Utløpt

I klima- og miljøavdelingen er det ledig engasjement som rådgiver/seniorrådgiver - naturmangfold land

Arbeidsgiver
Fylkesmannen i Trøndelag
Stillingstittel
Rådgiver/seniorrådgiver - naturmangfold land
Frist
Frist utløpt
Varighet
Engasjement
Om stillingen

Vi har et ledig engasjement med oppgaver knyttet til seksjon naturmangfold land. Engasjementet vil vare i seks måneder, med mulighet for forlengelse. Seksjonen løser oppgaver innenfor fagfelt som for eksempel rovvilt, forvaltning av verneområder, trua arter, trua naturtyper og fremmede arter.  

Engasjementet vil inngå i fagseksjonen og delta i oppgaver som blant annet omfatter saksbehandling knyttet til erstatning av tap av tamrein og bufe til rovvilt, oppfølging og utarbeidelse av forvaltningsplaner og handlingspaner, behandling av dispensasjoner knyttet til verneområder, utarbeidelse av informasjonsskilt for verneområder samt utbetaling av tilskudd.

Stillingen vil ha oppmøtested på Steinkjer.

Kvalifikasjoner

  • Naturfaglig utdanning fra universitet eller høgskole (fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende)
  • God kompetanse innen fagområdet
  • Kravet til utdanning kan oppveies av serlig relevant og god realkompetanse
  • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning/naturforvaltning er en fordel

Det vil bli lagt særlig vekt på personlig egnethet som gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig og målrettet.  Den som blir tilsatt må beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

Det vil bli lagt særlig vekt på personlig egnethet som gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig og målrettet.  Den som blir tilsatt må beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
  • Et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse og utvikling
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Avlønning etter statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, (kr. 490 000 - 560 000), eller som seniorrådgiver, stillingskode 1364, (kr. 520 000 - 580 000) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.
  • IA-virksomhet som vil legge forholdene til rett for søkere med redusert funksjonsevne
Arbeidsvilkår

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.  De første 6 måneder regnes som prøvetid.  Fylkesmannen i Trøndelag er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Attester og vitnemål må være vedlagt søknaden.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth, tlf. 74 16 80 68 / 920 12 439, epost: fmtlbwi@fylkesmannen.no eller seksjonsleder Gry Tveten Aune tlf. 74 16 81 50 / 405 11 785.

Om arbeidsgiveren

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Fylkesmannen bidrar til at nasjonal politikk blir etterlevd i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Fylkesmannen skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Fylkesmannen i Trøndelag har ca.290 ansatte fordelt på 7 fagavdelinger, og har kontor i Steinkjer, Trondheim, Snåsa og Røros.

Klima- og miljøavdelingen har som hovedoppgave å sikre gode livsmiljø og naturmangfold for nåværende og fremtidige generasjoner. Rammen for arbeidet er nasjonal politikk og nært samarbeid med kommuner, næringsliv, organisasjoner og enkeltmennesker i fylket. Avdelingen har et bredt faglig miljø innen forurensning, naturmangfold, vern og arealbruk.

Sektor
Offentlig
Sted
Strandvegen 38,
7713 Steinkjer
Stillingsfunksjon
Saksbehandler

Rapporter annonse

FINN-kode
119541221
Sist endret
2. mai 2018 14:23
Følg firma
66 følger dette firmaet

Strandvegen 38, 7713 Steinkjer

Stort kart Hybridkart Flyfoto

Rapporter annonse

FINN-kode
119541221
Sist endret
2. mai 2018 14:23