at det er en systematisk oppfølging av planene, og systemet for dette tillegges denne stillingen.

Lokalsamfunnets medvirkning er viktig, og utvikling av gode metoder for samspill med innbyggerne og det politiske systemet blir sentralt framover.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Du som søker må ha relevant høyere utdanning, gjerne samfunnsfaglig og/eller planfaglig retning.

Du må ha gode systematiske og koordinerende egenskaper og vilje til å dra mange samarbeidspartnere med i prosesser. Vilje til å prøve ut nye tilnærminger og til å ta i bruk digitale løsninger blir viktig for kommunen framover. Rælingen kommune har et godt innarbeidet verdigrunnlag som nye medarbeidere må kjenne seg hjemme i; respekt for det enkelte menneske, ansvarlighet og redelighet.

Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig vil bli vektlagt.

Søknad

Trykk 'Søk stilling' til høyre for å søke på stillingen.

Søkere kan som hovedregel ikke reservere seg fra offentlig søkerliste. Hvis det likevel søkes om reservasjon må dette begrunnes, og søker vil bli orientert dersom reservasjon ikke tas til følge. I henhold til offentleglova § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført i søkerlisten. Innsendte papirer blir ikke returnert.

Rælingen kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Om arbeidsgiveren


Rælingen kommune har ca 17 500 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige.

Sektor
Offentlig
Sted
2005 Rælingen
Bransje
Arkitektur, areal og interiør
Stillingsfunksjon
Arkitekt og planlegging,
Ingeniør / Samferdselsteknikk og arealplanlegging,
Arkitekt og planlegging / Arealplanlegger

Nøkkelord

Rådgiver, samfunnsfaglig, planfaglig, kommuneplanlegger, Ledelse

Rapporter annonse

FINN-kode
126277887
Sist endret
4. sep 2018 00:36

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson
Mette Aasrud
Stillingstittel
Kommunalsjef
Telefon
907 64 323
Kontaktperson
Kathrin Pedersen
Stillingstittel
Kommunalsjef
Telefon
932 60 471
Følg firma
279 følger dette firmaet

2005 Rælingen

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
126277887
Sist endret
4. sep 2018 00:36